Novinky Zpět

Nemoc z povolání. Jak postupovat při posuzování a co je nového v roce 2017?

31. 1. 2017
Zpět

Jste v důvodném podezření, že máte nemoc z povolání? Víte, jak konkrétně postupovat v případě posuzování, na koho se obrátit a co vlastně dělat? V tomto článku se dozvíte nejen to, ale také, co je a není nemoc z povolání, co je nového v roce 2017, kde najít seznam nemocí z povolání, a kdo celou záležitost vlastně posuzuje a vyhodnocuje.

Co je a není nemoc z povolání?

Nemoc z povolání je taková nemoc, která vznikla nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, přičemž ale musela vzniknout za podmínek, které jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání. Mezi nemoci z povolání se též řadí akutní otrava, která vznikla působením chemických látek.

Jiná definice zase říká, že o nemoci z povolání lze mluvit v případě, kdy se jedná o chorobnou změnu stavu zdraví, jež souvisí s výkonem práce a jednoznačně a prokazatelně je tato nemoc příčinou povolání.

„Nemoc z povolání může mít charakter trvalý (chronický) nebo jen dočasný.“

Ale pozor, ne každá nemoc, která mohla vzniknout v souvislosti s výkonem pracovní činnosti nebo se díky ní zhoršuje, je nemoc z povolání. Zda se jedná o nemoc z povolání je závislé na několika faktorech:

Co je nového v roce 2017?

Dne 27. 6. 2016 schválila vláda na svém jednání novelu Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Cílem novely je

Seznam nemocí z povolání platný od roku 2017

Seznam se rozděluje na 6 kapitol a pro rok 2017 obsahuje celkem 85 nemocí z povolání. Obsahuje také část, kde jsou popsány podmínky pro vznik nemoci z povolání.

„Kompletní seznam nemocí z povolání naleznete v Nařízení vlády č. 290/1995 Sb.“

Kdo posuzuje, zda se jedná o nemoc z povolání či nikoliv?

Pamatujte, že nemoc z povolání nemá právo posuzovat zaměstnavatel, ale pouze zdravotnické zařízení, konkrétně lékař, který je poskytovatelem pracovně-lékařských služeb dané firmy.

V minulosti posuzovali nemoci z povolání tzv. střediska nemocí z povolání, ale v současnosti tuto činnost provádí kliniky pracovního lékařství, které k tomu mají patřičné povolení. Činnost posuzování nemocí z povolání upravuje Vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání.

Jak postupovat při posuzování nemoci z povolání?

Dostáváme se k tomu, co zajímá většinou zaměstnance, tedy, jak postupovat při posuzování nemoci z povolání. Vezmeme to hezky popořádku.

1. Podezření nemoci z povolání

Pokud máte důvodné podezření, že máte zdravotní potíže, které by mohly souviset s výkonem vaší práce, v první řadě se vydejte k vašemu praktickému lékaři nebo k lékaři, který se ve firmě, kde pracujete, stará o pracovně-lékařské služby. Ten vám buď potvrdí nebo vyvrátí vaše podezření. Pokud ho potvrdí, neznamená to ještě, že se opravdu jedná o nemoc z povolání. Lékař musí mít totiž povolení od Ministerstva zdravotnictví, které ho opravňuje k uznávání nemocí z povolání. Seznam lékařů, kterým bylo uděleno toto povolení, je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

2. Klinika pracovního lékařství potvrdila nemoc z povolání

Pokud vám klinika pracovního lékařství potvrdí podezření, že se opravdu jedná o nemoc z povolání, přichází na řadu krajská hygienická stanice, jejíž úkolem je prověřit podmínky na pracovišti. KHS musíte neprodleně informovat o všech činnostech, které jste za svou působnost ve firmě vykonávali.

Následně KHS podá klinice pracovního lékařství výsledek šetření, která vám buď uzná nebo neuzná nemoc z povolání.

3. Klinika pracovního lékařství neuznala nemoc z povolání

Pokud vám klinika pracovního lékařství nemoc z povolání neuzná, máte právo do 10-ti dnů od obdržení posudku podat opět této klinice návrh na přezkoumání celé záležitosti. Stejně tak to může udělat i zaměstnavatel, pokud zaměstnanci nemoc z povolání bude uznána a zaměstnavatel se bude domnívat, že to je neprávem. V případě, že klinika názor nezmění, předá váš podnět nadřízenému orgánu, tedy Krajskému úřadu, který opět posudek buď potvrdí nebo zamítne. Pokud ho shledá jako opodstatněný, nařídí klinice, aby váš zdravotní stav a celou situaci znovu přezkoumala.

Nevíte si rady? Přidejte se do naší BOZP poradny na Facebooku.

Nemoc z povolání. Jak postupovat při posuzování a co je nového v roce 2017?
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu