Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

10 nejčastějších rizik a nebezpečí v kanceláři + preventivní opatření

12. 4. 2023
Zpět

Mnoho lidí si myslí, že práce v kanceláři je bezpečná a pohodlná. Avšak i v tomto prostředí existují určitá rizika a nebezpečí, která mohou způsobit pracovní úraz nebo zhoršit zdravotní stav zaměstnanců. V tomto článku vás seznámíme s deseti nejčastějšími riziky v kanceláři a poskytneme praktické preventivní tipy, jak se jim vyhnout. Zaměříme se na témata jako prevence pádů, bezpečné skladování, ergonomie práce a duševní zdraví. Ať už jste manažer nebo zaměstnanec, tyto informace vám pomohou vytvořit bezpečnější a zdravější pracovní prostředí.

Obsah článku:

Riziko č. 1: Pády a zakopnutí

Udržujte na pracovišti pořádek a čistotu

Pády jsou jedním z nejčastějších zdrojů zranění v kanceláři a administrativě. Klíčem pro jejich prevenci je udržovat pořádek a čistoty. Zaměstnanci by měli pravidelně uklízet své pracovní prostory včetně chodeb, aby se zabránilo hromadění nepořádku, který by mohl způsobit zakopnutí nebo pád. Dále je důležité řádně zajistit a zabezpečit všechny kabely tak, aby nedocházelo k nebezpečí zakopnutí.

Nepoužívejte kancelářské židle jako inprovizovaný žebřík

Nikdy byste neměli používat židle, zejména ty s kolečky, jako improvizované schůdky či žebřík. Při potřebě dosáhnout na vyšší místa použijte pouze bezpečné schůdky nebo žebřík, který je určen pro tento účel. Při použití schůdků nebo žebříků dodržujte pokyny výrobce a dbejte na to, aby byly pevně umístěny na rovném povrchu.

Předcházejte kolizím pomocí konvexních zrcátek

Kolize mezi zaměstnanci při chůzi po chodbách nebo kolem rohů mohou také vést k pádům a zraněním. Instalace konvexních zrcátek na křižovatkách chodeb a v blízkosti slepých rohů může pomoci snížit riziko kolizí. Díky zrcátkům budou zaměstnanci schopni vidět, kdo se blíží z opačné strany, což pomůže předejít střetům a pádům.

Riziko č. 2: Uklouznutí

Používejte koberce a protiskluzové povrchy

Uklouznutí na hladkých podlahách může vést k vážným zraněním a pracovním úrazům. Aby se tomu předešlo, zvažte instalaci koberců nebo protiskluzových povrchů na místa s vysokým provozem, jako jsou vstupy, chodby nebo kuchyňky. Protiskluzové povrchy a koberce pomáhají zvyšovat stabilitu a snižovat riziko uklouznutí.

Zajistěte suché a bezpečné podlahy

Mokré podlahy jsou častou příčinou uklouznutí a následných pádů v kancelářích a jiných administrativních provozech. Pokud dojde k rozlití tekutin nebo je podlaha mokrá z jiného důvodu, např. po vytírání, zaměstnanci by měli okamžitě upozornit na nebezpečí a zajistit, aby se toto místo co nejrychleji vysušilo. Použití varovných cedulí, které upozorňují na mokrý povrch, může také pomoci předcházet nebezpečným situacím. Dále je důležité pravidelně kontrolovat a udržovat podlahy, aby se snížilo riziko uklouznutí způsobené opotřebením nebo nečistotami.

Riziko č. 3: Nárazy do předmětů

Dbejte na bezpečné skladování a manipulaci těžkých předmětů

Základem bezpečnosti při manipulaci s těžkými předměty je jejich správné skladování. Těžké předměty by měly být vždy uloženy nízko a blízko zdi nebo sloupů, aby se minimalizovalo riziko jejich pádu nebo kolapsu. Pokud je třeba přesouvat těžké předměty, používejte vozíky nebo jiné pomocné prostředky a postupujte podle ergonomických zásad, abyste předešli úrazům zad nebo jiným zraněním.

Zavírejte zásuvky a dveře

Otevřené zásuvky a dveře mohou způsobit úrazy hlavy nebo nárazy do těla. Aby se předešlo těmto rizikům, je nutné zavírat všechny zásuvky a šuplíky skříní a regálů, ale také dveře do místnosti. Také je vhodné zvážit použití zarážek nebo jiných zařízení, které zabraňují nechtěnému otevření dveří či zásuvek. V neposlední řadě je důležité vést zaměstnance k tomu, aby věnovali pozornost svému okolí, zvláště pokud se pohybují v prostoru s otevřenými zásuvkami nebo dveřmi.

Riziko č. 4: Zranění pohybového aparátu

Používejte nastavitelné kancelářské vybavení

Zranění pohybového aparátu, jako je bolest zad, kloubů nebo svalů, může být důsledkem dlouhodobého nevhodného sezení či špatného nastavení pracovního prostoru, potažmo pracovní stanice. Aby se předešlo těmto rizikům, je nutné investovat do nastavitelného vybavení, jako jsou kancelářské židle, stoly nebo klávesnice, které umožňují individuální přizpůsobení dle potřeb uživatele. Správné (ergonomické) nastavení pracovního prostoru zlepšuje komfort, snižuje riziko zranění a zvyšuje produktivitu práce.

Vzdělávejte se v používání ergonomických zařízení

Pouhá přítomnost ergonomického vybavení k prevenci zranění v kanceláři nestačí. Je zcela nezbytné, aby zaměstnanci věděli, jak tato zařízení správně používat a jak je nastavit dle svých potřeb. Pravidelné školení v oblasti ergonomie pomáhá zaměstnancům pochopit, jak si nastavit své pracovní stanoviště a jak provádět úkony tak, aby se minimalizovalo riziko pracovního úrazu. Školení by mělo zahrnovat také informace o důležitosti přestávek a cvičení během pracovní doby, které pomáhají udržet tělo v kondici a snižují riziko přetížení.

Související články:

Riziko č. 5: Nesprávná pozice nohou

Nastavte si správnou výšku židle a klávesnice

Nesprávná pozice nohou při sezení může způsobit zvýšený tlak na bederní páteř a zhoršovat celkovou pohodu a výkonnost. Aby se zabránilo těmto problémům, je důležité nastavit výšku židle a klávesnice tak, aby nohy zůstaly na podlaze nebo na podnožce, kolena byla v úhlu 90 stupňů a paže při psaní na klávesnici měly rovněž úhel 90 stupňů.

Používejte podnožky jako alternativu

Pokud není možné dosáhnout optimální pozice nohou jen pomocí nastavení výšky židle a klávesnice, zvažte použití podnožek. Podnožky pomáhají udržet nohy v pohodlné poloze a snižují zátěž na bederní páteř. Při výběru podnožky je důležité, aby byla nastavitelná a měla protiskluzový povrch. Uvědomte si, že správná pozice nohou významně přispívá k celkovému zdraví a pohodě zaměstnanců a snižuje riziko zranění v důsledku dlouhodobého sezení.

Riziko č. 6: Napětí krku při práci s dokumenty

Používejte držáky dokumentů

Práce s tištěnými dokumenty, které jsou umístěny na stole vedle počítače, může způsobit zbytečné napětí krku, protože to nutí pracovníka neustále otáčet hlavou mezi monitorem a dokumenty. Aby se zabránilo tomuto napětí, je vhodné použít držáky dokumentů, které je umožňují umístit v úrovni očí vedle monitoru. Tím se minimalizuje nutnost otáčení hlavy a zároveň nadměrné namáhání krku.

Umístěte často používané věci blízko monitoru

Kromě držáků dokumentů je důležité umisťovat často používané věci (např. telefon, razítko apod.), co nejblíže k monitoru. Snížíte tak nutnost otáčení hlavy a s tím související napětí krku, ale i zrakovou únavu. Upozorněte zaměstnance na význam správného umístění dokumentů a ostatních často používaných věcí, aby se snížilo riziko zranění a zvýšila produktivita práce.

Riziko č. 7: Nesprávné umístění myši

Umístěte počítačovou myš vedle klávesnice

Nesprávné umístění myši může způsobit značné zdravotní problémy, jako je bolest rukou, zápěstí nebo ramen. Je proto důležité mít myš co nejblíže k tělu a vedle klávesnice, aby se snížilo napětí svalů. Vzdálenost mezi myší a klávesnicí by měla být co nejmenší, aby se zabránilo neustálému natahování ruky.

Použivejte ergonomickou vertikální myš

Bezdrátová myš umožňuje její komfortnější ovládání a snadnější přizpůsobení v závislosti na potřebách uživatele, což pomáhá snižovat napětí v rukou a zápěstí. Zcela ideální je však ergonomická vertikální myš, která je navržena tak, aby poskytovala větší pohodlí a snižovala riziko zdravotních problémů spojených s jejím dlouhodobým používáním. Oproti klasickým myším nabízí několik výhod:

Riziko č. 8: Elektrická bezpečnost

Správně zabezpečte elektrické kabely

Elektrická bezpečnost je klíčovým faktorem při práci v kanceláři. Zaměstnanci by měli věnovat zvláštní pozornost správnému zabezpečení a umístění kabelů, aby se předešlo potenciálním úrazům elektrickým proudem, požárům nebo pádům. Kabely by měly být pečlivě uspořádány a připevněny tak, aby se minimalizovalo riziko zakopnutí nebo poškození. Kabelové organizéry a kryty jsou dobrým řešením pro udržení kabelů na svém místě.

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro elektrické zařízení

Pro zajištění elektrické bezpečnosti je důležité, aby všichni zaměstnanci dodržovali bezpečnostní pokyny pro elektrická zařízení. To zahrnuje pravidelné kontroly elektrických zařízení, aby se zajistilo, že jsou v dobrém stavu, a udržování zařízení daleko od zdrojů vlhkosti. Zaměstnanci by měli být také informováni o postupech v případě elektrického požáru, jako je použití hasicího přístroje na prášek nebo oxid uhličitý. Pravidelná školení zvyšují povědomí o elektrické bezpečnosti a snižují riziko vážných nehod a pracovních úrazů v kanceláři.

Související články:

Riziko č. 9: Požární bezpečnost

Zajistěte dostupnost hasicích přístrojů

Požární bezpečnost je nezbytnou součástí zajištění bezpečného pracovního prostředí. Kanceláře by měly mít hasící přístroje snadno dostupné a umístěné na viditelných a strategických místech. Všichni zaměstnanci by měli být proškoleni v používání hasících přístrojů a měli by být informováni o jejich umístění. Pravidelné kontroly hasících přístrojů zajišťují, že jsou vždy připraveny k použití v případě potřeby.

Mohlo by vás zajímat: Online školení PO (kurz požární ochrany)

Dodržujte pravidla pro nakládání s hořlavými materiály

Pro zajištění požární bezpečnosti je důležité dodržovat také pravidla pro nakládání s hořlavými materiály. To zahrnuje správné skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami, jako jsou čisticí prostředky nebo tiskařské barvy. Hořlavé materiály by měly být uchovávány v uzavřených nádobách a v uzamykatelných skříňkách, které jsou speciálně navrženy pro tento účel. Dále je třeba dodržovat zákonné požadavky na ventilaci a odstraňování hořlavých par. Všichni zaměstnanci by měli být seznámeni s nebezpečím spojeným s hořlavými materiály a měli by dodržovat správné postupy pro jejich nakládání, aby se minimalizovalo riziko požáru v kanceláři.

Související článek: Hořlavé a vysoce hořlavé látky (kapaliny). Rozdíly, klasifikace, bod vzplanutí a vznícení

Riziko č. 10: Stres a vyhoření

Vytvářejte zdravé pracovní prostředí

Stres a vyhoření představují závažná rizika pro zdraví a pohodu zaměstnanců v kancelářích. Vytvoření zdravého pracovního prostředí je klíčové pro snížení těchto rizik. Zaměstnavatelé by měli dbát na dobré pracovní podmínky, jako je dostatečné osvětlení, ergonomie práce a vhodná klimatizace. Také je důležité poskytnout zaměstnancům možnost diskutovat o svých starostech a potřebách, aby se mohli společně hledat řešení.

Zaveďte pauzy a relaxační techniky pro snížení stresu

Pro snížení stresu je důležité, aby si zaměstnanci pravidelně dávali pauzy během pracovního dne a věnovali čas relaxaci. Zaměstnavatelé by měli povzbuzovat své zaměstnance k přestávkám a nabídnout jim relaxační prostory, jako jsou tiché místnosti nebo zóny pro odpočinek. Zaměstnancům by měly být také nabídnuty školení a informace o různých relaxačních technikách, jako je meditace, dechová cvičení nebo jóga, které jim pomohou zvládat stres.

Zvyšujte povědomí o důležitosti duševního zdraví

Duševní zdraví je stejně důležité jako fyzické zdraví, a je třeba tomu přizpůsobit i pracovní prostředí. Zaměstnavatelé by měli zvyšovat povědomí o důležitosti duševního zdraví a podporovat otevřený dialog o stresu na pracovišti a vyhoření. V rámci této snahy je možné uspořádat tematické workshopy, školení nebo semináře, které se zaměřují na duševní zdraví a poskytují zaměstnancům nástroje a zdroje, jak si udržet psychickou pohodu a zvládat stres v práci.

Mohlo by vás zajímat: Základní pravidla bezpečnosti při práci v kanceláři

10 nejčastějších rizik a nebezpečí v kanceláři + preventivní opatření
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu