Novinky Zpět

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

10. 12. 2019
Zpět

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany je dokument, který je součástí ucelené dokumentace požární ochrany. Jeho obsah upravuje vytvoření vlastního systému organizace, který je zásadní a zcela nezbytný pro plnění povinností požární ochrany. Při tvorbě tohoto dokumentu se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. Jedná se vlastně o takový interní předpis společnosti pro zabezpečení požární ochrany.

Legislativa

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (SOZPO) upravuje § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. V tomto paragrafu jsou uvedeny požadavky na zpracování, které si v tomto článku podrobně vysvětlíme.

Povinnosti

Povinnost zpracovat SOZPO mají podnikatelské subjekty, jejichž činnost je zařazena do kategorie požárního nebezpečí:

Z toho vyplývá, že subjekty, které jsou zařazeny do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí, nemusí Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany zpracovávat.

Další důležité povinnosti:

Mohlo by vás zajímat: Technik BOZP a PO. Kdo je bezpečnostní technik a kdo požární technik? Rozdíly, náplň práce a kvalifikace.

Zpracování a obsah

SOZPO obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany pro jednotlivé funkce zaměstnanců ve firmě. Vždy je nutné uvést požadovanou odbornou kvalifikaci nebo odbornou způsobilost zaměstnance (povinnosti vedoucích pracovníků, OZO v PO apod.), ale také další níže uvedené povinnosti.

1. Příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou
2. Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost
3. Vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení
4. Určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách
5. Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu
6. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
7. Určení ohlašoven požárů
8. Doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku požární ochrany

1. Příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou

Může se jednat například o:

2. Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost

Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud tato není stanovena zvláštním právním předpisem, a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru.

Popisuje například:

3. Vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení

Popisuje například:

4. Určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách

Popisuje například:

5. Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu

Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak.

Popisuje například:

6. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době

Popisuje:

7. Určení ohlašoven požárů

Popisuje:

8. Doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku požární ochrany

Popisuje:

Mohlo by vás zajímat: Jaké jsou povinnosti na úseku zajištění požární ochrany? Zde je základní přehled

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu