Novinky Zpět

Bezpečnost strojů a strojních zařízení během jejich navrhování a konstruování. Právní předpisy a technické normy.

8. 4. 2018
Zpět

Při navrhování strojních zařízení je důležité počítat také s co největším snížením možného rizika, tedy s pravděpodobným výskytem škod a jejich závažností. Cílem by mělo být maximální zvýšení bezpečnosti při jejich obsluze. Zajištění bezpečnosti strojů není zrovna jednoduchá problematika - zahrnuje totiž velké množství nařízení a norem, které vyžadují složité a velmi náročné požadavky vůči bezpečnosti při jejich používání. Pokud bychom se měli zabývat touto problematikou komplexně, bylo by to pravděpodobně na celou knihu, proto v tomto článku uvádíme jen několik základních rad, tipů, právních předpisů a norem.

Analýza rizik hotového stroje = špatný postup

Jako součást konstrukce a výroby strojů a strojních zařízení je nutné vypracovat analýzu rizik. Bez ní by totiž nebylo možné vyrobit bezpečné výrobky. Díky neustálému vývoji strojní techniky a stále složitějším technologiím se zvyšují také požadavky na bezpečnost. Na tomto základě byly vypracovány technické a právní předpisy, které definují analýzu rizik a umožňují vytvořit specifický návod na její vypracování. Zejména menší výrobci strojů a zařízení nemají dostatečné znalosti týkající se bezpečnosti. Stejně tak nemají časové ani finanční prostředky k zajištění aktuálních technických a právních informací včetně plnění souvisejících požadavků. Proto někteří výrobci strojních zařízení vsází na to, že analýzu rizik provedou na již hotovém stroji, což je ve finále neefektivní a navíc ekonomicky nevýhodné. Jak by se tedy mělo postupovat v přípravě analýzy rizik, která se vztahuje k bezpečnosti strojů a strojních zařízení?

Analýza rizik před navrhováním stroje = správný postup

Analýza a posouzení rizik bezpečnosti stroje se provádí vždy před jeho navrhováním a konstruováním. Výroba stroje se tak provádí až na základě výsledků analýzy a s přihlédnutím na posouzení rizik. Na začátku výroby stroje se musí určit jeho mezní hodnoty, identifikovat nebezpečí, odhadnout rizika, zhodnotit je a zjistit, zda byla snížena či nikoliv. To je právě ona kýžená analýza rizik. Pokud rizika snížena byla, je možné přejít do fáze samotného navrhování a konstruování stroje. Pokud rizika snížena nebyla, je nutné to napravit a snažit se najít cesty k jejich snížení a celý proces zopakovat od začátku, tedy od určení mezních hodnot stroje až po opětovný pokus snížení rizika.

Právní předpisy a technické normy

Stroje a strojní zařízení, která jsou uváděna na evropský trh, jsou podmíněna následujícími právními předpisy a technickými normami:

Na základě těchto předpisů a norem výrobce, případně jeho zplnomocněný zástupce, při opakujícím se postupu posuzování a snižování rizika:

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení uvádí v příloze č. 1 také možná rizika, například: riziko ztráty stability, riziko destrukce během provozu, riziko způsobené padajícími nebo vymrštěnými předměty, rizika způsobená pohybujícími se částmi stroje, rizika způsobená povrchy, hranami a rohy, atd. Na základě těchto rizik a s přihlédnutím na další požadavky, které se na daný stroj vztahují (například požadavky na hluk), pak lze navrhnout a vyrobit stroj, který bude pro jeho uživatele z hlediska používání bezpečný v co největší míře.

Základní technické požadavky pro konstruktéry strojů

Bezpečnost strojů a strojních zařízení během jejich navrhování a konstruování. Právní předpisy a technické normy.
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu