Novinky Zpět

Jak správně na kategorizaci prací

19. 4. 2016
Zpět

Kategorizace prací je jedna z důležitých povinností zaměstnavatele, která slouží jako základ pro zařazení zaměstnanců na jednotlivé úseky a jejich vysílání na pravidelné pracovnělékaské prohlídky. Zároveň dává zaměstnavatel kategorizací prací důležité vodítko pro dozorující orgány bezpečnosti práce a ochrany veřejného zdraví, a sděluje jim, jak moc je jeho pracoviště potenciálně rizikové či na které zaměstnance se vztahují speciální pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Kategorizaci prací provádí zaměstnavatel spolu s orgány ochrany veřejného zdraví, nebo podle zvláštního předpisu, pokud takový k dané pracovní činnosti existuje. Samotná kategorizace prací je pak součástí dokumentace BOZP. O tom, jaká jsou pravidla a jak vypadají samotné kategorie, si něco povíme v následujícím přehledu.

Kdo provádí kategorizaci prací

Práce do druhé kategorie zařazuje, dle §37 zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č.432 /2003, sám zaměstnavatel, do kategorií číslo 3 a 4 pak příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, nebo jsou do těchto kategorií zařazovány jednotlivé práce dle zvláštní předpisů, pokud takové k daném situaci existují. Návrh na zařazení konkrétních prací do 3. a 4. kategorie podává příslušnému úřadu zaměstnavatel a to nejpozději do 30 dnů od zahájení dané práce, a stejně tak oznamuje danému pracovišti státní správy zařazení při přeřazení prací do druhé kategorie. Všechny práce, které nebyly takto zařazeny se následně považují za součást první kategorie, tedy bez nepříznivého vlivu na zdraví.

Obecná pravidla na zařazení jednotlivých prací

Do roku 2003 měli zaměstnavatelé k dispozici přibližný seznam, jaké práce je možné zařadit do dané kategorie, nicméně tento seznam byl bez náhrady zrušen a kategorizace prací je tak závislá na zaměstnavateli, resp. na výsledcích měření biologických a jiných rizik akreditovaným pracovištěm či držitelem autorizace k příslušným měřením a vyšetřením. V momentě, kdy je o zařazení do dané kategorie rozhodnuto, provede se toto dle vyhlášky č. 432/2003, kdy se uvede daná práce do příslušné kategorie spolu s faktory opravňující její zařazení tamtéž.

Jednotlivé kategorie prací

Když už jsme si přiblížili způsob zařazování prací do jednotlivých kategorií, bude určitě na místě si dané kategorie trochu představit. Jak už jsme řekli, kategorie prací jsou celkem 4, a liší se od sebe mírou možného ohrožení zdraví pracovníka.

Povinnost kategorizace prací a dokumentace BOZP

Oproti stavu z předchozích let došlo v aktuálně platné novele zákona č. 258/2000 k vypuštění § 43, který stanovoval povinnost provádět kategorizaci prací pro osoby podnikající dle zvláštního předpisu, tedy pro OSVČ. Aktuálně se tedy tato povinnost vztahuje na všechny podnikatele, státní instituce, zkrátka na všechny, kdo aktuálně zaměstnávají jiné osoby v pracovním poměru. Jak jsme již napsali výše, kategorizaci prací je třeba provést i s příslušnými měřeními, jelikož mohou být dvě totožné činnosti zařazeny do dvou různých kategorií na základně rozdílného pracoviště či jiných podmínek, za kterých jsou dané činnosti vykonávány.

Jak vidíme, není kvalitní a přesné zařazení prací do jednotlivých kategorií zdaleka nic jednoduchého a vzhledem k nutnosti komunikace s příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví si tento úkon vyžádá i značnou časovou dotaci. Nejběžnější způsob řešení kategorizace prací jsou dnes služby externích dodavatelů BOZP, kteří kategorizaci prací obvykle nabízejí v rámci sestavení dokumentace BOZP, jejíž důležitou součástí je právě i kategorizace prací. Kvalitní externí dodavatel těchto služeb nejen zorganizuje a provede příslušná měření, ale zároveň vyřeší i komunikaci s příslušnými úřady či navrhne a zrealizuje změnu kategorií u prací u nichž např. pominuly podmínky opravňující její zařazení do vyšší či nižší kategorie. Díky tomu nejen získáte jistotu, že jsou vaši zaměstnanci přiraženi podle svých zdravotních možností a hendikepů (zejména jde o těhotné a kojící ženy, alergiky či pracovníky s jinými chronickými obtížemi), ale že máte kvalitně a správě splněné všechny náležitosti, které předepisují aktuálně platná zákonná opatření, čímž se úspěšně vyhnete sankcím ze strany úřadů.

CRDR s.r.o.

Jak správně na kategorizaci prací
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu