Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Osvětlení pracoviště ve vztahu k BOZP. Hygienické normy, doporučená intenzita, projektování

20. 11. 2018
Zpět

Kvalita pracovního prostředí má neoddiskutovatelný vliv nejen na efektivitu práce, ale také zdraví člověka. Velkou roli přitom hraje i osvětlení pracoviště, které je dost často podceňované. Jak souvisí osvětlení pracoviště s BOZP? Jaké jsou hygienické normy osvětlení a jaká je doporučená intenzita? Nabízíme ucelené informace.

Osvětlení pracoviště a BOZP

Nedostatek kvalitního světla může u pracovníků způsobovat zhoršení soustředění, únavu, nepohodu, bolest očí, bolest hlavy, deprese či jiné psychické problémy. Špatné osvětlení může být dokonce jedním z faktorů tzv. syndromu nemocných budov. Je přitom úplně jedno, zda se jedná o kancelářské prostředí nebo průmyslovou výrobu, kde zaměstnanci pracují na výrobním pásu. Kvalitní osvětlení dle hygienických norem potřebuje pro svou práci úplně každý. Je třeba také zdůraznit, že špatné osvětlení neznamená jen nedostatek světla, ale také přílišné přesvícení prostor. Ani jedna varianta není správná. Vždy je nutné světelné podmínky upravit tak, aby byly vyvážené a vyhovovaly konkrétnímu pracovnímu prostředí a činnosti.

Osvětlení je součást ergonomie pracoviště

Cílem kvalitního osvětlení na pracovišti je primárně ochrana zraku a celkově lidského zdraví. Přílišné světlo může způsobit bolest očí a hlavy, což má v důsledku za následek snížení soustředěnosti, potažmo pracovního nasazení a výkonu. Nedostatečné osvětlení může být zase velkým bezpečnostním rizikem například při manipulaci s těžkými břemeny. Osvětlení by nemělo vytvářet odlesky a stíny, které zatěžují oči a mohou být zdrojem nebezpečných situací.

Světelné podmínky na pracovišti jsou nedílnou součástí komplexní ergonomie práce. Ta představuje interdisciplinární vědu zahrnující celou řadu dílčích oborů, jako například psychologii, fyziologii práce, kinantropologii, antropologii nebo třeba ergonomii sezení na kancelářské židli. Ergonomie práce se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím.

Legislativa a hygienické normy osvětlení pracoviště

Bližší hygienické požadavky na osvětlení pracoviště uvádí § 45 a § 45a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. V těchto dvou paragrafech se dozvíte vše podstatné o osvětlení pracoviště, minimálních hodnotách umělého osvětlení, včetně osvětlení konkrétních pracovišť.

Světlem a osvětlením prostorů se dále zabývají tyto normy:

Doporučená intenzita osvětlení

Doporučená intenzita osvětlení na pracovišti, přesněji hodnoty pro denní a umělé osvětlení, je individuální a liší se v závislosti na níže uvedených faktorech:

Množství světla, které dopadá na povrch, se měří v tzv. luxech. Lux (lx) představuje jednotku intenzity osvětlení. Jde o osvětlení, které je způsobené světelným tokem 1 lm (lumen) dopadajícím na plochu 1 m².

Pro představu uvádíme porovnávací tabulku z Nařízení Komise (ES) č. 244/2009.

Jmenovitý světelný tok světelného zdroje (lm) Uváděný ekvivalentní příkon žárovky
kompaktní úsporné zářivky halogenové žárovky LED a jiné světelné zdroje [W]
125 119 136 15
229 217 249 25
432 410 470 40
741 702 806 60
970 920 1055 75
1398 1326 1521 100
2253 2137 2452 150
3172 3009 3452 200

„Špatné osvětlení snižuje výkonnost při práci až o 30 %.“

Dobrá intenzita osvětlení pracoviště se pohybuje v rozmezí mezi 500 až 1000 luxy při měření přibližně 76 cm nad podlahou. Níže uvádíme doporučené možnosti osvětlení v různých typech provozů od průmyslových hal až po kanceláře.

Druh pracovní činnosti Intenzita osvětlení - množství světla na m2
veřejné venkovní pracoviště 30 lux
osvětlení místnosti pro základní orientaci při občasném pobytu 50 lux
pracoviště s příležitostními činnostmi, ale se zásadní rolí zraku 100 lux
pracoviště, kde dochází k manipulaci na zařízení s vysokým kontrastem 300 lux
pracoviště, kde dochází k manipulaci se středním kontrastem 500 lux
pracoviště, kde dochází k manipulaci s předměty s nízkým kontrastem 1000 lux
pracoviště, kde dochází k manipulaci s předměty na hranici viditelnosti 3000 - 10000 lux
chodby a místa pro komunikaci 100 lux
recepce 300 lux
šatny a toalety 200 lux
kanceláře - psaní, čtení, zpracování dat 500 lux
kanceláře - třídění dokumentů, kopírování 300 lux
odpočinkové prostory 100 lux
nákladové rampy 150 lux
regálové sklady bez obsluhy 20 lux
regálové sklady s obsluhou 150 lux
pekárna 300 lux
prádelna a čistírna 300 lux
kadeřnictví 500 lux
šperkařství 1000 lux
montáž elektroniky 1000 lux
hodinářství 2000 lux

Abyste dosáhli správné intenzity osvětlení, které bude vyhovovat ergonomickým požadavkům pracoviště a BOZP, vybírejte světla, která jsou navržena tak, že vydávají světlo, které se odráží od stěn, stropů a jiných předmětů. Odraz světla od předmětů můžete změřit. Ideální množství odraženého světla od těchto materiálů v kanceláři jsou například:

Procenta představují množství světla odraženého od povrchu v poměru k množství světla dopadajícího na povrch.

Denní přirozené osvětlení

Přirozené denní světlo je velmi významný faktor ovlivňující pracovní výkon, efektivitu, kreativitu, bezpečnost práce, ale také duševní pohodu každého zaměstnance. Osvětlení pracoviště přirozeným denním světlem by se mělo pohybovat v rozmezí mezi 1,5 % - 5 %. Jedná se o poměr mezi osvětlením pracovní roviny v interiéru a osvětlení nezastíněné vodorovné roviny. Jestliže se na pracovišti nachází ještě horní a boční osvětlení, případně jejich kombinace, ideální denní osvětlení by mělo být přibližně 3 %.

Rozdílné světelné podmínky

Denní světlo lze regulovat stínící technikou (rolety, žaluzie, závěsy, okenní fólie), případně otevřením oken. Významnou roli hraje směr a intenzita slunečního záření. Jiné světlo je když je slunečno a jiné, když je zataženo. Stejně tak se liší světlo v létě a zimě. Rozdílné světelné podmínky budou panovat v kanceláři, jejíž okna směřují na východ a na sever. V kanceláři s okny na východ bude dopoledne ostré světlo a zbytek dne bude optimální. Nejlepší je však mít okna na jih nebo sever, protože sluneční záření nebude nikdy tak ostré, naopak bude celý den vyvážené.

Umělé osvětlení

Dalším významným faktorem je samozřejmě také umělé osvětlení, respektive správný výběr svítidel podle jejich vyzařovacích vlastností. Nejlepší je vybírat světla s difuzním vyzařováním přes mikroprizmu nebo s nepřímou složkou světla. To zajistí, že se světlo rovnoměrně rozloží v prostoru pracoviště a dojde tak ke snížení namáhání očí, které je způsobeno kontrastem vznikajícím mezi pracovním úkolem a periferním viděním.

Rušivé osvětlení

Velmi důležitá je také eliminace rušivého osvětlení, odlesků, odtrazů, stínů atd. Umělé osvětlení na pracovišti by mělo být minimálně 200 luxů. Pokud se jedná o uzavřené prostory, které nejsou kombinované s přirozeným denním světlem, doporučujeme pak hodnotu osvětlení udržet alespoň na 300 luxech. V kancelářích je pak intenzita umělého osvětlení normována na 500 luxů.

Barevný tón světla

Důležitým aspektem je také barva světla (teplá a studená) - barevný tón. Za ideální barvu světla lze považovat rozmezí mezi 4000 - 6000 K (kelvinů). Naprosto ideální je mít na pracovišti možnost přisvícení stolní lampou, případně plynulou regulací světla. Vhodně vybraný barevný tón světla má pozitivní vliv na kvalitu práce, soustředěnost, snížení stresu, zlepšení psychické pohody, snížení nemocnosti apod. Zapomenout bychom neměli ani na odrážení světla od jiných materiálů, především pak pracovní desky stolu.

Regulace světla

Zásadní roli kvalitních světelných podmínek, které odpovídají ergonomickým požadavkům a BOZP v kanceláři či jiném pracovišti, je regulace intenzity umělého osvětlení v závislosti na denním světle. Regulace intenzity světla zvyšuje nejen komfort zaměstnance, ale také šetří elektrickou energii. Během dne přirozené denní světlo mění svou teplotu v rozmezí přibližně mezi 3000 - 8000 K (kelvinů). V naší krajině přitom používáme světla nejčastěji se svítivostí 4000 K. Abychom se co nejvíce přiblížili dennímu světlu, doporučujeme používat světla umožňující změnu chromatičnosti - teploty světla. Tu pak lze během dne upravovat dle potřeby.

Projektování osvětlení

Projektování osvětlení je základním stavebním kamenem pro kvalitní a efektivní osvětlení pracoviště. Většinou se zpracovává na základě podkladů, které dodává investor stavby. Téměř nikdy se však nepovede osvětlení v nové stavbě navrhnout na 100 %, a to právě kvůli špatnému zadání investora. Skoro vždy je potřeba po dokončení projektu instalovat dodatečné osvětlení, které se přizpůsobí místním světelným podmínkám na konkrétních pracovních pozicích nebo po instalaci strojů, zařízení a jiných technologií.

Zadání projektu pro ergonomické osvětlení

Hlavní roli při projektování osvětlení hraje co nejpřesnější zadání. Ve většině případů se můžete setkat se třemi základními variantami zadání pro projektovou dokumentaci k osvětlení pracoviště:

Pokud jste tedy investor a budujete například nové administrativní prostory nebo výrobní halu a záleží vám na kvalitním osvětlení, které dokáže zvýšit pracovní výkon zaměstnanců až o 30 %, dejte si opravdu záležet na přesném a neměnném zadání projektu pro ergonomické osvětlení. Pokud si nejste jisti, poraďte se raději s technikem BOZP, projektantem nebo ideálně s odborníkem na osvětlení.

Při projektování kvalitního ergonomického osvětlení se zaměřte na tyto tři priority:

Důležité je také dodržovat základní parametry, které určují požadavky na osvětlení, a tím jsou:

Jak změřit intenzitu osvětlení na pracovišti?

Pokud chcete zjistit, zda je na vašem pracovišti dostatek světla, oslovte akreditovanou laboratoř či hygienickou stanici, která provede odborné měření intenzity osvětlení pomocí tzv. luxmetru nebo jasoměru.

Obecně se provádí tři základní druhy měření:

Na každý druh měření jsou kladeny jiné požadavky na přesnost měřicích přístrojů. Aby byl výsledek měření co nejpřesnější, je nutné, aby přístroje byly kalibrované pověřeným pracovištěm ve lhůtách, které odpovídají údajům výrobce. Hodnoty měření by neměly překročit dobu, která je uvedena v tabulce níže.

Druh měření Přístupná celková chyba v % Doporučená lhůta kalibrace (rok)
Luxmetry Jasoměry
přesné +- 15 +- 7,5 2
provozní +- 10 +- 10 3
orientační +- 20 +- 20 5

Jak zlepšit osvětlení na pracovišti?

Jestliže chcete udržovat intenzitu osvětlení na pracovišti co nejlepší, což by mělo být pro vás jako zaměstnavatele ve vašem vlastním zájmu, dodržujte následující doporučení:

Osvětlení pracoviště ve vztahu k BOZP. Hygienické normy, doporučená intenzita, projektování
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu