Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Prohlášení o shodě a certifikace značky CE

20. 12. 2022
Zpět

Většina nových výrobků musí být koncovým uživatelům dodávána s certifikátem zvaným „Prohlášení o shodě“, který se musí vztahovat ke konkrétnímu výrobku uvedenému na trh. Tento článek poskytuje klíčové informace týkající se prohlášení o shodě a související certifikace pro značku CE.

Obsah článku:

Co je prohlášení o shodě (certifikace CE)?

Certifikace „Conformité Européenne“ (CE) - z franc. „Evropská shoda“, nebo také „EU Declaration of Conformity“ (DoC) - z angl. „Prohlášení o shodě EU“ je regulační norma, která ověřuje, že určité produkty jsou bezpečné pro prodej a použití v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Výrobci umisťují na certifikované výrobky značku CE, která označuje, že výrobek vyhovuje evropským bezpečnostním pravidlům a lze s ním volně obchodovat v rámci EHP. Na rozdíl od jiných certifikačních značek není označení CE udělováno konkrétním regulačním orgánem, ačkoliv některé výrobky vyžadují nezávislé posouzení shody notifikovanou osobou, aby bylo zajištěno, že splňují požadavky na certifikaci. V konečném důsledku jsou výrobci odpovědní za správné používání označení CE na svých výrobcích.

„Prohlášení o shodě EU je dokument, ve kterém výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky příslušných směrnic nebo nařízení o označování CE. Vypracováním a podpisem prohlášení o shodě EU přebírá výrobce odpovědnost za shodu výrobku.“

Jedná se tedy o formální prohlášení výrobce nebo zástupce výrobce o tom, že výrobek, na který se vztahuje, splňuje všechny příslušné požadavky všech směrnic o bezpečnosti výrobků platných pro daný výrobek. Je to známka toho, že výrobek byl navržen a vyroben tak, aby vyhovoval příslušným základním požadavkům a že prošel příslušnými procesy posuzování shody.

Značka CE - „Conformité Européenne“ (CE) - francouzsky „evropská shoda“, nebo také „EU Declaration of Conformity“ (DoC)

Prohlášení o shodě není certifikátem kvality ani zárukou bezpečnosti. Je-li však správně sepsán spolu s označením CE na výrobku, mohou dodavatelé v distribučním řetězci a koncoví zákazníci předpokládat shodu výrobku se směrnicí či směrnicemi uvedenými v prohlášení o shodě za předpokladu, že neexistují žádné zjevné nebo známé závady. Orgány dozoru nad trhem musí navíc předpokládat, že výrobky s označením CE, doprovázené prohlášením o shodě, splňují ustanovení uvedené směrnice, pokud nemají důkaz o opaku (například přezkoumáním nebo testováním výrobku).

Výrobky podléhající více než jedné směrnici mohou být dodávány s jediným prohlášením o shodě prohlašujícím shodu se dvěma nebo více směrnicemi, nebo může existovat několik prohlášení, jedno pro každou směrnici. Pokud je však výrobek s označením CE začleněn do jiného výrobku, jako je např. bezpečnostní ochrana ve stroji, může prohlášení o shodě pro konečný výrobek deklarovat shodu pouze celkového konečného výrobku. V tomto případě by prohlášení pro jakékoliv součásti označené CE mělo tvořit součást technické dokumentace pro kompletní výrobek.

Co znamená značka CE a na co se vztahuje?

Výrobci používají značku CE k označení, že produkt je v souladu s předpisy a směrnicemi Evropské unie (EU) týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Výrobky s tímto označením mají volný přístup na trh EHP. CE jako takové lze považovat za obchodní pas - členské státy EU nemohou omezit uvádění výrobků opatřených tímto označením na trh bez odpovídajících důkazů o neshodě.

I když byl výrobek vyroben mimo EHP a spadá do působnosti směrnice vyžadující označení CE, musíte zajistit, aby měl certifikaci. Ne všechny výrobky prodávané v EU však musí mít tuto značku. Vztahuje se na výrobky od elektrických zařízení přes hračky až po ohňostroje či zdravotnické prostředky.

Jaké produkty musí mít certifikaci s označením CE?

Existuje celá řada směrnic, které určují produkty vyžadují certifikaci CE. Tyto směrnice mají různé požadavky a na jeden produkt se může vztahovat několik směrnic. Mezi tyto produkty patří např.:

Označení CE se nevyžaduje u položek, jako např.:

Proč produkty potřebují certifikaci CE?


Značka CE - „Conformité Européenne“ (CE) - francouzsky „evropská shoda“, nebo také „EU Declaration of Conformity“ (DoC) Pro výrobce či dovozce, kteří chtějí prodávat na trhu EHP, je certifikace prohlášení o shodě zásadní. Označení CE slouží jako obchodní pas na evropském trhu a umožňuje výrobcům volně distribuovat certifikované produkty ve všech zemích, které tvoří EHP. Označení CE nahradilo předchozí předpisy na národní úrovni jednotným harmonizovaným souborem předpisů, čímž odpadá nutnost přizpůsobovat výrobky specifickým požadavkům jednotlivých členských států EHP. Stručně řečeno, označení CE zjednodušuje požadavky na shodu pro výrobce prodávající nebo dovážející výrobky do EU.

Co musí obsahovat prohlášení o shodě?

Přesné požadavky jsou specifikovány v každé příslušné směrnici, ale v zásadě by prohlášení o shodě mělo obsahovat následující:

Prohlášení o shodě musí být vypracováno v jednom z úředních jazyků Evropské unie. Členské státy EU mohou požadovat, aby bylo prohlášení přeloženo do jejich úředního jazyka, avšak směrnice o označování CE neurčují, kdo má povinnost zajistit překlad. Logicky by to ale měl být výrobce nebo jiný hospodářský subjekt zpřístupňující výrobek.

Jak získat certifikaci CE?

Certifikace CE je obecně záležitostí výrobce, který vždy vystavuje Prohlášení o shodě. Zásadní rozdíl je ten, na jakém základě dané prohlášení o shodě vystaví. Každá Směrnice nebo Nařízení EU stanoví kategorie výrobků, kdy je ověření vlastností výrobku výlučně v kompetenci výrobce. Pak stanoví kategorie výrobků, kdy je povinná účast notifikované osoby pro nezávislé posouzení shody, která v případě shody vystavuje certifikát, na jehož základě pak výrobce vystaví prohlášení o shodě. Zařazení výrobku do jednotlivých kategorií bez nebo s povinnou účastí notifikované osoby je velmi důležitým rozhodnutím odpovědné osoby u výrobce. Výrobci jsou odpovědni za to, že označení bude používáno správně a že produkty budou v souladu se všemi platnými směrnicemi a předpisy.

Pokud jste výrobce, pro získání značky CE postupujte takto:

Pro poradenství a zajištění certifikace výrobků značkou CE se obraťte na našeho partnera: legislativa.cz - ISO a výrobková certifikace.

Prohlášení o shodě a certifikace značky CE
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu