Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Bezpečnost práce v souvislosti s dokumentací BOZP

22. 4. 2022
Zpět

Víte, jaké souvislosti mezi sebou mají bezpečnost práce a dokumentace BOZP? Přečtěte si úlohy a cíle bezpečnosti práce, druhy a role dokumentace BOZP a povinnosti na tomto úseku.

Obsah článku:

Úloha a cíle bezpečnosti práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je obor, který sjednocuje legislativou stanovená pravidla, podmínky, požadavky, opatření, prostředky a metody pro prevenci ohrožení nebo poškození zdraví osob a vytvoření pracovního procesu zajišťující bezpečné pracovní podmínky a prostředí.

Obor bezpečnosti práce zahrnuje celou řadu organizačních, technických, technologických a vzdělávacích opatření, která mají za cíl:

BOZP je úzce propojeno s řadou dalších souvisejících oblastí, proto je právem řazeno mezi interdisciplinární (mezivědní) obory. Typicky se jedná zejména o tyto pilíře:

Druhy dokumentace bezpečnosti práce

Dokumentace BOZP je jedním z důležitých pilířů bezpečnosti práce. Jak už vyplývá z názvu, má za cíl dokumentovat - shromažďovat a archivovat informace o bezpečnosti práce a souvisejících činnostech. U některých firem může být dokumentace BOZP opravdu velmi rozsáhlá agenda čítající stovky až tisíce záznamů. Není to však jen o zakládání lejster do šanonu, ale zejména o práci s důležitými informacemi, které na sebe navazují.

Dokumentace bezpečnosti práce zahrnuje množství různých informací, přičemž u každé firmy mohou být rozdílné v závislosti na podnikatelské nebo provozní činnosti. Typicky to může být např.:

Role dokumentace bezpečnosti práce

Všechny dokumenty jsou pro bezpečnost práce zcela nepostradatelné. Zčásti slouží pro kontrolní orgán, aby se ujistil, že dochází k plnění legislativních požadavků, případně pro vyšetřování pracovních úrazů, bezpečnostních incidentů a jiných mimořádných událostí. Druhým a též velmi důležitým faktem, proč vést dokumentaci BOZP, je udržitelnost a neustále zlepšování bezpečnosti práce.

Vyšetřování bezpečnostního incidentu

V případě, že na pracovišti dojde k vážnému pracovnímu úrazu, začne vyšetřování příčin. Prvním vodítkem vyšetřovatelů, kterými mohou být např. Inspektorát bezpečnosti práce, policie, pojišťovna nebo hasiči, bývá právě kontrola všech nutných dokumentů. Pokud dojde na zjištění, že ne všechno je vedeno správně, může za to být udělena sankce. Na druhou stranu, pokud si bude zaměstnanec nárokovat odškodnění po provozovateli, zaměstnavatel může prostřednictvím dokumentace dokázat, že z jeho strany bylo z hlediska BOZP vše splněno a že pracovní úraz byl z důvodu nedbalosti či nedodržování interních bezpečnostních předpisů.

Pochopení bezpečnostních rizik a znalost BOZP

Správně vedená dokumentace pomáhá pochopit bezpečnostní rizika na pracovišti. Například na základě řízení rizik lze zjistit, jaká reálná nebezpečí číhají na zaměstnance, potažmo i provozovatele (zaměstnavatele). Pochopí tak, co mohou tato nebezpečí způsobit z hlediska zdraví a jaké to může mít dopady na podnikání. Všechny tyto informace se dozvíte z registru rizik.

Záruka bezpečného provozu

Dokumentace BOZP je určitou zárukou bezpečného provozu. Pokud zaměstnavatel vede vše tak, jak má, disponuje celou řadou důležitých dokumentů, které jsou vodítkem pro bezpečnou práci stávajících, ale i nově příchozích zaměstnanců. Každý má možnost a někdy dokonce povinnost si přečíst a řádně nastudovat průvodní dokumentaci - návody výrobců pro montáže, opravy a údržbu zařízení, strojů, přístrojů a nářadí nebo provozní dokumentaci o jejich kontrolách a revizích. Stejně tak si může zaměstnavatel v dokumentaci jednoduše ověřit, zda zaměstnanec splnil předpoklady bezpečného pracovníka - zda je pravidelně školen a prospívá při prověrkách BOZP.

Jistota kontroly bezpečnostních opatření

Dokumentace hraje zásadní roli také při ověřování funkčnosti bezpečnostních opatření. Dojde-li k nějakým změnám, např. při pracovních či technologických postupech, které by mohly zhoršit úroveň bezpečnosti, je nutné na to adekvátně reagovat a aktualizovat nastavené bezpečnostní opatření tak, aby byla opět plně funkční. K tomu pomáhá dokumentace pracovních postupů a evidence rizik (registr rizik). V těchto dokumentech se dozvíte informace z předešlého období, ještě před změnou postupů.

Kontinuální vylepšování bezpečnosti práce

Archivace všech událostí je velmi cenný pomocník při vylepšování úrovně bezpečnosti práce. Časem lze analyzovat, jak si organizace vede a v čem má mezery. Na základě toho pak lze sestavit strategii, jak BOZP vylepšit a ještě více snížit rizikovost. Možným příkladem je zjištění, že osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) čas od času selžou, což může mít fatální následky. V dokumentaci pak zjistíte, že došlo ke změně pracovního postupu, který vyžaduje jiný ochranný prostředek.

Povinnosti podnikatele na úseku bezpečnosti práce

Každý podnikatel v České republice má povinnosti na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany. Rozsah povinností se však liší podle toho:

Více informací se dočtete v průvodci na webu Bozp.cz:

Stanovit přesné povinnosti na úseku BOZP bez řádné analýzy není téměř možné. Existuje však legislativní minimum, které musí splňovat úplně každý podnikatel. Mezi základní povinnosti každého podnikatelského subjektu patří zejména:

Řízení rizik - vyhledávání a hodnocení

Zcela zásadní je pro každý podnikatelský subjekt řízení rizik, které zahrnuje vyhledávání, identifikaci a hodnocení rizik na pracovišti včetně přijetí adekvátních bezpečnostních opatření pro jejich předcházení. Součástí by měl být také tzv. registr rizik - dokument, ve kterém jsou popsány všechny potenciální rizika vyskytující se na daném pracovišti.

Zařazení prací do kategorizace prací

Na řízení rizik velmi úzce navazuje kategorizace prací. Každá práce má vlastní kategorii podle rizikových faktorů a vlivu na lidské zdraví. Podnikatel musí zajistit vyhodnocení práce a přiřadit ji do jedné ze čtyř kategorií. Podrobnější informace jsou uvedeny v článku Co je kategorizace prací.

Dokumentace BOZP

Další základní povinností je vše kolem bezpečnosti práce dokumentovat a archivovat. Co vše by měla dokumentace BOZP obsahovat je popsáno výše. Podnikající subjekt by neměl zapomenout na to, že s dokumentací musí seznámit všechny své zaměstnance a teprve potom může vyžadovat dodržování povinností, nařízení a předpisů.

Školení zaměstnanců v BOZP

Školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je základní povinností, která je stanovena zákonem. Každý zaměstnavatel je povinen seznámit všechny své zaměstnance s riziky na pracovišti a jejich charakterem a to včetně návodů k obsluze strojů, zařízení, přístrojů a nářadí. Musí tedy zajistit odpovídající školení BOZP, které lze prokázat podepsaným záznamem o školení a úspěšným ukončením testu znalostí.

Pracovnělékařské služby

Každý zaměstnanec musí mít podle zákona uzavřenou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, tzv. firemním lékařem. Jeho úkolem je dohled nad zdravím zaměstnanců a realizace vstupních, periodických, mimořádných, výstupních a následných lékařských prohlídek. Firemní lékař může pomoci také s kategorizací prací, školením první pomoci, sestavením lékárničky apod.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) je povinností zaměstnavatele. Ten je vybírá a poskytuje svým zaměstnancům na základě předchozího hodnocení rizik a kategorizace prací. Zaměstnavatel tak vypracuje seznam OOPP, který opět zařadí do dokumentace BOZP. Doporučujeme finální výběr konzultovat přímo s prodejcem. Poskytnutí ochranných prostředků se provádí na základě osobního předání zaměstnanci, který musí převzetí stvrdit svým vlastním podpisem. OOPP podléhají také kontrolám a to jak z hlediska životnosti, tak z hlediska skutečného a správného používání zaměstnancem. Podrobnější informace se dočtete v článku OOPP - poskytování, směrnice, evidenční listy, práva a povinnosti.

Kontroly bezpečnosti práce

Zaměstnavatel je povinen provádět kontroly bezpečnosti práce na pracovišti. Ty zahrnují např. preventivní kontroly dodržování povinností, znalostní prověrky, kontroly používání OOPP, revize a kontroly strojů, přístrojů, zařízení a nářadí, ale také kontroly užívání alkoholu a jiných návykových látek, které jsou na každém pracovišti přísně zakázané.

Mohlo by vás zajímat: Alkohol na pracovišti. 10 nejčastějších otázek a odpovědí

Bezpečnost práce v souvislosti s dokumentací BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu