Novinky Zpět

Komplexní služby BOZP

30. 7. 2014
Zpět

Naše společnost CRDR spol. s r.o. působí v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany již více jak dvacet let. Nabízíme v tomto oboru komplexní služby od a do z. Portfolio našich služeb pokrývá vše potřebné, co v BOZP a PO stanovuje evropská a česká legislativa. Poskytujeme online školení bezpečnosti práce včetně všech dalších souvisejících kurzů (školení řidičů, školení první pomoci, školení práce ve výškách a další), dále pak komplexní zpracování dokumentace BOZP a PO včetně poskytnutí online aplikace BOZP-SYSTEM pro přehlednou správu této agendy, a v neposlední řadě také služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně další naší aplikace REPORT-SYSTEM pro správu BOZP na staveništi. Tyto tři divize uzavírají komplexní kruh řešení v oblasti služeb BOZP a PO. Naše služby poskytujeme na území celé České republiky.

Naše služby poskytujeme bez rozdílu velikosti firmy

Naši odborníci mají bohaté zkušenosti s malými i velkými nadnárodními korporacemi, ale také s malými a středními firmami. Mezi naše velké klienty patří například Raifeissenbank, Česká pošta, AXA Bank, Tesco Stores, Ferratum a řada dalších. To však neznamená, že pracujeme jen pro ně. Stejně důležité jsou pro nás střední a malé firmy, ale také živnostníci.

V oblasti BOZP a PO nabízíme tyto služby

Velkou výhodou spolupráce s námi je fakt, že poskytujeme komplexní řešení s maximální úsporou nejen času, ale i financí vynaložených do zákonem stanovených povinností pro oblast BOZP. Naše služby jsou jedním slovem efektivní.

Služby v oblasti dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP zpracovaná našimi specialisty obsahuje všechny povinné i doporučené části. Dokumentace BOZP začíná vstupním auditem, na jehož základě provedeme celkové zpracování dokumentace. Dokumentaci pak budete mít neustále k dispozici v přehledné webové aplikaci. Tato aplikace, známá jako BOZP-SYSTEM, bude poskytovat pravidelné kontroly a aktualizace, které zaručí, že vaše dokumentace a celé pracoviště bude neustále odpovídat platné legislativě.

Služby v oblasti dokumentace PO

Služby v oblasti dokumentace PO zahrnují provedení vstupní požární prohlídky a pravidelné prohlídky pracovišť, včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí. Vypracujeme kompletní dokumentaci požární ochrany, která obsahuje například požární řád, zpracování požární knihy, požárně poplachových směrnic, evakuační plán v jeho grafické i textové podobě a dalších předpisů v závislosti na typu organizace. Zajistíme také dodání a revizi hasicích přístrojů či montáž bezpečnostních značek a tabulek. Svým klientům navíc zdarma poskytujeme přehlednou aplikaci, která umožňuje kompletní správu dokumentace BOZP a PO přes internet.

Služby v oblasti školení BOZP

Zajišťujeme veškerá zákonná školení zaměstnanců – tedy školení BOZP a PO, řidičů – referentů a školení první pomoci. Školení probíhá online formou prostřednictvím internetu v místě a čase, který si zaměstnanci sami zvolí. Online kurzy jsou efektivnější, průkaznější, dostupnější a levnější. Díky tomuto inovativnímu způsobu školení je možné ušetřit až 50 % vynaložených financí oproti kurzům v pronajatých prostorách a se školitelem. Povinná - zákonná školení zaměstnanců nabízíme také v anglickém jazyce.

Další doplňková školení

Nabízíme rovněž online školení práce ve výškách, školení obsluhy manipulačních a vysokozdvižných vozíků, školení práce ve skladu, školení BOZP ve stavebnictví a další individuální školení na míru, jakou jsou například kurzy proti praní špinavých peněz, hygienický kurz či kurz o bezpečnosti informací apod. Naše online kurzy plně odpovídají legislativě platné v České republice a Evropské unii, a jsou pravidelně aktualizovány. Jejich výstupem je certifikát o absolvovaném školení pro konkrétní osobu.

Služby v oblasti koordinace BOZP na staveništi

Služby koordinátora BOZP zahrnují zpracování plánu BOZP na staveništi, ohlášení zahájení prací na příslušný oblastní inspektorát práce, plánování, organizování a řízení kontrolních dnů bezpečnosti práce na staveništi. Koordinátor dále zajišťuje koordinaci v průběhu celé výstavby a řeší problematiku BOZP s dodavateli.

Přidanou hodnotou námi poskytovaných služeb koordinátora BOZP je náš unikátní informační systém zvaný REPORT-SYSTEM, který poskytujeme v rámi spolupráce zcela zdarma. Do tohoto systému, který pracuje online přes internet, jsou chronologicky zaznamenány všechny zkutečnosti o bezpečnosti práce na stavbě. REPORT-SYSTEM vás nechá nahlédnout na aktuální plnění pokynů a hlášení o stavu BOZP, nabídne vám přehledný výpis všech reportů, aktuální plán a zásady BOZP, ale také kompletní fotodokumentaci a mnoho dalších funkcí.

Koordinátor BOZP na stavbě Pracovnice BOZP Hasicí přístroje ve firmě Správa BOZP online Koordinátoři BOZP na stavbě
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu