Dokumentace BOZP a PO rychle, levně a efektivně

 • transparent
 • transparent
 • transparent
 • Dokumentace BOZP a PO rychle, levně a efektivně
 • Dokumentace BOZP a PO rychle, levně a efektivně
 • Dokumentace BOZP a PO rychle, levně a efektivně
 • Dokumentace BOZP a PO rychle, levně a efektivně
 • Dokumentace BOZP a PO rychle, levně a efektivně
 • Dokumentace BOZP a PO rychle, levně a efektivně

Dokumentace BOZP a PO vč. ON-LINE řešení

Naši klienti jsou chytří, a krom klasické tištěné verze dokumentace, využívají také náš BOZP-SYSTEM, tedy ON-LINE aplikaci pro správu dokumentace BOZP a PO. Aplikace je ZDARMA nabízena v rámci služeb CRDR a výrazně zjednodušuje kompletní správu celé agendy.

PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ

Naše dokumentace je zpracována tak, aby byla pro každého člověka co nejlépe čitelná a srozumitelná. Tištěná podoba pořadače s dokumentací má úhlednou formu, a je navržena tak, aby co nejlépe odpovídala vašemu provozu. Podívejte se na vzhled pořadače (šanonu) s dokumentací. Ukázka šanonu.

SPRÁVA PŘES INTERNET

Našim klientům nabízíme zdarma  k dokumentaci přehlednou aplikaci, která umožňuje kompletní správu dokumentace BOZP a PO přes intenet. Nemusíte kupovat ani instalovat žádný speciální software, stačí připojení k internetu a internetový prohlížeč. Podívejte se nademo ukázku.

ON-LINE ŠKOLENÍ A PODPORA

BOZP-SYSTEM je dále propojen s ONLINE školením bezpečnosti práce a požární ochrany, tedy školením zaměstnanců přes internet. Jako součást služeb poskytujeme našim zákazníkům NONSTOP podporu a nápovědu k celému našemu systému.

Co naše dokumentace BOZP a PO obsahuje

 • Dokumentace BOZP - bezpečnost práce

  Dokumentace BOZP

  Součástí dokumentace BOZP jsou všechny povinné i doporučené části, které jsou přizpůsobeny přímo pro vaši organizaci.

  • Pravidelné roční audity - protokoly o provedení prověrek BOZP
  • Vstupní i periodická školení BOZP zaměstnanců
  • Kategorizace prací
  • Kniha BOZP a vedení pracovních úrazů
  • Registr rizik
  • Traumatologický plán a plán první pomoci
  • a další
   
 • Dokumentace PO - požární a proti-požární ochrana

  Dokumentace PO

  Součástí dokumentace PO jsou všechny povinné i doporučené části, které jsou přizpůsobeny přímo pro vaši organizaci.

  • Pravidelné audity - protokoly o provedení prověrek PO
  • Požárně poplachové směrnice
  • Požárně evakuační plán
  • Požární kniha
  • Začlenění do požárního nebezpečí
  • Organizace zabezpečení požární ochrany
  • a další
 • Havarijní část - traumatologický a krizový plán

  OOPP

  Součástí dokumentace jdou také osobní ochranné pracovní prostředky - OOPP.

  • Směrnice pro poskytování OOPP
  • Směrnice pro poskytování ochranných nápojů
  • Evidenční listy OOPP
  • Tabulka pro výběr a použití OOPP
  • a další
 • Lékařské prohlídky - správa zdravotní dokumentace zaměstnanců

  Lékařské prohlídky

  Lékařské prohlídky obsahují kompletní správu zdravotní dokumentace zaměstnanců, včetně pracovně-lékařské péče.

  • Správa zdravotní dokumentace
  • Dokumentace smlouvy s podnikovým lékařem
  • Doklady o provádění nástupních lékařských prohlídek zaměstnanců
  • Přehled o profesních a pravidelných prohlídkách
  • Úrazy a zdravotní komplikace
  • a další
 • Stroje, sklady, zařízení a doprava - přehled v oblasti skladování a logistiky

  Stroje, sklady, zařízení a doprava

  Tato část obsahuje přehled v oblasti skladování a logistiky, různých provozních řádů a technické dokumentace zařízení, strojů a nástrojů.

  • Skladování a doprava, evidence regálů, provozní řády skladů
  • Technická dokumentace strojů a zařízení
  • Návody, plány preventivní údržby, provozní předpisy, plány revizí
  • Revizní zprávy a evidenční karty el. zařízení a strojů, elektrospotřebičů a el. ruční nářadí
  • Plynová zařízení - dokumentace, revizní zprávy, proškolení, směrnice
  • Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy
 • Upomínky - hlídání termínů revizí a kontrol

  Upomínky - hlídání termínů revizí a kontrol

  BOZP-SYSTEM je také zároveň chytrý pomocník, který Vám bude hlídat a automaticky připomínat všechna potřebná školení, revize a kontroly.

  • Školení zaměstnanců
  • Prověrka provozoven nebo kanceláří
  • Revize a kontrola elektrospotřebičů
  • Revize a kontrola hasicích přístrojů
  • Revize a kontrola regálů
  • Revize a kontrola strojů
  • Revize a kontrola jeřábů, jeřábníků a vazačů