Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Analýza a řízení rizik BOZP. Identifikace, hodnocení a management ve firmách a jiných organizacích

4. 4. 2017
Zpět

Analýza rizik je základní pilíř bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmách a jiných organizacích. Na základě této analýzy se nastavují všechny další postupy a procesy v oblasti firemní politiky BOZP. Bez analýzy rizik není možné jakýmkoliv způsobem identifikovat, hodnotit ani řídit potenciální nebezpečné faktory, které mohou na pracovišti hrozit. Povinnost řešit tzv. management rizik, včetně všech souvisejících částí, má dle zákona každý zaměstnavatel. Jak se dělá analýza rizik BOZP, včetně identifikace, hodnocení a komplexního řízení? Jaké jsou zákonné požadavky týkající se analýzy rizik v oblasti BOZP?

Zákonné požadavky týkající se analýzy rizik BOZP

Analýza rizik BOZP podléhá zákonným požadavků, které udává § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, kde se píše, že zaměstnavatel je povinen kontinuálně vyhledávat nebezpečné činitele a nebezpečné procesy pracovního prostředí a zjišťovat jejich příčiny a zdroje.

V souvislosti s tímto zjištěním je povinen neustále identifikovat a hodnotit tato rizika a přijímat taková opatření, která povedou k jejich odstranění.

Cílem pak je, aby na základě managementu rizik docházelo k vylepšování pracovních podmínek, což by mělo mít za důsledek, že práce, která je podle zvláštního právního předpisu klasifikována jako riziková, by mohla být zařazena do nižší rizikové kategorie. Aby k tomu mohlo docházet, je zaměstnavatel povinen:

„Analýza rizik je základní pilíř bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmách a jiných organizacích.“

Schéma řízení rizik BOZP

Následující schéma pro řízení rizik BOZP by vám mělo pomoct pochopit, jak celý proces funguje a probíhá. Jak můžete vidět začíná od posouzení rizik přes analýzu, hodnocení, identifikaci, odhad, přijímaní opatření, vedení v dokumentaci BOZP, informování zaměstnanců až po kontinuální sledování a kontrolu. Jednotlivé fáze řízení rizik jsou rozepsány níže.

1. Vyhledávání rizik

Na začátku celého procesu řízení rizik stojí jejich vyhledávání. To se dělá tak, že k tomu způsobilá osoba začne poznávat pracoviště a všechny jeho nebezpečné faktory, které by mohly zapříčinit pracovní úraz nebo havárii.

Rizikový analytik komplexně a dlouhodobě sleduje všechny pracovní procesy, ale také samotnou činnost pracovníků, kontroluje například používání osobních ochranných pracovních prostředků nebo dodržování bezpečnostních předpisů, studuje dokumentaci ke strojům a zařízením, komunikuje se zaměstnanci a získává od nich informace o pracovních postupech, ale také hledí například na psychosociální faktory. To, ale i mnohem více, je součástí jeho pracovní náplně.

Úkoly při vyhledávání rizik se odvíjejí od složitosti konkrétního pracovního prostředí a pracovní činnosti. Důležité však je, aby se vyhledávání rizik dělalo pravidelně, a to zejména u komplikovaných oborů, kde je větší míra nebezpečí úrazu nebo havárie.

1.1 Analýza rizik

Při samotné analýze rizik dochází především k systematické práci se všemi dostupnými informacemi, které analytik získal v první fázi, tedy při vyhledávání rizik.

Tyto informace zpracovává a používá k pozdější identifikaci a zhodnocení konkrétních rizik, které představují nebezpečí pracovního úrazu, havárie nebo jiné ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

1.2 Identifikace rizik

Identifikace rizik je relativně složitý a zdlouhavý proces. Je potřeba do něj zapojit zaměstnance, ale klidně i externí osoby, které mají za úkol odhalit všechna nebezpečí, která se mohou v jejich pracovním prostředí proměnit na zdroje úrazu nebo havárie.

Do identifikace potenciálně nebezpečných rizik je nutné zapojit nejen všechny fyzikální, chemické a biologické faktory, ale také organizaci práce a pracovního prostředí jako takového.

Zaměstnanci, kteří jsou do identifikace rizik zapojeni, mají povinnost všechna odhalená nebezpečí bezodkladně hlásit svému vedoucímu pracoviště nebo určenému analytikovi rizik.

Případný poradce nebo konzultant BOZP, který se také může podílet na identifikaci rizik ve firmě či jiné organizaci, může používat při své práci různé metody pozorování a zapisování nebo prosté a známé odškrtávání připravených bodů na kontrolním seznamu - tzv. checklist.

1.3 Hodnocení rizik

Našli jsme rizika, analyzovali a identifikovali je, a nyní je čas je všechny zhodnotit pro pozdější přijetí náprav a opatření k jejich eliminaci s cílem zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cílem hodnocení je zjistit a určit, jak závažná jsou nalezená rizika. Závažnost rizik určuje analytik, který k tomu musí mít dostatečné znalosti a zkušenosti.

Podstatou hodnocení je stanovit a rozhodnout, zda je možné riziko přijmout či nikoliv. Pokud není možné ho přijmout, je potřeba stanovit opatření, která povedou k jejich odstranění nebo alespoň snížení na přijatelnou míru. K metodice hodnocení rizik je možné použít následující tabulku.

Metodická tabulka pro hodnocení rizik BOZP

Riziko (R) Bezpečnostní opatření
R je menší než 15 přijatelná úroveň rizika
R v rozsahu 15 - 75 riziko vyžaduje zvýšenou pozornost
R v rozsahu 75 - 150 riziko je nutné odstranit v termínu dle charakteru jeho nebezpečí
R větší než 150 riziko vyžaduje okamžité odstranění

2. Přijímaní opatření

Jakmile došlo ke zhodnocení všech nalezených rizik, je třeba definovat, implementovat, ale také přijmout bezpečnostní opatření, která povedou k eliminaci nebo alespoň minimalizaci rizik.

Cílem přijímání opatření je snížit míru rizika a ideálně také snížit skupinu a kategorii rizika alespoň o jeden stupeň níž. Zodpovědnost za přijetí bezpečnostních opatření proti potenciálním rizikům má vedoucí zaměstnanec pracoviště.

Pro správné a účinné přijímání opatření doporučujeme vypracovat plán, ve kterém budou popsána všechna opatření včetně konkrétních postupů a termínů dokončení.

Ukázka registru rizik a opatření

Na celou ukázku registru rizik se můžete podívat v tomto PDF dokumentu

3. Vedení dokumentace

Celý proces řízení a managementu rizik je povinen každý zaměstnavatel, firma nebo jiná organizace dle Zákoníku práce dokumentovat. Dokumentací se rozumí shromažďování a vedení celého procesu řízení rizik, a to včetně pravidelné aktualizace v případě jakýchkoliv změn. Všechny shromážděné podklady a informace se následně archivují v dokumentaci BOZP.

Součástí dokumentace o řízení rizik musí být nejen analýza, identifikace a hodnocení rizik, ale také přijatá opatření. Tuto část v dokumentaci nazýváme registrem rizik, který slouží jako doklad o správném fungování managementu rizik.

Související články:

4. Informování o rizicích

Nezapomeňte také na to, že o všech zjištěných rizicích je potřeba informovat zaměstnance firmy a všechny zainteresované osoby. To je nutné udělat vždy prokazatelným způsobem, a to tak, že to zaměstnanec stvrdí svým podpisem.

O zjištěných rizicích musí zaměstnavatel informovat také ostatní zainteresované osoby, kterými mohou být dodavatelé, odběratelé nebo externí spolupracovníci, kteří se na pracoviště nemusí nutně vyskytovat každý den. Důležité je s riziky seznámit úplně všechny.

5. Sledování a kontrola

Tímto ale management rizik nekončí, nýbrž začíná. Jedná se totiž o pravidelnou a nikdy nekončící činnost, při které dochází nejen ke zpracování analýzy rizik, ale také k jejich následnému řízení, udržování a aktualizaci.

Je tedy důležité, aby rizika byla i nadále sledována a kontrolována. Úkolem zaměstnavatele je ověřovat, zda dochází k dodržování přijatých opatření a zda jsou tato opatření vlastně účinná.

Při sledování a kontrolování pracoviště a pracovních procesů ve firmách a jiných organizacích z hlediska managementu rizik nesmíte zapomínat také na vyhledávání, analýzu, identifikaci a hodnocení rizik, a to včetně opětovného přijímání opatření, aktualizace dokumentace, informování zaměstnanců, sledování a kontrolu.

„Proces řízení rizik je kontinuální a nikdy nekončící proces.“

Analýza a řízení rizik BOZP. Identifikace, hodnocení a management ve firmách a jiných organizacích
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu