Novinky Zpět

Aktualizujete pravidelně registr rizik? Pokud ne, máte problém

29. 9. 2015
Zpět

Podle Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen pro své zaměstnance vytvářet bezpečné pracovní prostředí. S tím souvisí nutnost neustálého vyhledávání bezpečnostních rizik, jejich hodnocení a přijímání takových opatření, která povedou k jejich odstranění nebo alespoň minimalizaci. Údaje o těchto krocích se pak zaznamenávají do registru rizik (někdy také jako “analýza či hodnocení rizik”), což je databáze veškerých rizik spojených s daným pracovištěm. Registr rizik je jedním z nejdůležitějších částí dokumentace BOZP a jeho obsah musí bezpodmínečně znát každý zaměstnanec.

Nezapomínejte ale na to, že registr rizik je třeba pravidelně aktualizovat. Jinak vám může hrozit sankce až ve výši dvou milionů korun či v případě pracovního úrazu některého ze zaměstnanců i problémy s pojišťovnou.

Kdo zajišťuje úkoly spojené s prevencí rizik?

Ve firmě do 25 zaměstnanců může úkoly v prevenci rizik provádět zaměstnavatel, pokud na to má dostatečné znalosti. V případě firmy s 26 až 500 zaměstnanci to může být také zaměstnavatel, jedna nebo více odborně způsobilých osob či externí firma. Je-li firma ještě větší, rizika může vždy hodnotit jedna či více odborně způsobilých osob v prevenci rizik.

Správně vedený registr rizik by měl odpovídat na otázku, jaká rizika číhají na zaměstnance na pracovišti. Charakter pracoviště a jeho podmínky se ale časem mění – ať už přirozeně či vlivem jiných vnějších faktorů. Zaměstnavatel například může pořídit nový stroj, zavést nové technologické postupy a podobně. S tím pak vznikají nová rizika – a právě proto je třeba, aby registr rizik byl aktualizovaný.

Registr rizik a jeho aktualizace

Jak často je nutné registr rizik aktualizovat? Odpověď je jednoduchá – vždy, když je to potřeba. Zaměstnavatel musí bezpečnostní rizika vyhledávat neustále. Musí mapovat veškeré činnosti vykonávané na pracovišti, charakteristiky daného pracoviště a dalších prostorů, všechny stroje, technologie a další zařízení, zkrátka vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost zaměstnanců či jiných lidí, kteří se na pracovišti nacházejí.

Rizika je následně třeba ocenit podle jejich závažnosti a pravděpodobnosti výskytu, hodnotit je a rozhodnout, zda je rizika možné přijmout, nebo jaká opatření je nutné zavést, aby došlo k jejich odstranění či omezení. Tato opatření je nutné uvést v platnost neprodleně.

K hodnocení rizik musí docházet pravidelně

Zároveň musí vždy nastat po každé změně, která by mohla bezpečnost zaměstnanců ohrozit, na pokyn odborového orgánu, zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP, orgánů Inspekce práce či orgánů ochrany veřejného zdraví. V souvislosti s tím pak musí být aktualizován registr rizik a o přijatých opatřeních musí být informováni i sami zaměstnanci a příslušné odborové orgány.

Nechcete-li si s aktualizací dělat starosti, nechte to na nás. Naši technici BOZP mají za povinnost aktualizovat Registr rizik vždy při prověrce BOZP a nebo tehdy, jakmile se změní podmínky na pracovišti. Registr vám změníme jak v tištěné dokumentaci BOZP, tak i v elektronické verzi v BOZP-SYSTEMU.

Dobře vedený registr rizik může zamezit pracovním úrazům

Chybou je, když něco takového zaměstnavatel provede až poté, co dojde k pracovnímu úrazu. Zaměstnavatel si musí uvědomit, že díky aktualizovanému registru rizik by k danému úrazu vůbec nemuselo dojít. Zároveň mu z toho mohou vzniknout i další problémy. Jestliže k úrazu dojde například při práci se strojem, který není v registru rizik zaznamenán, potíže může dělat i pojišťovna, která nebude chtít vyplatit pojistné.

CRDR s.r.o.

Registr rizik při práci
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu