Novinky Zpět

Ohlášení / neohlášení požáru HZS. Povinnosti, postihy a problémy s tím spojené

10. 1. 2020
Zpět

Povinností každého občana je nahlásit i sebemenší požár. To platí nejen pro fyzické osoby, ale také pro právnické a fyzické podnikající osoby. V případě porušení těchto povinností hrozí pokuty od 25 tis. do 1 mil. korun. Nenahlášený požár představuje komplikace také při uplatňování pojistného plnění. Přečtěte si, jaké máte povinnosti v souvislosti s ohlášením požáru.

Obsah článku:

Zákonné povinnosti týkající se ohlášení požárů

Všechny fyzické osoby, ale také právnické a podnikající fyzické osoby mají dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně povinnost bezodkladně oznámit HZS, konkrétně územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje, každý vzniklý požár. To se týká jakéhokoliv i sebemenšího nebo dokonce uhašeného požáru, který vznikl při činnostech, které výše zmiňované osoby vykonávají, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

Pamatujte si, že podle § 78 odst. 1 písm. t) tohoto zákona se přestupku dopustí ten, kdo bezodkladně neoznámí místně příslušnému HZS kraje požár v objektech a jiných místech, které vlastní nebo užívá.

Mohlo by vás zajímat: Zásady evakuace osob z budovy při požáru a jiné mimořádné události. Průvodce, jak postupovat

Postihy a sankce za neohlášení požáru

Postihy a sankce za neohlášení požáru vyplývají opět ze zákona č. 133/1985 Sb. Za porušení této povinnosti může HZS kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit následující pokuty:

Problémy s uplatněním pojistky

Pokud neohlásíte požár, měli byste vědět, že budete mít problém s případným řešením pojistného plnění. Pojišťovna po vás totiž bude vyžadovat potvrzení o šetření, které vydává HZS daného kraje, kde se událost stala.

Nenahlásíte-li požár, nedostanete spis s výsledky a závěry vyšetřování příčin jeho vzniku, který vyžaduje pojišťovna.“

To se týká také požárů, které:

Pozdě nahlášené a uklizené požáry

Častým problémem bývají malé požáry, které jsou uhašeny vlastními prostředky nebo samovolně. Majitelé či provozovatelé objektů je nahlašují se zpožděním, většinou až si uvědomí, že chtějí plnit pojistku. To však není možné, protože zpětně se příčiny požáru nedají vyšetřit.

Pokud nahlásíte požár se zpožděním, vystavujete se riziku postihu dle výše uvedených sankcí.“

Jestliže se vám povedlo zvládnout malý požár, okamžitě volejte hasiče. Nepřemisťujte nábytek, stroje či jiné předměty ani jakkoliv neměňte vzhled objektu či místnosti. Neuklízejte a nesnažte se místo uvést do původního stavu. Jakýkoliv zásah může ovlivnit a narušit případné vyšetřování, což vám může způsobit jen komplikace.

Pamatujte si, že i když uhasíte malý oheň, který vám nezpůsobil škodu, musíte ho nahlásit a zavolat hasiče. Důvodem je zejména kontrola, zda nedošlo k poškození energetické sítě nebo jiných částí objektu a zda je zdroj ohně opravdu pod kontrolou. Někdy se totiž stává, že si lidé myslí, že oheň uhasili, on ale přitom pomalu a jistě ožívá, aniž by to zatím někdo tušil. To může vést k opravdové katastrofě. Hasiči pro kontrolu zbytkového ohně používají termokameru.

Mohlo by vás zajímat: Hasicí přístroj. Jaké jsou druhy a který v jaké situaci použít

Ohlášení / neohlášení požáru HZS. Povinnosti, postihy a problémy s tím spojené
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu