Novinky Zpět

BOZP anglicky. Děláme školení i dokumentaci

13. 10. 2014
Zpět

Z právního hlediska je za zaměstnance zodpovědný zaměstnavatel. Podle zákoníku práce je dokonce povinen svým zaměstnancům zajistit zákonná školení. Konkrétně se jedná o školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, školení požární ochrany a školení řidičů – referentů. Samostatnou kapitolou pak je školení první pomoci. A proč jsou tato školení tak důležitá? Odpověď je jednoduchá – dojde-li k pracovnímu úrazu, odpovědnost za škodu nese právě zaměstnavatel, a to i u sezonních zaměstnanců a brigádníků. Naše společnost poskytuje komplexní služby BOZP také v anglickém jazyce.

S odbornou angličtinou mívají tlumočnické firmy stále problémy

Při provádění zákonných školení, ale i při další službách BOZP, může nastat problém, pokud zaměstnáváte cizince. V celé řadě tlumočnických firem, mají totiž stále s odbornou angličtinou z oblasti BOZP problémy. Proto je mnohem vhodnější, když společnost, kterou si na školení najmete, má k dispozici vlastního zaměstnance s velmi odbornou angličtinou.

Nabízíme online školení BOZP v angličtině

Naše společnost nabízí online školení formou e-learningu také v anglickém jazyce. Anglicky mluvící cizinci, kteří potřebují projít školením bezpečnosti práce a dalšími kurzy, které poskytujeme, tak mají vše podstatně jednodušší. Nemusí se spoléhat na tlumočnické služby a mohou si kurz udělat sami přes internet.

Školení BOZP

Nejzákladnějším školením je školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto školení probíhá během pracovní doby a musí jej absolvovat každý zaměstnanec, a to bez rozdílu funkce či pracovního zařazení. Pokud by se ho některý ze zaměstnanců nemohl v daný termín zúčastnit, musí pro něj zaměstnavatel zajistit termín náhradní. Školením to ale nekončí, zaměstnavatel navíc musí znalosti svých zaměstnanců z oblasti BOZP nejen vyžadovat, ale rovněž kontrolovat. Totéž platí i pro plnění předpisů.

Povinnosti zaměstnavatele

Uvedené povinnosti zaměstnavatele jsou ukotveny v zákoníku práce. Žádný právní předpis už ovšem neuvádí, co přesně musí školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahovat. Důvod je jasný - na každém pracovišti totiž hrozí jiná rizika. Úkolem zaměstnavatele tak je daná rizika odhalit a řídit a na jejich základě pak následně určit, co bude školení BOZP obsahovat.

Frekvence školení

Přesně určena není ani frekvence, v níž by se měla školení BOZP konat. Existují ovšem případy, kdy je toto školení nezbytné:

Školení požární ochrany

Dalším zákonným školením, kterým by si měl projít každý zaměstnanec hned při nástupu do zaměstnání a v dalších výše uvedených případech, je školení požární ochrany. Jeho cílem je seznámit zaměstnance s nebezpečím vzniku požáru při činnostech spojených s místem výkonu jejich práce, s organizací a zajištěním požární ochrany, požárním řádem, evakuačním plánem, poplachovými směrnicemi a s použitím hasicích přístrojů či jiných prostředků požární ochrany. Zároveň se dozví o základních povinnostech vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Školení požární ochrany je třeba opakovat nejméně jednou za dva roky.

Školení řidičů

Jestliže zaměstnanec při výkonu své práci řídí vozidlo, musí absolvovat i školení řidičů – referentů. Ani v tomto případě ovšem žádný právní či jiný předpis neukládá, co přesně by toto školení mělo zahrnovat. Jiné je to u řidičů z povolání – ti musí každoročně absolvovat sedmihodinové školení profesní způsobilosti a další pravidelná školení.

Školení první pomoci

Školení první pomoci je specifické v tom, že jej nemusí absolvovat každý zaměstnanec. Povinností zaměstnavatele je pouze zajistit dostatečný počet zaměstnanců k organizaci první pomoci a pro ně připravit školení. To by se mělo zaměřit na prevenci úrazů na daném pracovišti, teoretickou část, ale také na praktický nácvik dovedností, které jsou pro laické poskytnutí první pomoci nezbytné.

Kdo může dělat školení ze zákona?

Čtěte také: Povinnosti BOZP a PO, když jste majitel firmy - zaměstnavatel nebo živnostník (OSVČ)

Zpracování dokumentace BOZP v odborné angličtině

Mimo online školení BOZP a dalších kurzů, nabízíme také kompletní zpracování potřebné dokumentace BOZP a PO v odborné angličtině. To je vhodné zejména pro anglicky mluvící společnosti, ale také pro zaměstnance, vedoucí pracovníky apod.

BOZP v angličtině
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu