Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Bezpečnostní listy a scénáře expozice nebezpečných látek

20. 8. 2022
Zpět

V tomto článku vás seznámíme s tím, co jsou a k čemu slouží bezpečnostní listy a scénáře expozice nebezpečných látek, včetně legislativy, obsahu dokumentu a povinností s tím spojených.

Obsah článku:

Co je bezpečnostní list?

Bezpečnostní list je standardizovaný dokument obsahující informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s nebezpečnými chemickými látkami, směsmi a přípravky. Je určený podnikům i jednotlivcům, kteří s danou látkou nebo produktem obsahující chemikálii nakládají.

Poskytuje detailní informace o vlastnostech a bezpečném používání, osobních ochranných pracovních prostředcích (OOPP), postupech při havárii (rozlití) nebo pracovním úrazu (první pomoc), fyzických, zdravotních a environmentálních rizicích látky a celou řadu dalších bezpečnostních informací.

Bezpečnostní listy zakotvené v legislativě

Obsah bezpečnostního listu:

 1. identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku;
 2. identifikace nebezpečnosti - rizik;
 3. složení / informace o složkách;
 4. pokyny pro první pomoc;
 5. opatření pro hašení požáru;
 6. opatření v případě náhodného úniku;
 7. zacházení a skladování;
 8. omezování expozice / osobní ochranné prostředky;
 9. fyzikální a chemické vlastnosti;
 10. stálost a reaktivita;
 11. toxikologické informace;
 12. ekologické informace;
 13. pokyny pro odstraňování a likvidaci;
 14. informace pro přepravu;
 15. informace o předpisech;
 16. další informace.

Přesné pokyny pro sestavení bezpečnostního listu jsou uvedeny v příloze II Nařízení ES č. 1907/2006.

Mohlo by vás zajímat: ukázky bezpečnostních listů

Jaké látky a přípravky musí mít bezpečnostní list?

Bezpečnostní list musí mít všechny látky, přípravky nebo směsi, které:

Dojde-li ze strany dodavatele k aktualizaci bezpečnostního listu, je povinen všem příjemcům, kterým byla látka nebo směs v předchozích 12 měsících dodána, tuto aktualizovanou verzi poskytnout.

Kdo je povinen zajistit a vytvořit bezpečnostní list?

Bezpečnostní list v českém jazyce je ke každé nebezpečné chemické látce, směsi nebo přípravku povinna zajistit osoba, která ji uvádí na trh - tzv. první distributor. Vypracování bezpečnostního listu musí být v souladu se zákonem.

V bezpečnostním listu jsou uvedeny informace o prvním distributorovi, zároveň údaje o výrobci, dovozci nebo distributorovi, který má sídlo na území jiné členské země ES, od kterého bezpečnostní list převzal.

Mezi výrobcem a distributorem, nebo dovozcem a distributorem, který od něj látku nebo přípravek přebírá, může vzniknout dohoda o tom, že se v bezpečnostním listu namísto údajů o výrobci nebo dovozci uvedou údaje o tomto distributorovi.

Osoba uvádějící nebezpečné látky nebo přípravky na trh, musí bezplatně poskytnou bezpečnostní list nejpozději při prvním předání látky. Ten se předkládá také celnímu úřadu.

Přípravky, které nejsou klasifikované jako nebezpečné, ale přesto obsahují alespoň jednu látku představující nebezpečí pro zdraví a životní prostředí, nebo alespoň jednu látku, pro kterou je stanoven přípustný expoziční limit, musí též poskytnou bezplatně při prvním předání jiné osobě bezpečnostní list.

Správa a aktualizace bezpečnostních listů

Bezpečnostní list může být v tištěné i elektronické podobě, přičemž v té elektronické může být poskytnut jen po vzájemné dohodě. Osoby, které mají povinnost zajistit bezpečnostní list, musí uchovávat všechny podklady použité pro jejich vypracování, a to po dobu uvádění na trh nebo do oběhu a následující 3 roky po tom. Zároveň mají povinnost poskytovat tyto podklady na vyžádání správním orgánům, které je používají pro správní, kontrolní a sankční činnosti. Bezpečnostní listy musí povinní také odeslat v elektronické podobě do 30 dnů ode dne uvedení na trh Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Co je scénář expozice?

Expoziční scénáře představují rozšířený bezpečnostní list a shrnují základní informace o posouzení chemické bezpečnosti. Ve scénáři expozice jsou uvedeny doporučení pro omezení expozice pracovníků a životního prostředí, přičemž cílem je zajistit bezpečné používání dané látky.

Scénář expozice lze chápat také jako soubor podmínek, včetně provozních podmínek a opatření k řízení rizik popisující, jak je daná látka vyrobena nebo používána během svého životního cyklu a jak dovozce nebo výrobce kontroluje nebo doporučuje uživateli kontrolovat expozici člověka a životního prostředí.

Expoziční scénáře zakotvené v legislativě

Kdo má povinnost zajistit expoziční scénář?

Expoziční scénáře se poskytují pro nebezpečné látky a látky registrované podle nařízení REACH v množství 10 tun a více za rok, a pro nebezpečné směsi a směsi obsahující registrovanou látku či látky. Povinnost zpracovat expoziční scénář má tedy každá firma, která vyrábí nebo dováží nebezpečnou látku v objemu 10 tun a více za rok.

Mohlo by vás zajímat: Nařízení REACH je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Obsah expozičního scénáře

Expoziční scénář nemá předepsaný formát, jako bezpečnostní list, nicméně by měl obsahovat název, podmínky ovlivňující expozici, odhad expozice včetně odkazu na zdroj a pokyny pro uživatele zahrnující vyhodnocení, zda je práce prováděna v mezích daných scénářem expozice.

Scénář expozice zahrnuje zejména popis:

Jak pracovat s expozičním scénářem?

Uživatel, kterému se dostane do ruky expoziční scénář, musí posoudit, zda látku používá za podmínek a opatření, která jsou tímto scénářem definována. Jedná se například o bezpečné použití látky při čištění, natírání, opravách apod.

Kde najdu více informací o expozičních scénářích?

Více informací o expozičních scénářích naleznete v níže uvedených odkazech:

Bezpečnostní listy a scénáře expozice nebezpečných látek
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

 • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
 • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
 • kontrola povinných školení zaměstnanců
 • kontrola poskytování OOPP
 • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
 • dokumentace a evidence pracovních úrazů
 • kontrola bezpečnostního značení
 • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
 • správnost provádění revizí
 • další body dle provozu