Novinky Zpět

Školení požárních hlídek. Kdy, jak a koho je nutné jmenovat a školit do požárních hlídek?

5. 3. 2016
Zpět

Možná jste už o této instituci slyšeli, nicméně občas kolují po internetu různé polopravdy a zaručené informace o tom, že preventivní požární hlídka vlastně není podnikatelskou povinností. Velmi rádi bychom tyto omyly uvedli na pravou míru, a tím vás provedli základními povinnostmi, které souvisejí se zřízením preventivní požární hlídky na vašem pracovišti. Uvidíte sami, že ač se tato povinnost týká více podnikatelů, než kolikrát sami tuší, není to až taková komplikace, jak by se z názvu této povinnosti mohlo zdát.

Kdy máme povinnost jmenovat preventivní požární hlídky?

Povinnost jmenovat preventivní požární hlídky má každá právnická osoba, jejíž činnost se odehrává v režimu zvýšeného či vysokého požárního nebezpečí. Preventivní požární hlídku jmenuje taková právnická osoba ovšem pouze v případě, že má více jak 3 zaměstnance, kteří se potkávají na pracovišti, tedy např. v jedné směně. Počet členů preventivní požární hlídky zákony explicitně nestanovují, jelikož tato konkrétní opatření nejlépe vyplynou ze zpracované dokumentace požární ochrany (PO). Stručně můžeme říci, že zaměstnavatel musí jmenovat tolik členů preventivní požární hlídky, aby tito zvládli plnit jednotlivé úkony požárního dozoru dle bodů dokumentace PO. Co se týče vybavení členů preventivní požární hlídky, tak tam platí to samé, tedy nutné prostředky, kterými musí být členové těchto hlídek vybaveni, vyplývají z dokumentace požární ochrany a nejsou explicitně stanoveny žádným předpisem.

Úkolem preventivní požární hlídky je zejména dohlížet na plnění předpisů o požární ochraně, provést prvotní zásahy a opatření při vzniku požáru, přivolat jednotky požární ochrany a podílet se na likvidaci požáru. V případě, že to situace vyžaduje, se členové preventivních požárních hlídek podílejí i na evakuaci lidí, případně zvířat či na ochraně majetku v daném prostoru. Ostatní úkoly preventivní požárních hlídek vyplývají z aktuální situace dané společnosti a její činnosti, tak jak je uvedeno v dokumentaci požární ochrany.

Odborná příprava preventivních požárních hlídek

Závažnost úkolů preventivních požárních hlídek vyžaduje, aby její členové byli na svou práci dobře připraveni, a to jak po fyzické, tak i psychické, ale zejména odborné stránce. K tomuto slouží povinné školení členů preventivních požárních hlídek. Toto školení může v provozu se zvýšeným požárním nebezpečím provádět buď technik požární ochrany nebo osoba odborně způsobilá v požární ochraně; v provozech s vysokým požárním nebezpečím je to pouze osoba odborně způsobilá v PO, kdo může toto školení provádět.

Ačkoliv rozsah a náplň školení je stanoven zákonným předpisem, co se týče dalších požadavků na obsah školení, zejména těch, které vyplývají z konkrétní situace daného pracoviště, tak jsou tyto ponechány na zvážení školitele požární hlídky, který tyto požadavky a tematické okruhy uvede na příslušné místo v dokumentaci PO. To znamená, že se zkrátka může vyskytnout situace, kdy předepsané školení požárních hlídek nestačí a je potřeba do něj zahrnout i situace, které, ač nejsou předepsané, mohou vyplynout z činnosti lidí v daném provozu.

Požadavky na fyzickou zdatnost členů hlídky

Pokud se ptáme na požadavky na věk či fyzické dispozice členů preventivní požární hlídky, pak takové podmínky nejsou zákonem stanoveny, nicméně z předpisů požární ochrany vyplývá, že osoby zařazené do preventivních požárních hlídek musejí být po fyzické i psychické stránce schopny dostát svým povinnostem v rámci daného pracoviště. Tímto by se měl také řídit výběr pracovníků a další práce s nimi v rámci odborné přípravy i samotné činnosti.

Nezapomínejte také na náhradní členy preventivních požárních hlídek, jelikož se klidně může stát, že vám ať už z důvodu zranění, nemoci či třeba služební cesty může jeden člen požární hlídky vypadnout, což může ohrozit celou požární bezpečnost, proto je nutné jmenovat také ony náhradníky. Pro náhradníky platí stejná pravidla, jako pro plné členy preventivních požárních hlídek, tedy i oni musí absolvovat odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a jejich jméno a funkce musí být uvedena v příloze požárního řádu.

Preventivní požární hlídka jako důležitá součást provozu

Je velmi důležité si uvědomit, že preventivní požární hlídky jsou klíčovým prvkem vaší požární bezpečnosti a měli byste k nim proto tak přistupovat. V těchto případech se skutečně nevyplatí prosté splnění zákonné povinností jmenováním náhodně vybraných zaměstnanců členy těchto hlídek, ale je potřeba skutečně popřemýšlet nad vhodnými kandidáty. Je daný zaměstnanec dostatečně fyzicky i psychicky vybaven, aby mohl pomáhat ostatním v případě požárního nebezpečí? Zná dostatečně dobře celé pracoviště a ví, jak co nejlépe vést své kolegy k evakuačním trasám?

Jakmile máte dané lidi jmenované a vyškolené, přichází poslední část vedení preventivních požárních hlídek a sice jejich evidence do přílohy požárního řádu, či jiného speciálního dokumentu, pokud to situace vyžaduje. V této části dokumentace PO musí být uvedeno jméno a příjmení daného člena požární hlídky, vymezení prostor, činností či situací pro které je požární hlídka zřízena, stanovení úkolů členů požární hlídky a seznam potřebného vybavení k prvotnímu zásahu.

Zvláštní případy sestavení požárních hlídek

Krom běžných situací může nastat povinnost sestavení preventivní požární hlídky např. při organizování kulturních akcí nebo jiné události, které se ve větší míře zúčastňuje veřejnost. Tato povinnost bývá nejčastěji vyhlášena obecním úřadem a v takovém případě platí stejná pravidla, jako pro hlídky v provozu, tedy povinnost školení a evidence členů v požárním řádu, s tou výjimkou, že takový předpis je platný pouze v daném areálu či během doby konání příslušné události.

I školení požárních hlídek lze snadno zvládnout

Jak vidíme, tak povinnost sestavení požárních hlídek rozhodně nepatří do oblasti jednoduchých administrativních úkonů, nicméně i tuto relativně složitější povinnost zvládnete bez problému díky kvalitnímu dodavateli služeb BOZP, jakým je například naše společnost CRDR. Naši odborníci jsou schopni vám zajistit nejen sestavení a školení požárních hlídek, ale také kompletní služby z hlediska školení a dokumentace požární ochrany. Od klasifikace vaší činnosti v rámci požárního nebezpečí, přes povinná školení požární ochrany až po pravidelnou revizi požární techniky a vedení požární knihy. Pokud chcete mít jistotu, že je vaše požární ochrana zajištěna v souladu se zákony a vyhláškami, pak se na nás určitě obraťte s nezávaznou poptávkou a mějte oblast požární ochrany jednou pro vždy vyřešenou.

CRDR s.r.o.

Školení požárních hlídek. Kdy, jak a koho je nutné jmenovat a školit do požárních hlídek?
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu