Novinky Zpět

Požární poplachové směrnice. Co musí obsahovat, jak se zveřejňují, kdo je zpracovává a schvaluje?

21. 2. 2017
Zpět

Požární poplachová směrnice je součástí dokumentace požární ochrany, jejichž cílem je vymezit činnost zaměstnanců nebo jiných osob, v případě vzniku požáru. Jednoduše řečeno, požární poplachová směrnice uvádí postup při zpozorování požáru, způsob a místo jeho ohlášení a vyhlášení požárního poplachu. Požární poplachová směrnice se zveřejňuje tak, aby byla dobře viditelná a trvale přístupná pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. Co vše musí požární poplachová směrnice obsahovat, jak se zveřejňuje, kdo ji zpracovává, a kdo schvaluje?

Zákon upravující požární poplachovou směrnici

Požární poplachovou směrnici upravuje § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. V této vyhlášce se dočtete o směrnici podrobné informace - vymezení činností, obsah směrnic, postupy při vzniku požáru apod.

„Požární poplachová směrnice velmi úzce souvisí s požárním evakuačním plánem.“

Obsah požární poplachové směrnice

Požární poplachová směrnice musí obsahovat níže uvedené informace:

1. Povinnosti při zjištění požáru

2. Způsob ohlášení požáru

3. Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu

4. Ohlášení v mimo-pracovní době

5. Důležitá telefonní čísla

Jak se zveřejňují požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice je vždy důležité zveřejnit na místech, která jsou trvale a dobře přístupná pro všechny osoby, které se vyskytují v daném prostoru či objektu. Je také nutné, aby byly vždy dobře viditelné a čitelné.

Kdo zpracovává požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice může zpracovávat, vést a aktualizovat pouze odborně způsobilá osoba v prevenci rizik PO nebo požární technik. To je osoba, která má v otázkách zpracování nejvyšší pravomoc.

Kdo schvaluje požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice jsou součástí dokumentace požární ochrany a vždy je schvaluje statutární orgán právnické osoby, případně jím pověřený vedoucí pracovník, nebo podnikající fyzická osoba, případně její odpovědný zástupce. Směrnice se schvalují před zahájením činnosti, k níž se váže dokumentace požární ochrany.

Prověřování a kontrola požárních poplachových směrnic

Pokud to stanoví schválené posouzení požárního nebezpečí, případně dokumentace požární ochrany, která je zpracovaná za předpokladu stanovení podmínek požární bezpečnosti, je nutné prověřit a zkontrolovat požární poplachové směrnice a jejich obsah včetně účinnosti opatření nejméně jedou ročně, a to formou cvičného požáru.

Cvičný požární poplach je nutné před vyhlášením předem oznámit na operační středisko hasičského záchranného sboru daného kraje. Cvičného požárního poplachu se zúčastňují osoby, které jsou v pracovním poměru nebo jiném pracovním vztahu k provozovateli činnosti. V případě firem, které mají vícesměnné provozy, doporučujeme provést cvičný požární poplach pro každou směnu zvlášť.

Jazyk požárních poplachových směrnic

Prováděcí právní předpis k § 15 zákonu o požární ochraně, kterým je vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. uvádí, že dokumentace požární ochrany se zpracovává v jazyce českém. Nicméně v případě, že se na pracovišti vyskytuje větší množství cizinců, obecně se doporučuje je vypracovat také v jejich jazyce. Nejčastěji se směrnice zpracovávají ještě v angličtině, němčině, francouzštině a ruštině.

Požární poplachové směrnice. Co musí obsahovat, jak se zveřejňují, kdo je zpracovává a schvaluje?
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu