Novinky Zpět

Kdo vede dokumentaci PO podle příslušných právních předpisů?

30. 11. 2016
Zpět

Provozujete podnikatelskou činnost, přičemž se domníváte, že máte ze zákona nějaké povinnosti v oblasti požární ochrany? Domníváte se správně. V případě, že provozujete činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zpracování, je jednou jednou z vašich základních povinností na úseku požární ochrany zpracování, vedení a pravidelná aktualizace dokumentace PO. Víte ale, kdo vlastně dokumentaci PO vede podle příslušných právních předpisů? Pojďme se na to společně podívat.

Co je dokumentace PO a co obsahuje

Na úvod je důležité, abyste věděli, že dokumentace PO obsahuje celou řadu dílčích dokumentů, které stanovují podmínky požární bezpečnosti a prostřednictvím nich se prokazuje plnění povinností, které jsou stanoveny právními předpisy o požární ochraně.

Druhy dokumentace PO

Součástí dokumentace PO jsou ale i další dokumenty, které obsahují podmínky požární bezpečnosti. Jedná se například o požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, doklady o dodržování technických podmínek, návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností nebo rozhodnutí a stanoviska správních úřadů, které se týkají požární bezpečnosti. Více informací o dokumentaci požární ochrany si můžete přečíst v části 2 oddílu 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, kde jsou detailně popsány druhy, obsah a vedení požární ochrany.

Kdo je povinen dokumentaci PO vést?

Dokumentaci PO podle příslušných právních předpisů zpracovává a vede ten podnikatelský subjekt, jehož provozovaná činnost je začleněna do kategorie požárního nebezpečí:

„Podnikatelský subjekt, který spadá do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí, vést dokumentaci PO nemusí.“

Zde stačí mít pouze na pracovišti důležitá telefonní čísla (zpracovanou požárně poplachovou směrnici) a členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí, se závěrem bez požárního nebezpečí. Dále tento subjekt musí provádět pravidelnou roční kontrolu stavu požární ochrany.

A kdo provádí zpracování dokumentace PO?

Nyní jsme stručně a přehledně shrnuli, co vše spadá do zpracování dokumentace PO, a kdo je povinen ji vést. Sami vidíte, že požární ochrana není zcela jednoduchá agenda, a že pro její správné zvládnutí je potřeba relativně hodně vědomostí, z čehož vyplývá, že její zpracování a následné vedení nemůže provádět kde kdo.

Dokumentaci PO zpracovává dle příslušných právních předpisů technik požární ochrany nebo OZO PO. Přesné vymezení odborné způsobilosti pro zpracování jednotlivých druhů dokumentace PO je stanoveno v § 11 zákona o požární ochraně.“

Kdo vede dokumentaci PO podle příslušných právních předpisů?
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu