Novinky Zpět

Revize elektrospotřebičů je zaměstnavatelovou povinností

30. 9. 2014
Zpět

Zákonnou povinností každého zaměstnavatele je vytvářet pro své zaměstnance takové podmínky, které budou v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale také s předpisy o bezpečnosti technických zařízení. Zaměstnavatel proto musí mimo jiné zajistit i provádění pravidelných kontrol a revizí technických zařízení. A to platí i v případě, že dané pracoviště není v jeho vlastní budově, nýbrž v nájmu u někoho jiného. Za stav majetku má totiž odpovědnost ten, kdo ho spravuje

Jak často se dělají revize elektrospotřebičů?

Revize musí probíhat pravidelně v intervalech, které jsou závislé na typu spotřebiče. Nejčastěji je to jednou za rok. Málokdo však ví, že za elektrospotřebič se považuje a revizi podléhá i např. prodlužovací kabel (obecně známý jako "prodlužka") nebo např. soukromá nabíječka na telefon, kterou si přinesete z domova.

Sníží se riziko požáru a úrazu

Proč je revize elektrospotřebičů tak důležitá? Díky tomu, že se dozvíte, v jakém stavu jsou vaše elektrická zařízení, budete moci snížit riziko nebezpečí požárů a předcházet možnému úrazu elektrickým proudem. Navíc nezapomínejte, že dojde-li na pracovišti k jakémukoli úrazu, za škodu nese odpovědnost právě zaměstnavatel a v případě, že není prováděna dostatečná revize elektrických zařízení, může se stát, že vám při požáru či úrazu elektrickým proudem pojišťovna nevyplatí celou pojistnou částku.

Pozor na pokuty

A existuje ještě jeden velice pádný důvod, proč dbát na pravidelné revize elektrických zařízení – Inspektorát práce by vám totiž jinak mohl udělit pokutu až do výše dvou milionů korun. Revize elektrické instalace a hromosvodu je navíc nezbytná při kolaudaci nové stavby.

Cílem revize elektrospotřebičů je tedy zajistit bezpečnost. Bezpečnost elektrického zařízení je přitom v příslušném právním předpise definována jako schopnost elektrického zařízení neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata, majetek či okolní prostředí elektrickým proudem, napětím, ani dalšími jevy, které jsou účinky elektřiny vyvolávány.

Objednejte si revizního technika

Vzhledem k tomu, že za zaměstnance má odpovědnost zaměstnavatel, je právě na něm, aby pravidelné revize elektrospotřebičů zajistil. Je celkem pochopitelné, že zaměstnavatel, který je v oblasti elektrotechniky naprostý laik, není schopen stav elektronického zařízení sám správně posoudit. Proto by si měl pravidelně objednávat revizního technika.

Revize elektrospotřebičů ve firmě
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu