Novinky Zpět

3 základní bezpečnostní pravidla, jak předejít výbuchu v chemickém průmyslu

15. 2. 2017
Zpět

Chemický průmysl je, co se týče bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, velmi komplikovaný. V podstatě patří mezi vůbec nejsložitější odvětví, a to nejen v oblasti bezpečnosti práce, ale také požární ochrany. Důvodem je přítomnost velkého množství chemických látek, které mají vysoce těkavé, ale i výbušné vlastnosti. V případě výskytu tzv. reaktivních látek hrozí relativně velké nebezpečí výbuchu, proto je obecně doporučováno vytvořit v chemickém závodě dokumentaci o ochraně před výbuchem (DOPV) a konzultovat ji s chemikem, který má se dobré zkušenosti. V chemickém průmyslu hrozí také vzájemná reakce chemických látek, což může zapříčinit extrémně výbušnou atmosféru. Příkladově může dojít ke kontaktu kyseliny s hliníkem nebo ocelí, přičemž dojde k reakci, při které vznikne plynný vodík, který představuje obrovské riziko výbuchu. Jak tedy těmto situacím předcházet?

1. Zamezte úniku výbušného prachu a jeho rozvíření
2. Zajistěte odvětrávání hořlavých kapalin a technických plynů
3. Zabraňte okysličení chemických látek

1. Zamezte úniku výbušného prachu a jeho rozvíření

V chemickém průmyslu existuje celá řada látek, které spolu se vzduchem tvoří výbušnou směs. Typicky jsou to například síra, průmyslové saze, různá barviva, práškové polymery, práškový uhlík, různé druhy hořlavých kapalin a výbušných plynů. Pokud se jedná o výbušný prach, je extrémně důležité, aby neunikal mimo technologii, aby nedocházelo k jeho rozvíření a už vůbec ne, aby se do technologie nedostal žádný iniciační zdroj, který by mohl způsobit reakci s následkem výbuchu.

2. Zajistěte odvětrávání hořlavých kapalin a technických plynů

Pokud se budeme bavit o hořlavých kapalinách a technických plynech, je třeba zajistit omezení jejich úniku a velmi dobře odvětrávat. Díky dostatečnému odvětrávání dojde ke zředění výbušné atmosféry, což znemožní další růst koncentrace nebezpečných látek. Pro zajištění maximální bezpečnosti doporučujeme kombinovat odvětrávání ještě s detektorem nebezpečných chemických látek.

3. Zabraňte okysličení chemických látek

Opravdu velkým nebezpečím jsou chemické látky, které mohou explozivně hořet, a to i bez přítomnosti vnějšího okysličovadla. Nikdy nezapomínejte na to, že nejen samotný kyslík je jediným okysličovadlem, které existuje. Stejné vlastnosti podporující hoření včetně explozivního hoření má například také fluor nebo chlor. Typickým příkladem, kde je třeba naprostého zamezení okysličování, je výroba farmaceutických a kosmetických prefabrikátů.

V chemickém průmyslu tvoří nejčastější riziko výbuch plynů a par. Je proto naprosto nezbytné oddělit od sebe jednotlivá technologická zařízení, a to tak, aby v případě výbuchu nebo pouhého iniciačního zdroje ve formě plamenů či jisker, nedošlo k řetězovému výbuchu a tzv. sekundární explozi. Aby se tomu účinně zabránilo, je třeba použít tzv. protiexplozivní či neprůbojné pojistky. To jsou potrubní armatury, které umožní průchod páře a plynům, ale zabrání průchodu plamenů a zastaví i tlakovou vlnu.

Podrobnější informace se můžete dočíst na portálu BezpečnostPráce.info v článku Nebezpečí výbuchu – chemický průmysl nebo v kategorii DOPV (dokumentace o ochraně před výbuchem).

3 základní bezpečnostní pravidla, jak předejít výbuchu v chemickém průmyslu
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu