Novinky Zpět

Seznámení zaměstnanců s dokumentací BOZP

2. 8. 2017
Zpět

V případě, že dojde na pracovišti ke kontrole BOZP, nebo stane-li se vážnější pracovní úraz, bude kontrolní orgán (SUIP, OIP) s velkou pravděpodobností po zaměstnavateli požadovat důkaz o seznámení zaměstnanců s povinnou dokumentací BOZP. Ta obsahuje například dokumenty o provedeném školení zaměstnanců, seznámení s riziky na pracovišti a další. Pokud důkaz o seznámení zaměstnavatel nemá, může očekávat nemalé sankce. Proč je důležité seznámit zaměstnance s dokumentací BOZP? A jak to udělat správně?

Podpis dokladu o seznámení zaměstnancem

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit svým zaměstnancům školení o bezpečnosti práce a seznámit je s riziky na pracovišti. O těchto zákonných povinnostech by měl mít zaměstnavatel jasný a prokazatelný důkaz, kterým je podpis zaměstnance. Podpisem zaměstnanec stvrzuje, že byl řádně seznámen se všemi jeho povinnostmi vůči bezpečnosti práce na pracovišti. Tyto povinnosti musí být zaznamenány a archivovány v tzv. dokumentaci BOZP, s jejíž obsahem musí být zaměstnanec podrobně seznámen. To stvrdí svým vlastním podpisem na zvláštní formulář, který je následně zařazen také do dokumentace BOZP.

Nebyli jste proškoleni v BOZP? Nic nepodepisujte!

Pokud zaměstnanec není proškolen, nebo není-li reálně seznámen se všemi potřebnými částmi dokumentace BOZP (např. registrem rizik, pravidly BOZP a PO, předpisem pro provozování dopravy atd.), a zaměstnavatel mu přesto předloží k podpisu doklad o seznámení, zaměstnanec takový dokument nemusí podepisovat.

Zaměstnavatel je povinen proškolit všechny své zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a upozornit je na rizika, která se vyskytují na jejich pracovišti. Pokud tak neučiní, porušuje zákon a hrozí mu sankce. Má-li zaměstnanec podezření, že mu nějaké důležité školení chybí, měl by to zaměstnavateli oznámit a vyzvat ho k jeho dodatečnému proškolení.

Proč seznámit zaměstnance s dokumentací BOZP

Zaměstnanec musí být proškolen a detailně seznámen také s průvodní dokumentací každého technického zařízení, se kterým pracuje - například skartovací stroj, drtič odpadu, obráběcí CNC stroj, vrtačka, motorová pila a další. Takové školení provádí většinou sám zaměstnavatel, případně vedoucí pracovník, který k tomu má patřičné znalosti a pravomoci.

Pokud dojde k pracovnímu úrazu, například uřízne-li si pracovník prst na cirkulárce, kontrolní orgán bude při šetření vyžadovat po zaměstnavateli podepsaný dokument o seznámení zaměstnance s průvodní dokumentací daného zařízení. Pokud ale zaměstnavatel podpis nemá, je považováno za to, že zaměstnanec nebyl proškolen. V takovém případě dostane zaměstnavatel s velkou pravděpodobností pokutu, přičemž zaměstnanci nemusí být pojišťovnou uznána náhrada za pracovní úraz.

Seznámit zaměstnance můžete i v rámci e-learningu

Seznámení s dokumentací můžete provést tak, že je necháte tištěné formě přečíst vybrané části dokumentace, což následně stvrdí svým podpisem. Je to ale poněkud nepraktické, když máte více jak deset zaměstnanců.

Druhá možnost je, nechat dokumenty sdílené všem zaměstnancům na vašem firemním serveru, kde ale nemáte žádnou jistotu, že si je zaměstnanci přečetli. Tento způsob je velmi neprůkazný a nedoporučujeme ho.

Nejzajímavější variantou je pak seznámení zaměstnanců v rámci e-learningu. Zaměstnanci si tak nejen splní povinné kurzy, ale také se online seznámí s vybranými částmi dokumentace. Pozor, důležité je, aby systém uměl nejen sdílet dokumenty, ale aby také uměl prokazatelně zaznamenat seznámení zaměstnance s konkrétním dokumentem, a následně uměl vygenerovat i prohlášení, pod které se zaměstnanec podepisuje. Jako zaměstnavatel pak máte písemný doklad o tom, že jste zaměstnance seznámili i s vybranými směrnicemi, pravidly či nařízeními. Náš BOZP-SYSTEM tuto moderní variantu samozřejmě velmi dobře zvládá.

Související články

Seznámení zaměstnanců s dokumentací BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu