Novinky Zpět

Začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí

5. 3. 2019
Zpět

Chystáte se podnikat, nebo už podnikáte, ale nejste si jisti, co je nebo jak funguje začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí? Kdo začlenění provádí, k čemu slouží a jaké jsou jednotlivé kategorie? Připravili jsme pro vás jednoduchý a ucelený přehled, který vám tuto problematiku osvětlí.

Povinnost začlenit se do kategorie požárního nebezpečí

Povinností každé právnické a podnikající fyzické osoby je provést začlenění činnosti do kategorie podle požárního nebezpečí. Začlenění do jedné ze tří kategorií musí provést již při zahájení své podnikatelské činnosti.

Kdo provádí začlenění

Kategorizaci neprovádí sám podnikatelský subjekt, ale odborně způsobilá osoba nebo požární technik. U činností bez zvýšeného požárního nebezpečí nemusí nutně kategorizaci provádět odborně způsobilá osoba nebo požární technik, ale je nezbytné, aby osoba měla odborné znalosti z oblasti požární ochrany. V opačném případě lze očekávat nesprávné začlenění, což může mít za následek nežádoucí snížení nebo omezení požární bezpečnosti. Konkrétní požadavky na odbornou způsobilost jsou uvedeny v § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Mohlo by vás zajímat: Pokud podnikatelský subjekt nesprávně začlení svou činnost do kategorie požárního nebezpečí, rozhodne o jejím správném začlenění příslušný orgán státního požárního dozoru.

K čemu slouží kategorizace

Jednotlivé kategorie požárního nebezpečí obsahují požadavky a kritéria, na jejichž základě se vyhodnocuje, jakým způsobem posoudit nebezpečí požáru a do jaké kategorie daný podnikatelský subjekt, respektive jeho činnost, zařadit. Začlenění do kategorie požárního nebezpečí slouží pro plnění povinností z pohledu požární ochrany. Od kategorizace se pak odvíjí také další požární povinnosti. Zjednodušeně řečeno, pokud budete provozovat například kancelářské prostory, nároky na požární ochranu budou podstatně jednodušší, než když budete provozovat čerpací stanici nebo chemičku. Pozor ale na stupeň začlenění celého objektu, pokud jste v nájmu, protože i přestože jste začleněni do stupně bez zvýšeného požárního nebezpečí, je nutné respektovat stupeň požárního nebezpečí celého objektu. Ten může být ve zvýšeném stupni (větší objekty např. s podzemními garážemi) a pak i vy jste povinni začlenit požární nebezpečí do zvýšeného stupně.

Jednotlivé kategorie požárního nebezpečí

Tip: Jak se dělá posouzení požárního nebezpečí a začlenění do kategorie podle míry nebezpečí

Činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí

Nejnižší kategorie představuje činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Do této kategorie spadají všechny činnosti, které nejsou uvedeny ve dvou níže uvedených kategoriích, tzn. v kategorii se zvýšeným požárním nebezpečím a kategorii s vysokým požárním nebezpečím.

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

Za činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti, které jsou uvedeny v § 4 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Činnosti s vysokým požárním nebezpečím

Za činnosti s vysokým požárním nebezpečím se považují činnosti, které jsou uvedeny v § 4 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu