Novinky Zpět

Aktualizace dokumentace BOZP a PO. Proč a kdy je nutné ji aktualizovat?

15. 5. 2018
Zpět

Pokud jste už někdy slyšeli o dokumentaci BOZP a PO, určitě víte, že její zpracování a vedení není úplně jednoduchá záležitost. Vyžaduje to řadu odborných znalostí, ale také výbornou znalost a přehled v podniku. Podnikatele, kterého se dokumentace BOZP a PO týká, tak čeká velmi náročný úkol a to nejen jednorázový, ale pravidelný. Nejen, že musí dokumentaci zpracovat, ale je povinen ji také aktualizovat podle provedených změn, tzn. udržovat ji v souladu se skutečným stavem. Co taková dokumentace BOZP a PO zahrnuje, proč a kdy je nutné ji aktualizovat?

Co je dokumentace BOZP a PO?

K tomu, abyste pochopili, proč je důležité a hlavně povinné aktualizovat dokumentaci BOZP a PO, je nejdříve dobré pochopit, co vlastně znamená a obsahuje. Dokumentace BOZP a PO představuje souhrn několika dílčích dokumentů, které reflektují organizační strukturu společnosti z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a všechny související informace, jako jsou například pravidla BOZP a PO, OOPP, předpisy pro provozování dopravy, pracovní a technologické postupy, pracovně-lékařské prohlídky a péče o zaměstnance, začlenění činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí, požární řád, požární poplachové směrnice, evakuační plán a řada dalších dílčích dokumentů.

Související literatura:

Zákonné požadavky

O vedení, zpracování, druzích, obsahu, ale i aktualizaci dokumentace BOZP a PO se můžete dočíst v několika zákonech a vyhláškách. Níže uvádíme ty nejdůležitější části, které se vztahují zejména k aktualizaci.

Aktualizace dokumentace BOZP

Jak uvádí § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zaměstnavatel je povinen vyhledávat nebezpečné činitele, pracovní procesy a pracovní podmínky, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě takového zjištění je povinen vyhledávat a hodnotit bezpečnostní rizika a přijímat taková opatření, která povedou k jejich odstranění s cílem zařadit rizikové práce do nižších kategorií nebezpečí.

Aby toho zaměstnavatel mohl dosáhnout, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, zejména pak stav výrobních a pracovních prostředků, vybavení pracovišť, úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a zároveň dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení těchto faktorů. Pravidelnost kontrol je pak prováděna s přihlédnutím na úroveň rizik pracoviště. Z toho plyne, že v kancelářském prostředí se provádí kontroly méně často než například v autodílně nebo na stavbě.

U dokumentace BOZP je nejdůležitější

Kdy aktualizovat dokumentaci BOZP?

Každou kontrolu rizikových faktorů, které by mohly mít vliv na úroveň bezpečnosti práce, ale také každý návrh na bezpečnostní opatření nebo dokonce úspěšně zavedené opatření či odstraněné riziko, je nutné zdokumentovat, tedy zaznamenat do dokumentace BOZP. A zde se tedy bavíme o tzv. aktualizaci změn v dokumentaci BOZP.

Aktualizace dokumentace PO

Povinnosti, které souvisí se zpracováním, vedením a pravidelnou aktualizací dokumentace požární ochrany, se řídí Zákonem č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně a Vyhláškou č. 246/2001 Sb. Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

„Dokumentaci PO vede a zpracovává odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.“

Kdy aktualizovat dokumentaci PO?

Dokumentace PO se aktualizuje na stejném principu, jako dokumentace BOZP, tedy vždy, když dojde k nějaké změně stavu jedné z dílčích částí. Mezi dílčí dokumenty komplexní dokumentace PO patří například posouzení požárního nebezpečí, požárně poplachová směrnice, případně další části dle stupně požárního nebezpečí - požární řád, stanovení organizace požární ochrany, evakuační plán, řád ohlašovny požárů, požární kniha, dokumentace o provedením školení zaměstnanců v PO a další viz druhy dokumentace v § 27 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Pokud tedy dojde například k požáru, je nutné to zaznamenat do dokumentace. Pokud dojde na školení zaměstnanců, též je potřeba to zanést do dokumentace. To to je právě ona kýžená aktualizace dokumentace PO.

Aktualizace dokumentace BOZP a PO. Proč a kdy je nutné ji aktualizovat?
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu