Novinky Zpět

Průběh kontroly Oblastního inspektorátu práce (OIP). Příklad z praxe

2. 4. 2020
Zpět

Do společnosti o 70 zaměstnancích, která se zabývá strojírenskou výrobou, byla nahlášena kontrola z Oblastního inspektorátu práce (OIP). Inspektor se ohlásil telefonicky s třídenním předstihem. Součástí kontroly byla fyzická prohlídka pracoviště, kde se inspektor zaměřil především na přidělování a používání OOPP, zakrytování pohyblivých součástí strojních zařízení, stability uložení materiálů, označení nosnosti regálů, průchodnost a označení komunikací pro pěší, bezpečnostní značení zvýšených prahů, schodů atd.

Kontrola inspektorem

Poté následovala kontrola dokumentace BOZP, kde inspektor požádal o předložení evidence pracovní doby, posudků o pracovnělékařských prohlídkách zaměstnanců, dokladech o školení zaměstnanců, dokumentaci o hodnocení rizik a přijímání opatření, knihy úrazů, evidenci poskytování OOPP atd. Při kontrole dokumentace bylo dále ověřeno provádění revizí elektrických a tlakových zařízení, pravidelné kontroly strojních zařízení (včetně jejich návodů k použití), pravidelné kontroly regálů a žebříků atd.

Na závěr inspektor shrnul průběh kontroly, seznámil stručně se zjištěnými závadami a nedostatky a informoval o způsobu předání protokolu o provedené kontrole datovou schránkou.

Pokuta za porušení BOZP

OIP následně uložilo této společnosti sankci ve výši 60.000 Kč., za následující zjištění:

 1. Před výrobní halou byl odstaven manipulační motorový vozík, který měl v zapalovací skříňce zastrčen klíček, čímž nebyl zajištěn před spuštěním nepovolanými zaměstnanci.
 2. Spodní hrana mechanicky ovládaných zdvižných vrat nebyla označena bezpečnostním značením (např. šrafování žlutočernými pruhy).
 3. Ve výrobní hale byl provozován vstřikovací lis, ke kterému údaje a informace v přiloženém návodu k použití nebyly uvedeny v českém jazyce.
 4. Nebylo doloženo provádění pravidelných revizi elektrických spotřebičů užívaných při pracovních činnostech v administrativní budově (kopírky, obrazovka PC, počítače, kávovar atd.).

Rady na závěr

Když se ohlásí inspektor na kontrolu, nesnažte se oddalovat termín kontroly nedůvěryhodnou výmluvou (typicky, že je jednatel na dovolené). Inspektoři mohou přijít na kontrolu i bez ohlášení a to, že se vám nahlásí předem, je jejich dobrá vůle. Kontrola může být také zahájena i bez přítomnosti jednatele.

V průběhu kontroly s inspektorem spolupracujte, nechovejte se k němu jako k nepříteli, to může mít negativní vliv na průběh kontroly.

Odstraňujte zjištěné závady a nedostatky. V případě, že budou tyto znova zjištěny při opakované kontrole, vystavujete se riziku navýšení sankcí.

Průběh kontroly Oblastního inspektorátu práce (OIP). Příklad z praxe
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

 • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
 • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
 • kontrola povinných školení zaměstnanců
 • kontrola poskytování OOPP
 • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
 • dokumentace a evidence pracovních úrazů
 • kontrola bezpečnostního značení
 • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
 • správnost provádění revizí
 • další body dle provozu