Novinky Zpět

Traumatologický havarijní plán (traumaplán) a plán první pomoci

18. 7. 2017
Zpět

Traumatologický plán je vnitřní firemní směrnice, jejíž cílem je v případě mimořádné nebo krizové události (pracovní úraz, havárie, požár apod.) poskytnou účastníkům návod nebo jakousi navigaci, která říká, jakým způsobem mají postupovat a jak se mají chovat. Jedná se tedy o velmi důležité instrukce, které se pojí zejména na poskytnutí rychlé první pomoci. Tento článek vám pomůže pochopit traumatologický plán první pomoci od legislativy až po konkrétní obsah tohoto dokumentu. Pojďme na to.

Traumatologický plán a zákony

O traumatologickém plánu se hovoří ve čtyřech hlavních předpisech, kterými jsou:

První pomoc a zákony ve vztahu k traumaplánu

O poskytnutí první pomoci, která se týká také traumatologického plánu, pojednává zejména Zákoník práce č. 262/2006 Sb., a to konkrétně v § 102 odst. 6. V tomto paragrafu se hovoří o následujících povinnostech pro zaměstnavatele:

Druhy traumatologického plánu

Traumatologických plánů je hned několik. Rozdělují se celkem do pěti tříd.

Všechny výše uvedené traumatologické plány se zásadně liší zejména v osobě zpracovatele a ve vztahu k dokumentaci integrovaného záchranného systému. V tomto článku se budeme věnovat zejména vnitřnímu havarijnímu plánu provozovatelů objektů s rizikovou činností. Zodpovíme ale také některé časté otázky týkající se ostatních plánů.

Osoba, která zpracovává traumatologický plán

Traumatologický plán zpracovaný v rámci některého z havarijních plánů, tzn. havarijní plán krajů a vnější a vnitřní havarijní plán zpracovává hasičský záchranný sbor daného kraje, případně přímo provozovatel objektu s rizikovou činností, a to z podkladů, které mu připraví poskytovatel zdravotních služeb.

Traumatologický plán poskytovatele zdravotních služeb, včetně poskytovatele jednodenní a lůžkové zdravotní péče, zpracovává přímo poskytovatel zdravotnické záchranné služby. Plán je zpracováván na základě analýz ohrožení území v havarijních plánech. Pozor, tento traumaplán není dokumentací integrovaného záchranného systému.

Traumaplán v dokumentaci BOZP

Traumatologický plán, stejně jako požární poplachové směrnice, musí být vyvěšen na jasně viditelném místě pracoviště. Stejně tak musí být založen a archivován v dokumentaci BOZP, a to v papírové nebo elektronické podobě.

Obsah traumatologického havarijního plánu

Obsah traumatologického plánu pro vnitřní havarijní plán provozovatelů objektů s rizikovou činností by mě být následující:

Konkretní příklady obsahu

Traumatologický havarijní plán je relativně rozsáhlý dokument, který může obsahovat i desítky stran. Mimo kontaktní informace musí obsahovat zejména postup poskytnutí první pomoci a to ideálně ve vztahu ke skutečným rizikům, které se na pracovišti vyskytují. V části poskytování první pomoci se mohou vyskytovat níže uvedené informace:

Potřebujete zpracovat traumaplán?

Pokud potřebujete zpracovat traumatologický plán pro první pomoc nebo havarijní plán, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám v těchto otázkách pomůžeme a připravíme vše, co z hlediska BOZP potřebujete. Podívejte se na naše služby pro zpracování dokumentace BOZP a PO.

Traumatologický havarijní plán (traumaplán) a plán první pomoci
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu