Novinky Zpět

Průvodní a provozní dokumentace a místní provozní bezpečnostní předpis technických zařízení, strojů a přístrojů

4. 10. 2019
Zpět

Chystáte se koupit nějaký přístroj, stroj či technické zařízení pro vaše podnikání a nejste si jisti, jaké dokumenty z hlediska bezpečnosti práce k nim musíte mít? Určitě budete potřebovat průvodní dokumentaci, provozní dokumentaci a místní provozní bezpečnostní předpis. Přečtěte si, co jaký dokument znamená a k čemu přesně slouží.

Obsah článku:

Průvodní dokumentace

Průvodní dokumentace je soubor dokumentů, které popisují, jakým způsobem se mají provádět montáže, manipulace, opravy, údržby, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení. Součástí by měly být také pokyny pro výměnu nebo změnu částí zařízení.

Jedná se tedy o jakýsi návod či manuál od výrobce, ve kterém jsou uvedeny detailní pokyny, jakým způsobem má být prováděna montáž, údržba, opravy, revize, výměny součástek, ale také, jak se strojem bezpečně zacházet a manipulovat. Zapomenout bychom neměli ani na to, že v průvodní dokumentaci by měly být informace o prohlášení o shodě ES a pravidelných revizích a kontrolách zařízení.

Provozní dokumentace

Provozní dokumentace je soubor dokumentů, které obsahují průvodní dokumentaci a záznam o poslední nebo mimořádné revizi či kontrole technických zařízení, strojů a přístrojů.

Provozní dokumentace slouží jako záznamový dokument, který obsahuje archiv provedených nebo mimořádných revizí. Do provozní dokumentace se zapisují informace o tom, kdy byl uskutečněn pravidelný servis nebo seřízení stroje.

Součástí provozní dokumentace by měl být také provozní deník, který slouží pro zápis o provozu zařízení - například jeho údržba, doplnění provozních kapalin, výměna součástek apod. Zjednodušeně se dá říct, že provozní dokumentace je jakási servisní knížka stroje, ze které se dočtete informace, v jakém je stroj stavu a kdy na něm byly prováděny změny nebo opravy.

V případě, že provozní dokumentaci ke stroji či jinému zařízení neexistuje, musíte si o ní zažádat u výrobce, případně si ji zpracovat vlastními silami. Výrobce by měl ale provozní dokumentaci archivovat po dobu 10 let. Pokud budete dokumentaci tvořit sami, můžete vycházet z návodu či manuálu jiného výrobce stejného nebo podobného zařízení. Jakmile budete mít provozní dokumentaci hotovou, musíte ji zařadit do vlastního dokumentu k danému zařízení, kterému se říká místní provozní bezpečnostní předpis.

Mohlo by vás zajímat: Co dělat, když neexistuje průvodní a provozní dokumentace strojů a technických zařízení?

Místní provozní bezpečnostní předpis

Místní provozní bezpečnostní předpis upravuje:

Zejména se jedná o:

Při zpracování místní provozní bezpečnostní dokumentace doporučujeme dbát opatrnosti a důslednosti. V případě, že by došlo k pochybení, které by vedlo k poruše stroje či zařízení s následkem poškození zdraví nebo ztráty života pracovníka či jiných osob, znamenalo by to důkladné vyšetřování příčin pracovního úrazu ze strany pojišťovny, ale i státního kontrolního orgánu.


Legislativa: Průvodní a provozní dokumentace je definována v § 2 písm. e), f), g) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Průvodní a provozní dokumentace a místní provozní bezpečnostní předpis technických zařízení, strojů a přístrojů
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu