Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku

Novinky a aktuality nejen o BOZP

V této rubrice pravidelně publikujeme aktuality, články, rady a změny v legislativě v oblasti BOZP a PO.

Revoluce v BOZP: Příběh modelu švýcarského sýra

Model švýcarského sýra: příběh revoluce v BOZP

24. 10. 2023

Pronikněte do světa BOZP s fascinujícím modelem, který přináší nové perspektivy a řešení pro prevenci pracovních nehod. Tento článek vás zavede do světa metaforických plátků sýra, reprezentujících různé vrstvy preventivně ochranných opatření, a odhalí, jak se slabiny v systému mohou propojit a vést k nečekaným událostem. Podíváme se také na reálné aplikace modelu v různých odvětvích, jeho kritiku a možnosti vylepšení, ale také jeho neocenitelnou roli v budování bezpečnějšího pracovního prostředí pro budoucnost.

Mezinárodní certifikace pro bezpečnost práce - SCC (Safety Certificate Contractors)

Mezinárodní certifikace pro bezpečnost práce - SCC (Safety Certificate Contractors)

23. 10. 2023

Tento článek vás seznámí s definicí a obsahem certifikace SCC. Provede vás historií a vývojem, legislativním a normativním rámcem a základními principy řízení bezpečnosti včetně procesu získání certifikace. Seznamte se s nejvyšší možnou mezinárodní certifikací pro BOZP, kterou zastupuje SCC (Safety Certificate Contractors)

Bezpečnost práce při chovu zvířat. Povinnosti, rizika, doporučení a prevence

Bezpečnost práce při chovu zvířat. Povinnosti, rizika, doporučení a prevence

18. 9. 2023

Chov zvířat je mnohem více než jen práce - je to vášeň, způsob života a odhodlání. Ale stejně jako v každém odvětví, i zde existují rizika. Ať už jste začínající chovatel nebo zkušený veterán v oboru, bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. Víte, jak rozpoznat varovné signály vašich zvířat? Jak se vyvarovat nebezpečí spojených s mechanickým zařízením? A jaké osobní ochranné prostředky byste měli mít vždy po ruce? V následujícím článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o bezpečnosti práce při chovu zvířat.

Legionella pod lupou: Komplexní průvodce hodnocením rizik a prevencí proti výskytu

Legionella pod lupou: Komplexní průvodce hodnocením rizik a prevencí proti výskytu

21. 8. 2023

V hlubinách našich vodních systémů se skrývá tajemství, které může mít fatální důsledky. Legionella, neviditelný vetřelec, který se může skrývat v každé kapce vody, číhá na svou příležitost. Ale co když bychom vám řekli, že toto tajemství lze odhalit? Že existuje způsob, jak se postavit tváří v tvář této neviditelné hrozbě a chránit se před ní? V tomto průvodci vás provedeme temnými zákoutími vodních systémů, odhalíme tajemství bakterie Legionella a ukážeme vám, jak se můžete bránit pomocí hodnocení rizik a preventivních opatření. Pojďme na to!

Bezpečnost práce a řízení rizik těhotných a kojících zaměstnankyň

Testovací kvíz pro ověření základních znalostí dokumentace BOZP

13. 7. 2023

Tento kvíz je navržen tak, aby prohloubil porozumění a ověřil vaše znalosti jednoho z pilířů bezpečnosti práce, kterým je dokumentace BOZP. Cílem tohoto kvízu je poskytnout vám přehled o základních aspektech dokumentace bezpečnosti práce, od jejího účelu a obsahu, přes povinnosti podnikatele, až po konkrétní typy dokumentace. Pojďme na to!

Bezpečnost práce a řízení rizik těhotných a kojících zaměstnankyň

Bezpečnost práce a řízení rizik těhotných a kojících zaměstnankyň

28. 6. 2023

Na pracovním trhu je stále více aktivních žen, které jsou těhotné nebo kojí. Bezpečnost práce a hodnocení rizik těhotných zaměstnankyň se tak stává klíčovou otázkou, kterou je třeba řešit s maximální péčí a odborností. Těhotné zaměstnankyně jsou vystaveny různým rizikům, které mohou mít negativní dopad na jejich zdraví i na zdraví jejich nenarozených dětí. Tyto rizika mohou být fyzického, chemického, biologického nebo psychosociálního charakteru a mohou se vyskytovat v různých pracovních prostředích, od kanceláří až po průmyslové závody. Tento průvodce je určen jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, a jeho cílem je poskytnout ucelený přehled o tom, jak zajišťovat bezpečnost práce a řízení rizik těhotných zaměstnankyň. Pojďme na to!

Umístění hasicích přístrojů. Základní pravidla, počet a výška

Umístění hasicích přístrojů. Základní pravidla, počet a výška

20. 5. 2023

Správné umístění hasicích přístrojů je stejně důležité jako jejich přítomnost. Představte si situaci, kdy vypukne požár. Každá sekunda je drahocenná a rychlá reakce může zachránit životy a majetek. Pokud je hasicí přístroj schovaný někde ve skříni nebo v rohu místnosti, kde ho nikdo nevidí, může to znamenat ztrátu cenného času. Hasicí přístroje by proto měly být umístěny na strategických místech, kde je největší riziko vzniku požáru, a zároveň na místech, kde je možné je rychle a snadno uchopit a hasit. Jak tedy správně umístit hasicí přístroje, abyste mohli zajistit maximální bezpečnost svého domova, kanceláře nebo jakéhokoliv jiného místa či budovy?

10 nejčastějších rizik a nebezpečí v kanceláři + preventivní opatření

10 nejčastějších rizik a nebezpečí v kanceláři + preventivní opatření

12. 4. 2023

Mnoho lidí si myslí, že práce v kanceláři je bezpečná a pohodlná. Avšak i v tomto prostředí existují určitá rizika a nebezpečí, která mohou způsobit pracovní úraz nebo zhoršit zdravotní stav zaměstnanců. V tomto článku vás seznámíme s deseti nejčastějšími riziky v kanceláři a poskytneme praktické preventivní tipy, jak se jim vyhnout. Zaměříme se na témata jako prevence pádů, bezpečné skladování, ergonomie práce a duševní zdraví. Ať už jste manažer nebo zaměstnanec, tyto informace vám pomohou vytvořit bezpečnější a zdravější pracovní prostředí.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) ve zdravotnictví. Klíč k bezpečnosti pacientů a zdravotníků

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) ve zdravotnictví. Klíč k bezpečnosti pacientů a zdravotníků

19. 3. 2023

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) ve zdravotnictví jsou velmi důležitými pomůckami pro ochranu zdraví personálu, pacientů, ale i veřejnosti před infekčními chorobami. V tomto příspěvku se budeme zabývat různými typy ochranných prostředků, jejich významem, nejčastějšími chybami při jejich používání, ale také doporučením, jak je správně a bezpečně používat.

Požární a protipožární ochrana. Rozdíly a povinnosti podnikatelů

Požární a protipožární ochrana. Rozdíly a povinnosti podnikatelů

16. 2. 2023

Víte, jaký je rozdíl mezi požární a protipožární ochranou? A víte, jaké máte jako podnikatelský subjekt povinnosti na těchto dvou úsecích? Přečtěte si rozdíly, povinnosti a související legislativu.

Preventivní požární prohlídka pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí (roční kontrola PO)

Preventivní požární prohlídka pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí (roční kontrola PO)

20. 1. 2023

Preventivní požární prohlídky jsou vnitropodnikové kontroly pracovišť, které se provádějí s cílem identifikovat a odstranit potenciální požární nebezpečí. Provádí je OZO (odborně způsobilá osoba) v požární ochraně nebo požární technik. Kontrola dodržování této zákonné povinnosti a případné pokuty za nedodržování jsou pak v kompetenci Hasičského záchranné sboru (HZS). V tomto příspěvku se budeme věnovat zejména preventivním požárním prohlídkám, které se týkají nejméně komplikovaných provozů spadající do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí (BZPN).

Prohlášení o shodě a certifikace značky CE

Prohlášení o shodě a certifikace značky CE

20. 12. 2022

Většina nových výrobků musí být koncovým uživatelům dodávána s certifikátem zvaným „Prohlášení o shodě“, který se musí vztahovat ke konkrétnímu výrobku uvedenému na trh. Tento článek poskytuje klíčové informace týkající se prohlášení o shodě a související certifikace pro značku CE.

Karcinogeny na pracovišti. Rizika, snížení expozice a prevence

Karcinogeny na pracovišti. Rizika, snížení expozice a prevence

17. 11. 2022

Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zaměstnance před poškozením zdraví, včetně zdravotních účinků nebezpečných látek a materiálů. Karcinogeny na vašem pracovišti mohou vystavit vaše zaměstnance riziku vzniku rakoviny, takže je důležité identifikovat, předcházet a kontrolovat expozici, aby byli v bezpečí. Přečtěte si proto, co je karcinogen, co je rakovina z povolání, jak poznáte, že látka může způsobovat rakovinu a jak nastavit preventivní opatření proti expozici karcinogenům.

Nejčastější zdroje potenciálního nebezpečí vzniku požáru na pracovišti

Nejčastější zdroje potenciálního nebezpečí vzniku požáru na pracovišti

13. 10. 2022

Znáte nejčastější zdroje potenciálního nebezpečí vzniku požáru na pracovišti? Víte, které materiály nejvíce hoří a jak udržet vaše pracoviště v bezpečí? Nejen to se dozvíte v tomto článku.

Bezpečnostní listy a scénáře expozice nebezpečných látek

Bezpečnostní listy a scénáře expozice nebezpečných látek

20. 8. 2022

V tomto článku vás seznámíme s tím, co jsou a k čemu slouží bezpečnostní listy a scénáře expozice nebezpečných látek, včetně legislativy, obsahu dokumentu a povinností s tím spojených.

Pracovní, ochranná a bezpečnostní obuv. Funkce a požadavky na úroveň ochrany

Pracovní, ochranná a bezpečnostní obuv. Funkce a požadavky na úroveň ochrany

11. 6. 2022

Podle evropských norem rozlišujeme 3 hlavní druhy obuvi určené pro pracovní prostředí. Pracovní obuv s nejnižším stupněm ochrany, ochrannou obuv s vyšším stupněm a bezpečnostní obuv s nejvyšším stupněm ochrany. V tomto článku jsou popsány funkce, vlastnosti a požadavky na bezpečnost jednotlivých druhů obuvi, což vám ulehčí práci při jejich výběru.

Vyhrazená technická zařízení (VTZ)

Vyhrazená technická zařízení (VTZ). Kontroly, revize a povinnosti

28. 5. 2022

Vyhrazená technická zařízení (VTZ) jsou zařízení s vysokým rizikem ohrožení života, zdraví a bezpečnosti práce. Článek popisuje typy těchto zařízení, kontrolní orgány, které dozorují jejich provoz včetně revizí a základní povinnosti jejich provozovatelů.

Bezpečnost práce v souvislosti s dokumentací BOZP

Bezpečnost práce v souvislosti s dokumentací BOZP

22. 4. 2022

Víte, jaké souvislosti mezi sebou mají bezpečnost práce a dokumentace BOZP? Přečtěte si úlohy a cíle bezpečnosti práce, druhy a role dokumentace BOZP a povinnosti na tomto úseku.

Bezpečnost práce v pekárně. Rizika pekařů a jejich prevence

Bezpečnost práce v pekárně. Rizika pekařů a jejich prevence

20. 3. 2022

Provozujete pekárnu a záleží vám na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vašich zaměstnanců? Připravili jsme pro vás článek, ve kterém popisujeme zdravotní a bezpečnostní rizika pekařů a pekařek a dáváme k dispozici kontrolní seznam otázek, který vám pomůže identifikovat nejzávažnější rizika v tomto zaměstnání.

Skoronehoda. Definice, příklady, hlášení a evidence

Skoronehoda. Definice, příklady, hlášení a evidence

13. 2. 2022

Věděli jste, že skoronehoda může leccos napovědět o tom, v jakých částech systému BOZP máte mezery, potažmo, na co se zaměřit pro zlepšení bezpečnosti práce? Přečtěte si základní informace o tom, co je považováno za skoronehodu včetně konkrétních příkladů a dalších informací o hlášení, evidenci a vyšetřování.

Klíč k BOZP? Registr rizik. Naučte se, jak s ním pracovat

Klíč k BOZP? Registr rizik. Naučte se, jak s ním pracovat

28. 1. 2022

K tomu, abyste zkrotili rizika a nebezpečné situace na vašem pracovišti, potřebujete klíč k BOZP a tím je registr rizik. V tomto článku vás naučíme, jak s ním pracovat. Prozradíme vám jednoduchou a přitom velmi spolehlivou metodu, jak identifikovat rizika, vyhodnotit jejich závažnost a nastavit bezpečnostní opatření. Pojďme na to!

Důvody, proč váš audit BOZP nefunguje a co s tím můžete dělat

Důvody, proč váš audit BOZP nefunguje a co s tím můžete dělat

10. 1. 2022

Realizujete ve vaší organizaci audity BOZP, ale máte dojem, že jsou stále stejné, nepřináší nic nového nebo neposkytují příležitosti ke zlepšení? Zkrátka nefungují tak, jak mají, protože je pravděpodobně neděláte tak, jak byste měli. Třeba vám tento článek otevře oči. Přečtěte si nejčastější důvody, proč tomu tak může být.

Kontrola rizik a nebezpečí na pracovišti v souvislosti s BOZP

Kontrola rizik a nebezpečí na pracovišti v souvislosti s BOZP

28. 11. 2021

Tento článek je určený zejména pro osoby, které jsou ve firmách a organizacích zodpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Zabývá se otázkami, které jsou zaměřené na kontrolu rizik a nebezpečí na pracovišti. Dozvíte se v něm např., co je kontrola rizik, jaké jsou způsoby a příklady kontrol a celou řadu dalších informací týkající se důležitosti, monitoringu a revize kontrolních mechanismů.

Zdravotní průkaz pro činnosti epidemiologicky závažné

Zdravotní průkaz pro činnosti epidemiologicky závažné

10. 10. 2021

Článek popisuje, co je zdravotní průkaz, kdo a kdy je povinen ho mít, jak a kde ho získat, kolik stojí, ale také to, zda může být odebrán. Součástí jsou také další požadavky, které musí majitel zdravotního průkazu pro činnosti epidemiologicky závažné splňovat - znalosti k ochraně veřejného zdraví.

Požární dveře. Povinnosti, třídy odolnosti, značení a kontrola provozuschopnosti

Požární dveře. Povinnosti, třídy odolnosti, značení a kontrola provozuschopnosti

28. 9. 2021

Požární bezpečnost je životně důležitá v každém typu prostor od paneláků přes dílny, sklady, kanceláře, obytné domy, nemocnice a další. Jednou z klíčových součástí požární bezpečnosti jsou požární dveře. V tomto článku vám objasníme povinnosti týkající se požárních dveří, včetně tříd požární odolnosti, značení a kontrol jejich provozuschopnosti.

Bezpečnostní audit pro sociální zařízení (pečovatelské domovy pro seniory) zdarma

Bezpečnostní audit (BOZP) pro sociální zařízení zdarma

31. 8. 2021

V domovech pro seniory, pečovatelských domech a podobných sociálních zařízeních se vzhledem k jejich charakteristice vyskytuje celá řada potenciálních rizik, které mohou ohrožovat jak pracovníky, tak samotné klienty. Je proto nutné se zabývat problematikou BOZP v tomto segmentu velmi podrobně. Jedním z nejdůležitějších pilířů je řídit rizika - vyhledat je a vyhodnotit, přijmout preventivní opatření, kontrolovat je a znovu vyhodnocovat. V tomto článku vám ukážeme první krok řízení, a to jak vyhledat rizika na pracovišti s pečovatelskou službou.

Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

22. 7. 2021

Jedním z nejdůležitějších prvků požární ochrany jsou věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. Přečtěte si, co tyto dva termíny znamenají a jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Prach ve stavebnictví: rizika, prevence a ochrana dýchacích cest

Prach ve stavebnictví: rizika, prevence a ochrana dýchacích cest

20. 6. 2021

V tomto článku se podíváme na jedno z nejběžnějších rizik ve stavebnictví: nebezpečí prachu. Vysvětlíme, co je stavební prach, proč je důležité kontrolovat jeho expozici a jaká opatření by měli zaměstnavatelé podniknout, aby zvládli rizika, které prach na jejich pracovištích představuje.

Kontrola BOZP a PO při znovuotevření provozoven po COVID-19

Kontrola BOZP a PO při znovuotevření provozoven po COVID-19

17. 5. 2021

Po několika měsících dočasného uzavření celé řady provozoven v souvislosti s epidemií COVID-19 svítá naděje na lepší časy. Doufejme. Budoucnost je nyní v rukou vlády i nás všech. Vemme proto na sebe trochu zodpovědnosti a udělejme maximum proto, aby se po znovuotevření všichni nejen cítili, ale hlavně byli v bezpečí. S tím souvisí nejen prevence a dodržování hygienických opatření, které zde s námi ještě nějaký čas budou, ale také dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a dalších souvisejících předpisů, které jsou stále platné. Tento článek vysvětluje různé aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které by zaměstnavatelé měli zvážit před opětovným otevřením svého podniku či provozovny.

Evidence chemických látek a směsí. Povinnosti a evidenční list ke stažení

Evidence chemických látek a směsí. Povinnosti a evidenční list ke stažení

13. 4. 2021

Je součástí vaší podnikatelské činnosti nakládání nebo manipulace s chemickými látkami? A víte, že v některých případech platí zvláštní bezpečnostní předpisy, například jejich evidence, následná dokumentace a archivace? Pokud si nejste jisti, zda tyto povinnosti musíte splňovat, přečtěte si tento článek.

Hodnocení rizik úklidových prací.

Hodnocení rizik úklidových prací. Šablona pro posouzení - stažení zdarma

10. 2. 2021

Aby mohly být úklidové práce, čištění a podobné činnosti prováděny efektivně a bezpečně, jsou zaměstnavatelé ze zákona povinni provést posouzení rizik. Tím je zajištěno, že jsou identifikována, hodnocena a kontrolována potenciální nebezpečí a pracovníci úklidu tak zůstávají při výkonu svých povinností chráněni před pracovními úrazy.

Zaměstnanec odmítá nosit osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Co mám dělat jako zaměstnavatel?

Zaměstnanec odmítá nosit osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Co mám dělat jako zaměstnavatel?

6. 11. 2020

Převážná většina zaměstnanců chápe a cení nutnost používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) během práce. Tu a tam se však objeví tvrdohlavý a zarputilý zaměstnanec, který je nosit odmítá. Raději bude hazardovat se svým životem a to jen proto, že se chce cítil volný a nespoutaný. Odmítnutí nosit OOPP nebo zanedbání bezpečnostního vybavení může mít katastrofální následky nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost. Co má ale dělat zaměstnavatel, když jeho zaměstnanec odmítá používat osobní ochranné pracovní prostředky? Má vůbec nějaké šance ho k tomu přimět?

Hodnocení rizik pro prevenci onemocnění COVID-19

Hodnocení rizik pro prevenci onemocnění COVID-19

13. 10. 2020

Stejně jako za standardních podmínek, tak také v době epidemie, je hodnocení rizik v pracovním prostředí klíčovým faktorem pro úspěšné řízení BOZP. Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen revidovat a aktualizovat hodnocení rizik při každé změně situace, což se týká také příchodu onemocnění COVID-19. Jaké má zaměstnavatel povinnosti, a jak správně aktualizovat nebo vytvořit nové hodnocení rizik pro epidemii či pandemii, se dozvíte v tomto článku. Zdarma si můžete také stáhnout formulář pro hodnocení rizik COVID-19.

Havarijní plánování a havarijní plány. Druhy, povinnosti, obsah a schvalování

Havarijní plánování a havarijní plány. Druhy, povinnosti, obsah a schvalování

8. 9. 2020

Nakládáte nebo manipulujete se závadnými, zvlášť nebezpečnými a nebezpečnými látkami, které podléhají zpracování havarijního plánu? Přečtěte si ucelený článek o tom, co vše vás při plnění této povinnosti čeká. Seznámí vás s celým procesem od plánování, přes zpracování plánu až po obsah, schvalování a aktualizace.

Elektrický oblouk / obloukový výboj. Preventivní opatření pro snížení rizika zásahu elektřinou

Elektrický oblouk / obloukový výboj. Preventivní opatření pro snížení rizika zásahu elektřinou

7. 8. 2020

Zásah elektrickým obloukem může být pro člověka fatální. A často také je. Během pouhých pár vteřin může takový zásah navždy změnit váš život. Mějte to prosím na paměti a pečlivě si prostudujte následující článek, který shrnuje informace týkající se nejčastějších rizik, ale také preventivních opatření pro jejich maximální snížení. Dodržujte následující doporučení a předejděte zbytečnému pracovnímu úrazu nebo dokonce smrtelnému neštěstí.

5 nejlepších dovedností interního auditora v oblasti BOZP

5 nejlepších dovedností interního auditora v oblasti BOZP

8. 7. 2020

Není divu, že organizace, ve kterých interní audity nabízejí přidanou hodnotu, mohou v klíčových oblastech dosahovat lepších výsledků. Pokud se zkombinuje osobní interní audit s auditem digitálním, může to zvýšit roli auditora při přijímání lepších rozhodnutí. V tomto článku vám nabízíme pět nejlepších dovedností interního auditora BOZP, které můžete použít jako rozhodující faktory při jeho výběru.

Posouzení rizik při práci z domova na home office

Posouzení rizik při práci z domova na home office

29. 5. 2020

Pokud vykonáváte práci z domova, ať už na volné noze jako OSVČ, nebo jako zaměstnanec, jste tzv. osamocený pracovník. To znamená, že své pracovní činnosti vykonáváte izolovaně od ostatních lidí a bez přímého dohledu. Tato skutečnost s sebou přináší určitá rizika spojená nejen s efektivitou, ale také s bezpečností práce, o které bude řeč v tomto článku

Doplňte si registr rizik o epidemii či pandemii a buďte o krok napřed

Doplňte si registr rizik o epidemii či pandemii a buďte o krok napřed

6. 5. 2020

Z každé nové mimořádné události na pracovišti, která přichází často nepředvídatelně, je dobré si vzít ponaučení. Jak se říká: „Všechno špatné, je pro něco dobré“. A ani s příchodem koronavirové pandemie tomu není jinak. Zařaďte proto už teď do svého firemního registru rizik také opatření týkající se epidemie/pandemie, jako je koronavirus SARS-CoV-2 a buďte o krok napřed. Pojďme se podívat, co vše to bude obnášet.

Průběh kontroly Oblastního inspektorátu práce (OIP). Příklad z praxe

Průběh kontroly Oblastního inspektorátu práce (OIP). Příklad z praxe

2. 4. 2020

Do společnosti o 70 zaměstnancích, která se zabývá strojírenskou výrobou, byla nahlášena kontrola z Oblastního inspektorátu práce (OIP). Inspektor se ohlásil telefonicky s třídenním předstihem. Součástí kontroly byla fyzická prohlídka pracoviště, kde se inspektor zaměřil především na přidělování a používání OOPP, zakrytování pohyblivých součástí strojních zařízení, stability uložení materiálů, označení nosnosti regálů, průchodnost a označení komunikací pro pěší, bezpečnostní značení zvýšených prahů, schodů atd.

Prodlužovací kabely a přívodní šňůry spotřebičů. Rizika, požadavky na bezpečnost, kontroly a revize

Prodlužovací kabely a přívodní šňůry spotřebičů. Rizika, požadavky na bezpečnost, kontroly a revize

17. 3. 2020

Věděli jste, že musíte pravidelně kontrolovat, ale také revidovat prodlužovací kabely a přívodní šňůry spotřebičů, jako jsou rychlovarné konvice, mixéry, kávovary, vysavače, počítače, tiskárny a další domácí, kancelářské a jiné nepřipevněné spotřebiče? Přečtěte si více informací nejen o kontrolách a revizích, ale také rizicích, které elektrické kabely představují a požadavcích na bezpečnost při práci.

Ohlášení / neohlášení požáru HZS. Povinnosti, postihy a problémy s tím spojené

Ohlášení / neohlášení požáru HZS. Povinnosti, postihy a problémy s tím spojené

10. 1. 2020

Povinností každého občana je nahlásit i sebemenší požár. To platí nejen pro fyzické osoby, ale také pro právnické a fyzické podnikající osoby. V případě porušení těchto povinností hrozí pokuty od 25 tis. do 1 mil. korun. Nenahlášený požár představuje komplikace také při uplatňování pojistného plnění. Přečtěte si, jaké máte povinnosti v souvislosti s ohlášením požáru.

Jak se dělá požární evakuační plán. Obsah, strategie a ověřování

Jak se dělá požární evakuační plán. Obsah, strategie a ověřování

9. 1. 2020

V případě požáru je nejdůležitější rychlá a bezpečná evakuace všech osob v budově. Oheň a kouř se rychle šíří a pokud není zaveden plán evakuace, lidé uvnitř budovy by v ní mohli zůstat uvězněni. Proto je odpovědná osoba (zaměstnavatel, majitel, manažer, pronajímatel nebo nájemce podniku či jiných nebytových prostor), povinna zajistit účinný evakuační plán pro případ požáru. V tomto článku se dozvíte, jak se takový plán sestavuje a co by měl všechno obsahovat.

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

10. 12. 2019

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany je dokument, který je součástí ucelené dokumentace požární ochrany. Jeho obsah upravuje vytvoření vlastního systému organizace, který je zásadní a zcela nezbytný pro plnění povinností požární ochrany. Při tvorbě tohoto dokumentu se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. Jedná se vlastně o takový interní předpis společnosti pro zabezpečení požární ochrany.

Hodnocení požárního rizika v gastronomických provozech a pohostinství. Šablona ke stažení

Hodnocení požárního rizika v gastronomických provozech a pohostinství. Šablona ke stažení

8. 11. 2019

Pohostinské a gastronomické provozy obecně jsou kvůli charakteru pracovních činností v kuchyních obzvláště nebezpečné. Požár v těchto prostorech může představovat vážné riziko pro každého, kdo se v nich nachází, zejména pak pro hosty, kteří je neznají, což jim může zkomplikovat případnou evakuaci. Pokud jste právě vy zodpovědni za hodnocení a snižování rizik, měli byste vědět, jaké aspekty je třeba průběžně posuzovat. V tomto článku vám nabízíme rady, jak takové posouzení požárního rizika v gastro provozu udělat. Na konci článku si můžete zdarma stáhnout také šablonu, která vám s celým procesem pomůže.

Průvodní a provozní dokumentace a místní provozní bezpečnostní předpis technických zařízení, strojů a přístrojů

Průvodní a provozní dokumentace a místní provozní bezpečnostní předpis technických zařízení, strojů a přístrojů

4. 10. 2019

Chystáte se koupit nějaký přístroj, stroj či technické zařízení pro vaše podnikání a nejste si jisti, jaké dokumenty z hlediska bezpečnosti práce k nim musíte mít? Určitě budete potřebovat průvodní dokumentaci, provozní dokumentaci a místní provozní bezpečnostní předpis. Přečtěte si, co jaký dokument znamená a k čemu přesně slouží.

Povinnosti ředitele školy v oblasti požární ochrany

Povinnosti ředitele školy v oblasti požární ochrany

6. 9. 2019

Všechny školy, které spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, musí dodržovat zákonné povinnosti týkající se požární ochrany. Protože škola má odpovědnost za všechny žáky, ale také škody, které způsobí, doporučujeme požární ochraně věnovat maximum pozornosti, a to zejména při školení zaměstnanců, žáků a studentů, ale také při pravidelných kontrolách dodržování všech předpisů. Připravili jsme proto tento článek, který shrnuje, jaké povinnosti má škola, potažmo ředitel školy, v oblasti požární ochrany.

Jak zpracovat požární řád. Požadavky a náležitosti na obsah

Jak zpracovat požární řád. Požadavky a náležitosti na obsah

16. 8. 2019

Chystáte se zpracovat požární řád? Přečtěte si požadavky a náležitosti na jeho obsah, ale také přehled toho, co je požární řád, kdo ho musí mít zpracovaný, kdo ho může zpracovávat nebo jaké jsou legislativní požadavky na obsah.

Průvodce požární bezpečností pro hotely. Protipožární kontrolní seznam

Průvodce požární bezpečností pro hotely. Protipožární kontrolní seznam

6. 8. 2019

Poslední věc, kterou chtějí hosté hotelu zažít, je požární poplach a evakuace v důsledku požáru. Pokud v hotelu vypukne oheň, ohrožuje to desítky lidských životů, zejména pak spících hostů, a nenapravitelně může poškodit celou budovu. Provozujete-li hotel, musíte zavést odpovídající kontrolní opatření, abyste zabránili vzniku požáru a umožnili lidem se v případě nouze bezpečně evakuovat. Oheň zabíjí a obvykle se to stává kvůli nedbalosti. Pokud však ve vašem hotelu budete mít dostatečně kvalitní protipožární opatření, můžete takové tragédii předejít.

Místní řád skladu. Povinnosti provozovatele a obsah dokumentu

Místní řád skladu. Povinnosti provozovatele a obsah dokumentu

9. 7. 2019

Pokud ke své podnikatelské činnosti potřebujete mít sklad, nezapomeňte, že k němu musíte mít vypracovaný také “Místní řád skladu”. Co to znamená, na jaké sklady se tato povinnost vztahuje a jaké jsou další povinnosti z hlediska BOZP?

Druhy dokumentace požární ochrany a obsah jednotlivých dokumentů

Druhy dokumentace požární ochrany a obsah jednotlivých dokumentů

21. 5. 2019

Máte povinnost vést dokumentaci požární ochrany a nejste si jisti, co vše do ní patří? Připravili jsme pro vás ucelený přehled, ve kterém jsou uvedeny všechny základní druhy dokumentace požární ochrany, a to včetně jejich popisu a obsahu jednotlivých dokumentů.

Kontroly, revize a zkoušky tlakových nádob a lahví. Druhy, lhůty, zákony a požadavky

Kontroly, revize a zkoušky tlakových nádob a lahví. Druhy, lhůty, zákony a požadavky

14. 5. 2019

Důvodem revize tlakových nádob a lahví je především zjištění jejich technického stavu kvůli bezpečné provozuschopnosti. Přečtěte si základní povinnosti pro kontroly, revize a zkoušky tlakových lahví, druhy, lhůty a termíny revizí a zkoušek, zákony nebo požadavky na uchazeče o osvědčení revizního technika nebo zkušebního orgánu.

Začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí

Začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí

5. 3. 2019

Chystáte se podnikat, nebo už podnikáte, ale nejste si jisti, co je nebo jak funguje začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí? Kdo začlenění provádí, k čemu slouží a jaké jsou jednotlivé kategorie? Připravili jsme pro vás jednoduchý a ucelený přehled, který vám tuto problematiku osvětlí.

Pravidelné kontroly, revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení

Pravidelné kontroly, revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení

12. 2. 2019

Nemáte jasno v tom, kdy se provádí ze zákona povinné pravidelné kontroly, revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení? Přečtěte si ucelený článek, ve kterém se mimo jiné dozvíte také informace o typech zdvihacích zařízení, nejdůležitější legislativu, lhůty a termíny revizí a zkoušek.

Rizika a nebezpečí výbuchu při výrobě a zpracování plastů

Rizika a nebezpečí výbuchu při výrobě a zpracování plastů

14. 1. 2019

Exploze při výrobě a zpracování plastů sice nepatří mezi nijak časté, nicméně i zde existují určitá rizika, o kterých je dobré vědět a zároveň dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Každý provozovatel podobného průmyslového odvětví by také neměl zapomínat na to, že má povinnost zpracovat a aktualizovat dokumentaci o ochraně před výbuchem (DOPV) dle Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pojďme se tedy podívat na jednotlivá rizika, ale také, jak jim předcházet.

BOZP a PO v autoservisu a autodílně. Povinnosti, požadavky, zásady a rizika

BOZP a PO v autoservisu a autodílně. Povinnosti, požadavky, zásady a rizika

11. 12. 2018

Připravujete se na provoz, nebo už provozujete autoservis či autodílnu a nejste si jisti, jaké povinnosti a požadavky na BOZP a PO máte splňovat? Prostudujte si pro jistotu vše, co vás v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany čeká a nemine. Naučte se zásady bezpečné práce v autoservisu a poznejte reálná rizika této práce.

Osvětlení pracoviště ve vztahu k BOZP. Hygienické normy, doporučená intenzita, projektování

Osvětlení pracoviště ve vztahu k BOZP. Hygienické normy, doporučená intenzita, projektování

20. 11. 2018

Kvalita pracovního prostředí má neoddiskutovatelný vliv nejen na efektivitu práce, ale také zdraví člověka. Velkou roli přitom hraje i osvětlení pracoviště, které je dost často podceňované. Jak souvisí osvětlení pracoviště s BOZP? Jaké jsou hygienické normy osvětlení a jaká je doporučená intenzita? Nabízíme ucelené informace.

Metody a způsoby hodnocení rizik na pracovišti

Metody a způsoby hodnocení rizik na pracovišti

11. 9. 2018

Vyhledávání rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je jedním ze základních předpokladů pro udržení bezpečného pracoviště. Spadá do komplexního řízení rizik BOZP. Vyhledávání rizik obsahuje několik dílčích úkonů, na jejichž základě se nastavují pracovní a technologické postupy. Patří sem analýza rizik, jejich identifikace a finální hodnocení. V dnešním článku se podíváme na možné způsoby a metody hodnocení rizik, tzn. jak vyhodnotit rizika BOZP.

Bezpečnost práce v oblasti úklidových služeb. Rizika BOZP a prevence

Bezpečnost práce v oblasti úklidových služeb. Rizika BOZP a prevence

8. 8. 2018

Úklidové služby jsou nejen z hlediska kvality, ale také z hlediska bezpečnosti práce, velmi často opomíjeným oborem. Přitom se jedná o fyzicky velmi náročnou a pro člověka mnohdy velmi nebezpečnou práci skýtající celou řadu rizik od expozice nebezpečnými látkami až po nepravidelnou pracovní dobu. Jaká jsou reálná rizika při úklidu a jak jim předcházet?

Co dělat, když neexistuje průvodní a provozní dokumentace strojů a technických zařízení?

Co dělat, když neexistuje průvodní a provozní dokumentace strojů a technických zařízení?

27. 7. 2018

Kupujete pro svou firmu nebo za účelem svého podnikání starší stroj nebo jiné technické zařízení z druhé ruky či bazaru? Dávejte pozor na to, abyste dostali také průvodní a provozní dokumentaci. Tyto dokumenty totiž musíte mít dle zákona ke každému stroji a technickému zařízení. Jedině tak budou stroje plně v souladu s BOZP. Co dělat když průvodní a provozní dokumentaci při nákupu nedostanete?

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle SEPNO od 2. 5. 2018

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle SEPNO od 2. 5. 2018

15. 6. 2018

Chystáte se přepravovat nebezpečný odpad? Nezapomeňte na to, že to musíte ohlásit na Ministerstvo životního prostředí! Pozor ale, od 1. 1. 2017 se povinnosti a podmínky pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů změnily. Od 2. 5. 2018 byl navíc zahájen oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO). Co konkrétně se změnilo, jaké máte povinnosti a jak přejít na nový on-line systém?

Aktualizace dokumentace BOZP a PO. Proč a kdy je nutné ji aktualizovat?

Aktualizace dokumentace BOZP a PO. Proč a kdy je nutné ji aktualizovat?

15. 5. 2018

Pokud jste už někdy slyšeli o dokumentaci BOZP a PO, určitě víte, že její zpracování a vedení není úplně jednoduchá záležitost. Vyžaduje to řadu odborných znalostí, ale také výbornou znalost a přehled v podniku. Podnikatele, kterého se dokumentace BOZP a PO týká, tak čeká velmi náročný úkol a to nejen jednorázový, ale pravidelný. Nejen, že musí dokumentaci zpracovat, ale je povinen ji také aktualizovat podle provedených změn, tzn. udržovat ji v souladu se skutečným stavem. Co taková dokumentace BOZP a PO zahrnuje, proč a kdy je nutné ji aktualizovat?

Kontrolní kniha BOZP. Povinnosti, použití a obsah

Kontrolní kniha BOZP. Povinnosti, použití a obsah

14. 5. 2018

Kontrolní kniha BOZP je dílčí dokument komplexní dokumentace BOZP. Používá se pro záznamy plnění povinností, které se týkají oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zapisují se do ní zejména informace o kontrolách BOZP a PO, které byly na pracovišti provedeny. Kdo má jaké povinnosti, co konkrétně se do knihy zapisuje a jaké má mít náležitosti?

Jak snížit úrazovost v kuchyni? Uvědomte si rizika, školte zaměstnance a veďte dokumentaci BOZP

Jak snížit úrazovost v kuchyni? Uvědomte si rizika, školte zaměstnance a veďte dokumentaci BOZP

9. 4. 2018

Rizika úrazu při práci v kuchyni jsou bezesporu velká a často také velmi nepříjemná. Jak pro zaměstnavatele, tak pro zraněného. Opaření, pořezání, uklouznutí, zásah elektrickým proudem nebo třeba poleptání louhem. To jsou jen některá z těch nejčastějších. Existuje jich však mnohem více. Znáte je všechna? A jste na ně vy i vaši kuchaři opravdu připraveni? Poznejte největší rizika a získejte řadu tipů, jak snížit úrazovost v kuchyni.

Bezpečnost strojů a strojních zařízení během jejich navrhování a konstruování. Právní předpisy a technické normy

Bezpečnost strojů a strojních zařízení během jejich navrhování a konstruování. Právní předpisy a technické normy

8. 4. 2018

Při navrhování strojních zařízení je důležité počítat také s co největším snížením možného rizika, tedy s pravděpodobným výskytem škod a jejich závažností. Cílem by mělo být maximální zvýšení bezpečnosti při jejich obsluze. Zajištění bezpečnosti strojů není zrovna jednoduchá problematika - zahrnuje totiž velké množství nařízení a norem, které vyžadují složité a velmi náročné požadavky vůči bezpečnosti při jejich používání. Pokud bychom se měli zabývat touto problematikou komplexně, bylo by to pravděpodobně na celou knihu, proto v tomto článku uvádíme jen několik základních rad, tipů, právních předpisů a norem.

Přeprava nebezpečných látek a věcí v režimu ADR

Přeprava nebezpečných látek a věcí v režimu ADR

28. 2. 2018

Přeprava nebezpečných látek, věcí a předmětů vyžaduje speciální režim bezpečnosti. Tento režim je obecně známí pod zkratkou ADR. V této publikaci se dozvíte, co to ADR je, co jsou nebezpečné věci a jaké je jejich třídění, povíme si také něco o odpovědných osobách, povinnostech přepravce, bezpečnostním poradci, bezpečnostních symbolech, povinných dokumentech a nakonec také o obsahu mezinárodní dohody ADR.

BOZP-SYSTEM má novou funkci: Hlídání termínů lékařských prohlídek

BOZP-SYSTEM má novou funkci: Hlídání termínů lékařských prohlídek

28. 2. 2018

Nově jsme pro vás v BOZP-SYSTEMU připravili modul pro hlídání termínů pracovně-lékařských prohlídek zaměstnanců. Už nikdy tak neprošvihnete termín povinných prohlídek. Pojďme se podívat, co vše funkce umí a jak vám usnadní práci.

4 největší chyby při tvorbě dokumentace BOZP. Na co si dát pozor?

4 největší chyby při tvorbě dokumentace BOZP. Na co si dát pozor?

19. 1. 2018

V praxi se setkáváme se třemi skupinami podnikatelů, kteří mají rozdílný pohled na BOZP, včetně zpracování povinné dokumentace. První skupina jsou ti, kteří mají vše v naprostém pořádku, většinou proto, že jejich podnikání je velmi rizikové a sami moc dobře ví, že bezpečnost práce je pro ně zcela klíčová a nevyhnutelná agenda. Druhá skupina podnikatelů je naprosto odlišná, protože ta BOZP absolutně neřeší. Kontaktují nás většinou až v případě, že jim byla ohlášena kontrola BOZP. Třetí skupina má o BOZP částečný pojem a uvědomuje si sankce a postihy, které jim za nedodržování povinností hrozí. Řeší BOZP částečně, jen aby se neřeklo, tzv. na oko.

Nejčastější rizika požáru a výbuchu ve strojírenském průmyslu

Nejčastější rizika požáru a výbuchu ve strojírenském průmyslu

16. 11. 2017

Ve strojírenství se vyskytuje celá řada velkých i méně závažných rizik a nebezpečí. V tomto článku se ale podíváme na ta méně známá a často podceňovaná. Zaměříme se na rizika výbuchu a vzniku požáru, která mohou vzniknout například broušením kovů, nevhodným skladováním hořlavých látek a plynů nebo dokonce mořením oceli a hliníkových slitin. Tato rizika je vhodné implementovat do DOPV (dokumentace o ochraně před výbuchem).

7 tipů + zákonné požadavky, jak skladovat hořlavé kapaliny a jiné požárně nebezpečné látky

7 tipů + zákonné požadavky, jak skladovat hořlavé kapaliny a jiné požárně nebezpečné látky

20. 10. 2017

Jakákoliv manipulace a skladování hořlavých, toxických a jiných požárně nebezpečných látek představuje velké bezpečnostní riziko v moha ohledech. Hrozí požár, výbuch, popáleniny a jiné pracovní úrazy nebo škoda na majetku. U drtivé většiny případů havárií je příčinou lidský faktor, respektive nedodržení bezpečnostních pravidel a nařízení. Jak tedy předejít případné havárii a jak správně hořlaviny skladovat?

Kniha úrazů ke stažení zdarma + tip, jak jednoduše zpracovat záznam o pracovním úrazu

Kniha úrazů ke stažení zdarma + tip, jak jednoduše zpracovat záznam o pracovním úrazu

6. 9. 2017

Kniha úrazů je dokument, do kterého se zapisují všechny vzniklé pracovní úrazy na pracovišti. Je jedno, zda se jedná o malý nebo velký úraz, evidován musí být úplně každý. Vedení knihy úrazů je navíc zákonnou povinností každého zaměstnavatele. Stáhněte si zdarma naši knihu úrazů, která odpovídá zákonným požadavkům a využijte náš online nástroj pro zpracování záznamu o pracovním úrazu. Je také zdarma!

10 základních povinností pro dodržení požární ochrany bytových domů a SVJ

10 základních povinností pro dodržení požární ochrany bytových domů a SVJ

5. 9. 2017

Jak je na tom vaše SVJ a požární ochrana? Máte vše v naprostém pořádku nebo snad pokulháváte? Nejste si 100% jistí? Zkontrolujte si raději, zda dodržujete požární předpisy a směrnice. Víte přeci, že jich není zrovna málo, a že požární ochrana je relativně hodně přísná a pokutovaná. Připravili jsme pro váš bytový dům 10 základních povinností, na které byste nikdy neměli zapomenout.

Seznámení zaměstnanců s dokumentací BOZP

Seznámení zaměstnanců s dokumentací BOZP

2. 8. 2017

V případě, že dojde na pracovišti ke kontrole BOZP, nebo stane-li se vážnější pracovní úraz, bude kontrolní orgán (SUIP, OIP) s velkou pravděpodobností po zaměstnavateli požadovat důkaz o seznámení zaměstnanců s povinnou dokumentací BOZP. Ta obsahuje například dokumenty o provedeném školení zaměstnanců, seznámení s riziky na pracovišti a další. Pokud důkaz o seznámení zaměstnavatel nemá, může očekávat nemalé sankce. Proč je důležité seznámit zaměstnance s dokumentací BOZP? A jak to udělat správně?

Traumatologický havarijní plán (traumaplán) a plán první pomoci

Traumatologický havarijní plán (traumaplán) a plán první pomoci

18. 7. 2017

Traumatologický plán je vnitřní firemní směrnice, jejíž cílem je v případě mimořádné nebo krizové události (pracovní úraz, havárie, požár apod.) poskytnou účastníkům návod nebo jakousi navigaci, která říká, jakým způsobem mají postupovat a jak se mají chovat. Jedná se tedy o velmi důležité instrukce, které se pojí zejména na poskytnutí rychlé první pomoci. Tento článek vám pomůže pochopit traumatologický plán první pomoci od legislativy až po konkrétní obsah tohoto dokumentu. Pojďme na to.

Jednoduchý a rychlý návod, jak postupovat při pracovním úrazu

Jednoduchý a rychlý návod, jak postupovat při pracovním úrazu

9. 6. 2017

Věděli jste, že správný postup při pracovním úrazu může zásadně ovlivnit pozdější prokazování odpovědnosti zaměstnavatele, ale také výši odškodnění? Stal se na vašem pracovišti úraz a nevíte si rady, jak postupovat, aby vše proběhlo dle zákonných požadavků? Přečtěte si náš návod, který je jednoduchý, rychlý a spolehlivý. Provede vás celým procesem hezky krok za krokem.

Bezpečnost při práci s elektřinou a elektrickými zařízeními

Bezpečnost při práci s elektřinou a elektrickými zařízeními

8. 6. 2017

Existuje mnoho elektrických zařízení a spotřebičů, které používáme jak v každodenním životě, tak v práci. Jsou pro nás velkým pomocníkem, ale umí být také velmi nebezpečné, a to zejména při práci. Přečtěte si proto několik našich tipů, díky kterým budete lépe chráněni před zásahem elektrickým proudem.

Ochrana zraku při práci. Používáte správné ochranné brýle?

Ochrana zraku při práci. Používáte správné ochranné brýle?

5. 5. 2017

I přesto, že zrak je jeden z našich nejdůležitějších smyslů, většina lidí podceňuje důležitost jeho ochrany. Většinou až do chvíle než dojde k poranění oka, což bývá většinou pozdě. Poranění očí sice nepatří k nejčastějším pracovním úrazům, nicméně jeho následky bývají v lepším případě dlouhodobé a často také nevratné. Jak si při práci chránit zrak? Čím je zrak nejvíce ohrožen? Jaké jsou nejrizikovější práce? A musí zaměstnavatel zajistit ochranné brýle svým zaměstnancům? Nejen to se dozvíte v následujícím článku.

Analýza a řízení rizik BOZP. Identifikace, hodnocení a management ve firmách a jiných organizacích

Analýza a řízení rizik BOZP. Identifikace, hodnocení a management ve firmách a jiných organizacích

4. 4. 2017

Analýza rizik je základní pilíř bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmách a jiných organizacích. Na základě této analýzy se nastavují všechny další postupy a procesy v oblasti firemní politiky BOZP. Bez analýzy rizik není možné jakýmkoliv způsobem identifikovat, hodnotit ani řídit potenciální nebezpečné faktory, které mohou na pracovišti hrozit. Povinnost řešit tzv. management rizik, včetně všech souvisejících částí, má dle zákona každý zaměstnavatel. Jak se dělá analýza rizik BOZP, včetně identifikace, hodnocení a komplexního řízení? Jaké jsou zákonné požadavky týkající se analýzy rizik v oblasti BOZP?

Pravidla a zásady, když začne hořet v místnosti

Pravidla a zásady, když začne hořet v místnosti

3. 4. 2017

Dostanete-li se do potíží s ohněm, může to být velmi nebezpečná a nevyzpytatelná situace, kterou není radno podceňovat. Vzhledem k individualitě prostředí, kde se oheň momentálně rozšiřuje, nebo díky umístění hořlavých materiálů v místnosti, je vždy velmi těžké poradit, jak se má člověk co nejlépe zachovat. Existují však základní pravidla a zásady, které mohou nejen vám zachránit život. Pamatujte si je dobře!

Jaké jsou povinnosti na úseku zajištění požární ochrany? Zde je základní přehled

Jaké jsou povinnosti na úseku zajištění požární ochrany? Zde je základní přehled

21. 3. 2017

Zajištění požární ochrany patří do souboru ostatních povinností v oblasti BOZP. Týká se úplně všech podnikatelských subjektů, tzn. právnických i fyzických podnikajících osob (OSVČ). V tomto článku se dozvíte, jaké mají podnikatelé na úseku požární ochrany povinnosti, zejména pak v oblasti dokumentace PO, ve které se stanovuje zařazení činnosti do požárního nebezpečí, podle kterého se stanoví rozsah povinností. Možná už asi tušíte, že povinnosti na úseku požární ochrany bude mít každý podnikatel rozdílné podle toho, jak moc nebezpečná je jeho činnost z hlediska nebezpečí požáru. Pojďme na to!

Požární poplachové směrnice. Co musí obsahovat, jak se zveřejňují, kdo je zpracovává a schvaluje?

Požární poplachové směrnice. Co musí obsahovat, jak se zveřejňují, kdo je zpracovává a schvaluje?

21. 2. 2017

Požární poplachové směrnice jsou základním dokumentem požární ochrany, jejichž cílem je stanovit činnost zaměstnanců nebo jiných osob, v případě vzniku požáru. Jednoduše řečeno, požární poplachové směrnice uvádí postup při zpozorování požáru, způsob a místo jeho ohlášení, vyhlášení požárního poplachu, postup při hašení a další úkony spojené se vzniklým požárem. Co vše musí požární poplachové směrnice obsahovat, jak se zveřejňují, kdo je zpracovává, a kdo schvaluje?

3 základní bezpečnostní pravidla, jak předejít výbuchu v chemickém průmyslu

3 základní bezpečnostní pravidla, jak předejít výbuchu v chemickém průmyslu

15. 2. 2017

Chemický průmysl je, co se týče bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, velmi komplikovaný. V podstatě patří mezi vůbec nejsložitější odvětví, a to nejen v oblasti bezpečnosti práce, ale také požární ochrany. Důvodem je přítomnost velkého množství chemických látek, které mají vysoce těkavé, ale i výbušné vlastnosti. V případě výskytu tzv. reaktivních látek hrozí relativně velké nebezpečí výbuchu, proto je obecně doporučováno vytvořit v chemickém závodě dokumentaci o ochraně před výbuchem (DOPV) a konzultovat ji s chemikem, který má se dobré zkušenosti.

Nemoc z povolání. Jak postupovat při posuzování a co je nového v roce 2017?

Nemoc z povolání. Jak postupovat při posuzování a co je nového
v roce 2017?

31. 1. 2017

Jste v důvodném podezření, že máte nemoc z povolání? Víte, jak konkrétně postupovat v případě posuzování, na koho se obrátit a co vlastně dělat? V tomto článku se dozvíte nejen to, ale také, co je a není nemoc z povolání, co je nového v roce 2017, kde najít seznam nemocí z povolání, a kdo celou záležitost vlastně posuzuje a vyhodnocuje.

Potřebujete mít lepší přehled nad dokumentací BOZP a PO? Řešením je BOZP-SYSTEM

Potřebujete mít lepší přehled nad dokumentací BOZP a PO? Řešením je BOZP-SYSTEM

21. 12. 2016

Nevyhovuje vám vaše současné řešení dokumentace BOZP a PO? Máte v dokumentaci nepořádek a začínáte se ztrácet v haldě papírů? Přejděte na super efektivní, přehledný a moderní BOZP-SYSTEM. Že ho ještě neznáte? Garantujeme vám, že až si ho prohlédnete a vyzkoušíte, už nebudete chtít pro agendu BOZP a PO nic jiného. Pojďme se podívat, co vám tento systém nabízí.

Technik BOZP a PO. Kdo je bezpečnostní technik a kdo požární technik? Rozdíly, náplň práce a kvalifikace.

Technik BOZP a PO. Kdo je bezpečnostní technik a kdo požární technik? Rozdíly, náplň práce a kvalifikace.

2. 12. 2016

Kdo je vlastně technik BOZP a PO? Jaké vlastnosti, schopnosti, dovednosti a odbornou kvalifikaci by měla taková osoba mít? Jaký je mezi nimi rozdíl a může jedna a ta samá osoba provozovat obě činnosti současně? A jaká je náplň práce technika BOZP a PO? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v tomto komplexním článku.

Co jsou směrnice BOZP? Pravidla, zásady a místní provozně bezpečnostní předpisy

Co jsou směrnice BOZP? Pravidla, zásady a místní provozně bezpečnostní předpisy

1. 12. 2016

Směrnice znamenají předpisy, pravidla nebo také zásady. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci existují tzv. směrnice BOZP, jež mají za úkol v každé firmě nastavit pravidla bezpečné práce, podle kterých by se měl každý pracovník řídit. Směrnice BOZP vycházejí z platných zákonů České republiky, zejména pak ze Zákoníku práce a dalších legislativních předpisů, nařízení vlády, vyhlášek a norem. Připravili jsme pro vás sérii nejčastějších otázek a odpovědí, které by vám měli podstatu směrnic BOZP přiblížit.

Kdo vede dokumentaci PO podle příslušných právních předpisů

Kdo vede dokumentaci PO podle příslušných právních předpisů

30. 11. 2016

Provozujete podnikatelskou činnost, přičemž se domníváte, že máte ze zákona nějaké povinnosti v oblasti požární ochrany? Domníváte se správně. Jednou z vašich základních povinností na úseku požární ochrany je zpracování, vedení a pravidelná aktualizace dokumentace PO. Víte ale, kdo vlastně dokumentaci PO vede podle příslušných právních předpisů? Pojďme se na to společně podívat.

Pozor na předpřipravené vzory a šablony dokumentace BOZP a PO. Mohou vás dostat do velkého maléru

Pozor na předpřipravené vzory a šablony dokumentace BOZP a PO. Mohou vás dostat do velkého maléru

2. 11. 2016

Na předpřipravené vzory dokumentace BOZP a PO jsme již v některých našich článcích upozorňovali, ale zatím jen velmi krátce a nedostatečně. Protože se tu a tam setkáme u našich nových klientů s otázkou typu: „A co stáhnout z internetu nějaký ten vzor dokumentace? Nám to bude určitě stačit. Je to rychlý a určitě nám dáte slevu, ne?“, rozhodli jsme se, že jednou pro vždy všem vysvětlíme, proč na tuto otázku odpovídáme: „Vzor dokumentace BOZP a PO rozhodně ne! S takovou u nás bohužel nepořídíte.“ V tomto článku se budeme tedy věnovat připraveným šablonám a vzorům pro dokumentaci BOZP a PO a pokusíme se vám osvětlit všechna jejich úskalí.

Nepodceňujte bezpečné zdvihání břemen. Ušetříte na trvalých následcích vašich zaměstnanců

Nepodceňujte bezpečné zdvihání břemen. Ušetříte na trvalých následcích vašich zaměstnanců

28. 9. 2016

Statistiky trvalých zdravotních následků se většinou shodují na značném podílu zdvihání těžkých břemen a na vzniku chronických obtíží pohybového aparátu, hodnocených jako nemoci z povolání. Některé organizace, které se zabývají bezpečností práce, dokonce uvádějí, že zdvihání těžkých břemen je zodpovědné až za 20 % všech trvalých následků souvisejících s chronickou bolestí pohybového aparátu.

Víte, co dělat a jak se chovat při vzniku požáru? Mějte na paměti 7 základních pravidel

Víte, co dělat a jak se chovat při vzniku požáru? Mějte na paměti 7 základních pravidel

6. 9. 2016

Nikdo z nás se nechce dostat do nepříjemné situace, kdy bude hořet, ale stát se to může a měli bychom na to být vždy dobře připraveni. Kdybyste se nedej bože ocitli v blízkosti požáru nebo dokonce byli přímo v jeho ohnisku, víte, co máte vlastně dělat? Víte, jak se chovat, abyste sobě, ale i druhým, dokázali zachránit život? Doufáme, že tento návod nebudete nikdy potřebovat.

Máte chaos v dokumentaci BOZP? Zpřehledněte ji pomocí CRDR šanonu

Máte chaos v dokumentaci BOZP? Zpřehledněte ji pomocí CRDR šanonu

19. 7. 2016

Že je dokumentace BOZP a PO složitá záležitost asi nemusíme připomínat. Sami asi víte, co vše musí obsahovat a jak obtížné je mít vše v naprostém pořádku. Jenže díky CRDR šanonu se vaše situace může radikálně změnit. S ním totiž už nebudete muset řešit žádné haldy nepřehledných papírů, ve kterých jsou mýrnyx týrnyx naházené záznamy o pracovních úrazech, revize, pracovnělékařské dokumenty, traumatologický plán, archivace školení zaměstnanců, provozní dokumentace a další.

Požární evakuační plán. K čemu slouží, kdo má jaké povinnosti a co musí obsahovat?

Požární evakuační plán. K čemu slouží, kdo má jaké povinnosti a co musí obsahovat?

14. 7. 2016

Jakmile začne hořet, všichni hrají o čas. Oheň se dokáže velmi rychle šířit a zaplnit zasažené prostory kouřem, plameny a smrtelně škodlivými látkami. Aby nedošlo ke zbytečným ztrátám na lidských životech je důležité mít kvalitně zpracovaný požární evakuační plán, ale nejen to. Krizové situace je třeba také pravidelně nacvičovat a nenechat se zaskočit. V tomto článku si řekneme něco o rozdílech evakuačního a požárně evakuačního plánu, proč je tak hodně důležitý, jaké jsou legislativní povinnosti, kdo ho zpracovává, jaké má části a co vše musí obsahovat.

Jak se dělá posouzení požárního nebezpečí a začlenění do kategorie podle míry nebezpečí

Jak se dělá posouzení požárního nebezpečí a začlenění do kategorie podle míry nebezpečí

7. 6. 2016

Všechny právnické a podnikající fyzické osoby, ale také ministerstva a jiné státní orgány, mají dle zákona zabezpečit plnění povinností na úseku požární ochrany. Rozsah jejich povinností je odlišný v návaznosti na kategorii provozované činnosti, o které zde bude řeč. Jednou z nejdůležitějších povinností, kterou mají všichni zmiňovaní, je zajistit začlenění své podnikatelské činnosti do požárního nebezpečí podle míry nebezpečí, a to do jedné ze tří kategorií. Tyto kategorie obsahují kritéria a další požadavky, na jejichž základě se vyhodnocuje, jak dané nebezpečí posoudit a začlenit.

Zaměstnanci a jejich boj s osobními ochrannými pracovními prostředky. Jaké hrozí sankce a jak může pomoci zaměstnavatel?

Zaměstnanci a jejich boj s osobními ochrannými pracovními prostředky. Jaké hrozí sankce a jak může pomoci zaměstnavatel?

27. 5. 2016

Když se občas projedeme po ulici, kde panuje čilý stavební ruch nebo se dostaneme třeba do areálu nějakého výrobního závodu, není problém prakticky kdykoliv napočítat jednotky zaměstnanců, které uvidíte bez helem, rukavic či jiných běžných osobních ochranných prostředků. Tímto jednáním se však daní zaměstnanci vystavují nejen riziku sankcí ze strany zaměstnavatele, ale zejména ohrožují vlastní život a zdraví. Na druhou stranu by se měl zaměstnavatel zajímat, jestli mají jeho zaměstnanci vhodné ochranné pomůcky a jestli je třeba neomezují v pracovní činnosti. Výběr a používání správných OOPP je vždy dlouhodobým úkolem pro spolupráci zaměstnanců a zaměstnavatelů, přičemž každá z těchto stran má v problematice ochrany zdraví při práci své nezastupitelné místo.

Jak správně na kategorizaci prací

Jak správně na kategorizaci prací

19. 4. 2016

Kategorizace prací je jedna z důležitých povinností zaměstnavatele, která slouží jako základ pro zařazení zaměstnanců na jednotlivé úseky a jejich vysílání na pravidelné pracovnělékaské prohlídky. Zároveň dává zaměstnavatel kategorizací prací důležité vodítko pro dozorující orgány bezpečnosti práce a ochrany veřejného zdraví, a sděluje jim, jak moc je jeho pracoviště potenciálně rizikové či na které zaměstnance se vztahují speciální pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Kategorizaci prací provádí zaměstnavatel spolu s orgány ochrany veřejného zdraví, nebo podle zvláštního předpisu, pokud takový k dané pracovní činnosti existuje. Samotná kategorizace prací je pak součástí dokumentace BOZP. O tom, jaká jsou pravidla a jak vypadají samotné kategorie, si něco povíme v následujícím přehledu.

Školení požárních hlídek. Kdy, jak a koho je nutné jmenovat a školit do požárních hlídek?

Školení požárních hlídek. Kdy, jak a koho je nutné jmenovat a školit do požárních hlídek?

5. 3. 2016

Možná jste už o této instituci slyšeli, nicméně občas kolují po internetu různé polopravdy a zaručené informace o tom, že preventivní požární hlídka vlastně není podnikatelskou povinností. Velmi rádi bychom tyto omyly uvedli na pravou míru, a tím vás provedli základními povinnostmi, které souvisejí se zřízením preventivní požární hlídky na vašem pracovišti. Uvidíte sami, že ač se tato povinnost týká více podnikatelů, než kolikrát sami tuší, není to až taková komplikace, jak by se z názvu této povinnosti mohlo zdát.

OOPP - poskytování, směrnice, evidenční listy, práva a povinnosti

OOPP - poskytování, směrnice, evidenční listy, práva a povinnosti

3. 3. 2016

V tomto článku se dozvíte komplexní informace o poskytování OOPP, právech a povinnostech zaměstnavatelů i zaměstnanců, dokumentaci, evidenčních listech a všem, co s OOPP souvisí a co jste možná ani nevěděli. Dále vás seznámíme s tím, proč by poskytování OOPP zaměstnancům nemělo být podceňováno, a proč je dobré si nechat zpracovat dokumentaci a systém poskytování OOPP.

Ceny BOZP a PO. Kolik stojí školení, dokumentace, audit nebo koordinace? A na co si dát pozor?

Ceny BOZP a PO. Kolik stojí školení, dokumentace, audit nebo koordinace? A na co si dát pozor?

1. 2. 2016

Možná to nevíte, ale agenda BOZP a PO je velmi rozsáhlý obor, který obsahuje mnoho dílčích služeb, které na sebe více či méně navazují nebo jsou na sobě více či méně závislé. Většina firem, ale i drobných podnikatelů, kteří mají ze zákona povinnost starat se o požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hledají po internetu dodavatele těchto služeb s co nejnižší cenou. Ano, každý chce ušetřit, to je logické. Je ale nízká cena za služby BOZP či PO rozhodujícím faktorem? A lze říct cenu za tyto služby bez důležitých souvztažností?

Zpracování dokumentace BOZP v 5 krocích

Zpracování dokumentace BOZP v 5 krocích

17. 1. 2016

Zakládáte firmu nebo potřebujete dohnat rest v podobě sestavení dokumentace BOZP? V následujícím článku si povíme, jak sestavit rychle a správně takovou dokumentaci BOZP, abyste při případných kontrolách vyšli bez pokut. Připomeneme jenom, že dokumentace BOZP je povinná pro každou firmu a při její absenci může inspektorát bezpečnosti práce udělit podle rizikovosti daného provozu pokutu až v řádech milionů korun. Jak tedy připravit takovou dokumentaci BOZP, abyste se obešli bez pokuty?

Roční prověrka BOZP. Ucelené informace - co, jak, kdy a kdo.

Roční prověrka BOZP. Ucelené informace - co, jak, kdy a kdo.

9. 12. 2015

Kolem roční prověrky BOZP stále panuje u některých zaměstnavatelů několik nejasností, které si vysvětlíme v tomto článku. Dočtete se zde základní legislativní požadavky a povinnosti, co prověrka obsahuje, jaký je její cíl, jak dlouho trvá, kdo má povinnost a oprávnění ji udělat, jaký je její výstup a na co si dát při realizaci pozor.

Dokumentace BOZP pro malou firmu do 25 zaměstnanců. Co musí splňovat, a jaké jsou zkušenosti?

Dokumentace BOZP pro malou firmu do 25 zaměstnanců. Co musí splňovat, a jaké jsou zkušenosti?

30. 11. 2015

Dokumentace BOZP je jedna z mnoha částí rozsáhlé agendy bezpečnosti práce. Mezi zaměstnavateli ale stále převládá přesvědčení, že dokumentace je to jediné, co musí z hlediska BOZP splňovat. To je ale omyl. Co tedy přesně dokumentace BOZP je, kdo má jaké povinnosti, a musí ji řešit také malé firmy, drobní podnikatelé nebo živnostníci? Nejen to naleznete v tomto článku.

Efektivnější řízení firmy a management rizik BOZP

Efektivnější řízení firmy a management rizik BOZP

29. 11. 2015

Efektivní řízení firmy představuje zaklínadlo, kterým se ohání nejedna příručka úspěšného podnikatele i poradenská společnost. Řízení nebo též management rizik představuje jednu z hlavních částí efektivního vedení společnosti, a přestože se k němu určitá odvětví teprve propracovávají, pro nás, kdo se zabýváme bezpečností práce, je tato aktivita prakticky denním chlebem. Proto vám nabízíme krátký exkurz do našeho způsobu řízení rizik, kterým se můžete inspirovat i v dalších odvětvích vaší činnosti a třeba si od nového roku trochu usnadnit práci s řízením vaší firmy.

BOZP a PO outsourcingem? Zbaví vás starostí!

BOZP a PO outsourcingem? Zbaví vás starostí!

9. 11. 2015

Přemýšlíte nad outsourcingem BOZP a PO? Asi k tomu máte pádné důvody. Je to finanční úspora, garance plnění předpisů nebo snad přechod na online BOZP-SYSTEM? Pokud zvolíte správné a nejlépe inovativní řešení, outsourcing vás zaručeně zbaví všech starostí. Nevěříte? Přečtěte si názory českých podnikatelů.

Komplexní audit BOZP. Jak na to?

Komplexní audit BOZP. Jak na to?

6. 11. 2015

Zajistit bezpečné pracoviště pro své zaměstnance je v zájmu každého zaměstnavatele. Nejen proto, že tím může zvýšit jejich spokojenost a efektivitu práce, ale rovněž mu to ukládá zákon. Prevence v oblasti BOZP se skládá z několika důležitých kroků. Jedním z nich je provádění auditů.

BOZP není jednorázová činnost, ale dlouhodobá a soustavná práce

BOZP není jednorázová činnost, ale dlouhodobá a soustavná práce

6. 11. 2015

Proškolili jste zaměstnance, vytvořili jste registr rizik, zavedli knihu úrazů, provedli jste interní audit. A teď si možná myslíte, že se o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nemusíte starat. Ale to je velký omyl, který může mít velmi nepříjemné následky. Nejen, že vám za to hrozí pokuty, především tím však ohrožujete své zaměstnance. Toho se bohužel dopouští celá řada zaměstnavatelů. Nebuďte jedním z nich a na bezpečnosti práce a ochrany zdraví svých zaměstnanců pracujte soustavně.

Víte, jak pracovat s dokumentací BOZP aneb tenhle šanon rozhodně nepouštějte ze zřetele

Víte, jak pracovat s dokumentací BOZP aneb tenhle šanon rozhodně nepouštějte ze zřetele

20. 10. 2015

Ať už jste k šanonu s označením bezpečnost práce přišli svépomocí nebo vám jej vytvořil externí dodavatel služeb BOZP, je důležité s ním náležitě pracovat, jelikož je to právě dokumentace BOZP, u které se vám její založení do skříně skutečně nevyplatí. Podle zákona je totiž nutné s dokumentací BOZP pravidelně pracovat a to i v případě, že zrovna neřešíte otevření nového úseku pracoviště, neškolíte nové zaměstnance nebo neřešíte pracovní úraz. Dokumentace BOZP je totiž ve vaší společnosti záznamem průběžného řešení bezpečnosti práce na pracovišti, povinných školení, požární bezpečnosti a dalších důležitých faktorů, které mohou ovlivnit život a zdraví vašich zaměstnanců. Nejprve si ale pojďme přiblížit, z čeho se taková dokumentace skládá a co všechno má vlastně obsahovat.

Registr rizik při práci

Aktualizujete pravidelně registr rizik? Pokud ne, máte problém

29. 9. 2015

Podle Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen pro své zaměstnance vytvářet bezpečné pracovní prostředí. S tím souvisí nutnost neustálého vyhledávání bezpečnostních rizik, jejich hodnocení a přijímání takových opatření, která povedou k jejich odstranění nebo alespoň minimalizaci. Údaje o těchto krocích se pak zaznamenávají do registru rizik (někdy také jako “analýza či hodnocení rizik”), což je databáze veškerých rizik spojených s daným pracovištěm. Registr rizik je jedním z nejdůležitějších částí dokumentace BOZP a jeho obsah musí bezpodmínečně znát každý zaměstnanec.

Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jak se pracuje s dokumentací BOZP

30. 8. 2015

Práce s dokumentací BOZP může být někdy náročná. Vyžaduje, aby ji zpracovával člověk znalý problematiky bezpečnosti práce, který ví o všech náležitostech i právních úpravách. Pokud máte ve vaší firmě nově zodpovídat za zpracování dokumentace BOZP a nevíte přesně jak na to, máme pro vás malý přehled činností, které je nutné provádět.

Pokuty za porušení směrnic bezpečnosti práce

Dokumentace bezpečnosti práce – jste si jistí, že za ni nemůžete dostat pokutu?

27. 7. 2015

Není radno se otázce bezpečnosti práce vyhýbat. Obecně lze říci, že školení BOZP, dokumentace BOZP a pravidelné prověrky BOZP jsou nejdůležitějšími povinnostmi pro všechny zaměstnavatele, kteří mají více jak jednoho zaměstnance. Pokud byste tuto oblast zanedbali a navštívila vás kontrola Inspektorátu bezpečnosti práce, mohla by se vám jejich návštěva pěkně prodražit. Pokuty za závažné porušení zákoníku se mohou vyšplhat až k 2 000 000 Kč.

Dokumentace BOZP

Co obsahuje dokumentace BOZP? Přehled toho nejdůležitějšího

20. 7. 2015

Dokumentace BOZP je jedním z notorických „strašáků“ každého podnikatele. Nejen, že se jedná o poměrně administrativně náročnou aktivitu, která pochopitelně nikdy není zcela „hotová“, ale ještě se v ní pro většinu z nás ukrývá spousta nástrah, za které může oblastní inspektorát bezpečnosti práce nebo úřad práce udělit nemalé pokuty.

Audit BOZP

Prověrka BOZP v praxi

1. 6. 2015

Jistě každý ze zaměstnavatelů dobře ví, že je zodpovědný nejen za své zaměstnance, ale také za ostatní osoby, které se pohybují na jeho pracovišti. Proto by měl, a ze zákona také musí, vytvářet takové pracovní podmínky, které umožní bezpečné a život neohrožující prostředí. Je několik výslovných povinností, jak by se měl zaměstnavatel chovat, přičemž jedna z nich je soustavná a pravidelná kontrola pracoviště, pracovního prostředí, dokumentace a pracovních postupů, odborně nazývaná jako „Prověrka BOZP“

Dokumentace BOZP a PO online

Dokumentace BOZP a PO už nemusí být jen halda papírování

20. 4. 2015

Šanony plné papírů, revize, záznamy o pracovních úrazech, nové zákony a vyhlášky a další a další haldy papírování. Máte toho až nad hlavu a už vás nebaví, jaký v tom je chaos? Máme pro vás efektivní řešení. Přejděte na sofistikovaný informační systém pro BOZP a PO a mějte vše ONLINE na cloudovém serveru. Přehledně, srozumitelně, jednoduše a s přístupem odkudkoliv přes internet. Jak na počítači, tak v notebooku, mobilu nebo tabletu.

Novinky BOZP v roce 2015

Rok 2015 přinesl několik změn v BOZP. Dotknou se především zaměstnavatelů

20. 2. 2015

Jako skoro každý rok i letos došlo k novelizaci několika zákonů v oblasti BOZP. Změny se týkají evidence a hlášení pracovních úrazů, aktualizace nemocí z povolání a změny náhrady za ztrátu na výdělku.

BOZP v angličtině

BOZP anglicky. Děláme školení i dokumentaci

13. 10. 2014

Z právního hlediska je za zaměstnance zodpovědný zaměstnavatel. Podle zákoníku práce je dokonce povinen svým zaměstnancům zajistit zákonná školení. Konkrétně se jedná o školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, školení požární ochrany a školení řidičů – referentů. Samostatnou kapitolou pak je školení první pomoci. A proč jsou tato školení tak důležitá? Odpověď je jednoduchá – dojde-li k pracovnímu úrazu, odpovědnost za škodu nese právě zaměstnavatel, a to i u sezonních zaměstnanců a brigádníků. Naše společnost poskytuje komplexní služby BOZP také v anglickém jazyce.

Revize elektrospotřebičů ve firmě

Revize elektrospotřebičů je zaměstnavatelovou povinností

30. 9. 2014

Zákonnou povinností každého zaměstnavatele je vytvářet pro své zaměstnance takové podmínky, které budou v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale také s předpisy o bezpečnosti technických zařízení. Zaměstnavatel proto musí mimo jiné zajistit i provádění pravidelných kontrol a revizí technických zařízení. A to platí i v případě, že dané pracoviště není v jeho vlastní budově, nýbrž v nájmu u někoho jiného. Za stav majetku má totiž odpovědnost ten, kdo ho spravuje

Registr rizik BOZP

Registr rizik – nezastupitelný pomocník při prevenci

22. 8. 2014

Rizika a události ohrožující bezpečnost a zdraví zaměstnanců mohou číhat na každém pracovišti. O jaká rizika se jedná? Přesně na tuto otázku by měl odpovědět registr rizik. Jedná se o databázi všech rizik, která se v dané organizaci mohou objevit – například havárie, nehody, úrazy a další. Tento katalog rizik vychází ze zmapování všech činností, které jsou v dané organizaci vykonávány, všech strojů, technologií a dalších zařízení, ale rovněž pracovišť a dalších prostorů, které se mohou stát zdrojem ohrožení zaměstnanců či jiných osob. Registr rizik tak tvoří jeden ze základních kamenů prevence rizik.

Koordinátoři BOZP na stavbě

Komplexní služby BOZP

30. 7. 2014

Naše společnost CRDR spol. s r.o. působí v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany již více jak dvacet let. Nabízíme v tomto oboru komplexní služby od a do z. Portfolio našich služeb pokrývá vše potřebné, co v BOZP a PO stanovuje evropská a česká legislativa. Poskytujeme online školení bezpečnosti práce včetně všech dalších souvisejících kurzů (školení řidičů, školení první pomoci, školení práce ve výškách a další), dále pak komplexní zpracování dokumentace BOZP a PO včetně poskytnutí online aplikace BOZP-SYSTEM pro přehlednou správu této agendy, a v neposlední řadě také služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně další naší aplikace REPORT-SYSTEM pro správu BOZP na staveništi. Tyto tři divize uzavírají komplexní kruh řešení v oblasti služeb BOZP a PO. Naše služby poskytujeme na území celé České republiky.

Poradna BOZP

5+1 otázka, která vám objasní a zjednoduší problematiku BOZP

23. 6. 2014

Ing. Martina Šimka, jednatele společnosti CRDR s.r.o.- bezpečnost práce, vyzpovídal redaktor Hospodářských novin. Přečtěte si často kladené otázky, které by vás v oblasti BOZP mohli zajímat. Zjistěte, jaké jsou hlavní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP, jaké hrozí postihy za nedodržování těchto povinností, v čem nejčastěji podnikatelé chybují, zda je skutečně právní úprava BOZP tak spletitá, zda existují nějaké jednoduché rady, jak mít BOZP v pořádku, nebo jaké služby využívají nejčastěji naši klienti.

Komplexní služby BOZP

Outsourcing BOZP a PO - komplexní služby od jednoho dodavatele

28. 5. 2014

Také oblast týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP a PO) je možné externě outsourcovat. A přináší to pro zaměstnavatele, organizace, firmy i živnostníky značné výhody. Hlavním cílem outsourcingu u jakékoliv služby je snížení nákladů (výdajů). Druhotným cílem, bývá také zvýšení soustředění obchodní činnosti firmy, a to v zájmu schopnosti lépe konkurovat. Společnost CRDR nabízí outsourcing pro BOZP a PO uceleně, efektivně a “na klíč”.

Magazín o BOZP

Publikujeme v informačním magazínu Bezpečnostpráce.info

28. 5. 2014

Koncem roku 2013 se zrodil na internetovém poli nový informační magazín o bezpečnosti práce a požární ochraně. Naši ponzultanti a poradci přes BOZP a PO se do tohoto magazínu zapojili a aktivně začali publikovat své zkušenosti z tohoto oboru. Cíl magazínu bezpecnostprace.info je patrný už z jeho názvu. Informuje zaměstnavatele, zaměstnance, manažery a podnikatele o bezpečnosti práce a požární ochraně.

Pracovník BOZP

Nemáte dokumentaci BOZP a PO? Víte jak velkou pokutu riskujete?

28. 5. 2014

Jak jste na tom s dokumentací BOZP a PO vy? Nemáte? Neřešíte? A víte, jaké vám za to hrozí pokuty? Než opět hodíte tuto problematiku za hlavu, přečtěte si velmi zajímavý článek na známém portálu Podnikatel.cz, kde se píše o pokutách a sankcích až do 1 miliónu korun. Stálo by vám za to zaplatit 1.000.000 Kč pokutu místo zhruba 3-7 tisíc za legální řešení ročně? V článku se mimo jiné také dozvíte, koho se dokumentace BOZP a PO týká, a jak lze ušetřit díky našemu BOZP-SYSTEMU.

Certifikát BOZP

Jsme součástí mezinárodní kampaně Zdravé pracoviště

28. 5. 2014

Mezinárodní kampaň Zdravé pracoviště je koordinována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví (zkratka EU-OSHA) a 27 partnery členských zemích EU. Jejím cílem je zlepšování BOZP všem společnostem, organizacím, firmám, manažerům, zaměstnancům, zaměstnavatelům a dalším podnikatelským subjektům. Tato kampaň se zaměřuje především na řízení a prevenci rizik, které mohou vzniknout při práci, dále na motivaci manažerů, vedoucích pracovníků i zaměstnanců k aktivní účasti na snižování rizik.

Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu