Novinky Zpět

5 nejlepších dovedností interního auditora v oblasti BOZP

8. 7. 2020
Zpět

Není divu, že organizace, ve kterých interní audity nabízejí přidanou hodnotu, mohou v klíčových oblastech dosahovat lepších výsledků. Pokud se zkombinuje osobní interní audit s auditem digitálním, může to zvýšit roli auditora při přijímání lepších rozhodnutí. V tomto článku vám nabízíme pět nejlepších dovedností interního auditora BOZP, které můžete použít jako rozhodující faktory při jeho výběru.

Přizpůsobte se a buďte flexibilní

Vzhledem k tomu, že se krajina kolem nás rychle mění, je snadné se ztratit nebo zaostat, proto je důležité se přizpůsobit a být flexibilní. I interní auditoři díky digitálním iniciativám narušují své konvenční vzorce myšlení a ve spolupráci se zúčastněnými stranami vytvářejí osvědčené postupy. Hodnotí systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmách a jiných organizací. Pomáhají vytvářet nejlepší postupy, takže aktualizace jejich dovedností a vlastností zůstávají naprosto zásadní.

Kritéria pro výběr vhodného interního auditora?

Podívejte se na pět nejlepších dovedností interního auditora, protože on je právě ten, který nabízí velmi cenné poznatky pro rozvoj obchodního ducha a zlepšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

1. Správné porozumění auditu
2. Dobré komunikační schopnosti
3. Dovednosti v hodnocení rizik
4. Nestranný přístup
5. Schopnost kombinovat moderní přístupy

1. Správné porozumění auditu

Vzhledem k tomu, že firmy jsou odpovědné za výběr interního auditora, musí zajistit, aby byl schopen identifikovat druh požadovaných dokumentů, ale také to, kdy je třeba je předložit a kdo další musí být do auditu neprodleně zapojen. To může zahrnovat prozkoumání interních kontrol firmy týkající se správy a řízení, podávání zpráv a hodnocení jejich efektivnosti. Dobrá znalost základních zásad auditu vztahujících se k BOZP pomáhá spravovat referenční dokumenty, které doprovázejí tento proces. Tyto znalosti navíc pomáhají firmě identifikovat její slabiny, opravit špatně nastavené procesy a interně kontrolovat pracovní prostředí, aby se zabránilo potenciálním škodám v jakékoli formě.

2. Dobré komunikační schopnosti

Každý proces organizace ovlivňuje její zúčastněné strany, proto je zcela nezbytné, aby interní auditor měl dobré komunikační schopnosti. Hrají důležitou roli při vysvětlování různých částí auditu. Když má auditor zvídavý přístup a sděluje přesné informace a podrobnosti, může firma těžit maximum z jeho návrhu.

3. Dovednosti v hodnocení rizik

Interní auditor by měl být dostatečně kompetentní, aby dokázal pochopit a vyhodnotit rizika v průmyslových scénářích. Přezkum nebezpečí, hodnocení a řízení jsou životně důležitými součástmi auditu BOZP. Aby bylo zajištěno, že kontroly jsou solidní a opravdu efektivní, musí prokázat dovednosti odborníků na řízení rizik.

Mohlo by vás zajímat:

4. Nestranný přístup

Když se firma přizpůsobí rychlé změně, může čelit rizikům, která jsou často neznámá a nezmapovaná. Jejich potenciální dopad na podnikání může být významný. Stejně jako dobrý auditor má znalosti o odvětví a práci společnosti, tak také jejich hodnocení musí mít úroveň integrity. Jejich interakce musí být čestná a nestranná, stejně jako jejich návrhy. Jako profesionál se musí seznámit se všemi informacemi o podnikání a neměl by váhat s poskytováním informací, i když jsou rozhodnutí kritická a drasticky ovlivní jejich provoz.

5. Schopnost kombinovat moderní přístupy

Auditoři s obchodním důrazem a prokázaným kritickým myšlením jsou aktivem každé organizace. Pokud si vybudují své digitální dovednosti pro provádění auditů, přispívají pružněji a v reálném čase. Používání softwarových analytických nástrojů a mobilních aplikací pro hodnocení nebo přizpůsobení se metodám digitálního učení nepřetržitě upřednostňuje rizika a přehodnocuje funkce interního auditu.

Interní auditoři využívají sílu dat, aktivně přispívají během celého životního cyklu auditu a poskytují tak podniku lepší přehled. Interní audity pomáhají lépe porozumět rizikům společnosti ve vztahu k BOZP. Rizika je však nutné neustále vyhodnocovat a přehodnocovat.

5 nejlepších dovedností interního auditora v oblasti BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu