Novinky Zpět

Technik BOZP a PO. Kdo je bezpečnostní technik a kdo požární technik? Rozdíly, náplň práce a kvalifikace.

2. 12. 2016
Zpět

Kdo je vlastně technik BOZP a PO? Jaké vlastnosti, schopnosti, dovednosti a odbornou kvalifikaci by měla taková osoba mít? Jaký je mezi nimi rozdíl a může jedna a ta samá osoba provozovat obě činnosti současně? A jaká je náplň práce technika BOZP a PO? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v tomto komplexním článku.

Kdo je technik BOZP?

Technik BOZP, čili bezpečnostní technik nebo také technik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je původně označována fyzická osoba, která je způsobilá pro plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v hornických činnostech nebo činnostech, které jsou prováděné hornickým způsobem. Takto o bezpečnostním technikovi hovoří § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Technik BOZP není OZO BOZP

Postupem času začal být ale mezi širokou veřejností chápán a také čím dál častěji používán pojem “technik BOZP” jako osoba, která zajišťuje vše kolem bezpečnosti práce, aniž by to muselo nutně být jen v oblasti hornictví. Technik BOZP je tedy mezi lidmi obecně znám jako “specialista na bezpečnost práce”, přičemž se mu velmi často v hovorové češtině říká také “bezpečák”. Odborníci na BOZP považují ale takové označování za chybné.

Pozor na to, protože lidé si pletou Technika BOZP s Odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Faktický rozdíl mezi technikem BOZP a odborně způsobilou osobou v prevenci rizik (OZO) je podle Národní soustavy povolání následující:

Pracovní činnosti technika BOZP a OZO BOZP

Rozdíly jsou pak samozřejmě také v konkrétních pracovních činnostech a pravomocech:

Pracovní činnost Technik BOZP OZO BOZP
Preventivní kontroly BOZP na pracovišti. ano ano
Analýza a vyhodnocení rizik BOZP. ne ano
Shromažďování podkladů pro analýzu rizik. ano
Sledování a dodržování právních předpisů BOZP. ano ano
Školení zaměstnanců v oblasti BOZP mimo vedoucí pracovníky. ano ano
Školení zaměstnanců v oblasti BOZP včetně vedoucích pracovníků. ne ano
Spolupráce při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání. ano ano
Shromažďování podkladů pro kategorizaci prací. ano
Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP mimo analýzy a hodnocení rizik. ano ano
Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců. ano ano
Účast na jednáních s kontrolními a inspekčními orgány. ano ano
Koordinace šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání. ne ano
Vyhodnocování příčin pracovních úrazů, jejich zdrojů a navrhování opatření k zabránění jejich opakování. ne ano
Podávání návrhů na zařazení prací do kategorií. ne ano

Kvalifikace technika BOZP a OZO BOZP

Další rozdíl je pak v odborné přípravě, kvalifikaci a certifikátech:

Tip: Více informací, například o měkkých kompetencích, obecných dovednostech nebo odborných znalostech a dovednostech, naleznete na stránkách Národní soustavy povolání, konkrétně na stránkách Technik BOZP a Odborně způsobilá osoba k prevenci rizik.

Poznámka: Obě tyto pracovní pozice (povolání) byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Kdo je technik PO?

Technik PO, čili požární technik nebo také technik požární ochrany, je fyzická osoba, která disponuje osvědčením o odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany a je oprávněna plnit povinnosti, které vyplývají z § 5, § 6, § 16 odst. 1 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Technik požární ochrany je tedy kvalifikační stupeň odborné způsobilosti na úseku požární prevence.

Mezi nižší kvalifikační stupeň se řadí preventista požární ochrany a naopak vyšším kvalifikačním stupněm je pak OZO (odborně způsobilá osoba). Požární technik na úrovni OZO musí k výkonu této funkce složit zkoušky před odbornou komisí, kterou stanovuje Ministerstvo vnitra ČR.

Pracovní činnosti technika PO

Kvalifikace technika PO

Ideální pro přípravu na pozici technika požární ochrany je vyšší odborné vzdělání, případně bakalářské studium, v oboru požární ochrany a průmyslové bezpečnosti.

Tip: Více informací, například o měkkých kompetencích, obecných dovednostech nebo odborných znalostech a dovednostech, naleznete na stránkách Národní soustavy povolání, konkrétně na stránce Technik požární ochrany.

Poznámka: Tato pracovní pozice (povolání) byla projednána se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schválena MPSV ČR.

Může jedna osoba být zároveň technik BOZP a PO?

Ano, samozřejmě. Dokonce tuto kombinaci doporučujeme, protože oba tyto obory spolu velmi úzce souvisí a navzájem se doplňují. S těmito dvěma agendami také velmi úzce souvisí ochrana životního prostředí. Například o problematiku nebezpečných chemických látek a přípravků se zajímají všechny tři. Není proto na škodu, když technik BOZP a PO zastává také funkci manažera pro ochranu životního prostředí nebo funkci chemického technika BOZP.

Technik BOZP a PO. Kdo je bezpečnostní technik a kdo požární technik? Rozdíly, náplň práce a kvalifikace.
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu