Novinky Zpět

Jak zpracovat požární řád. Požadavky a náležitosti na obsah

16. 8. 2019
Zpět

Chystáte se zpracovat požární řád? Přečtěte si požadavky a náležitosti na jeho obsah, ale také přehled toho, co je požární řád, kdo ho musí mít zpracovaný, kdo ho může zpracovávat nebo jaké jsou legislativní požadavky na obsah.

Obsah článku:

Co je požární řád

Požární řád je jeden ze základních dokumentů požární ochrany, který stanovuje pravidla, zásady a povinnosti, jak se chovat na pracovišti tak, aby nedošlo ke zbytečnému vzniku požáru nebo jiné krizové události, jako je výbuch apod.

Požární řád je dílčí dokument, který patří do ucelené dokumentace požární ochrany a musí být viditelně vyvěšen na pracovišti tak, aby si jeho pokyny mohly přečíst nejen zaměstnanci, ale i ostatní osoby, které se mohou na pracovišti zdržovat.

Mohlo by vás zajímat: Kdo vede dokumentaci PO podle příslušných právních předpisů?

Kdo musí mít zpracovaný požární řád

Požární řád upravuje základní zásady požární ochrany tam, kde se vykonávají činnosti, které jsou zařazené do zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí nařizuje § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Z toho plyne, že pokud je vaše podnikatelská činnost zařazena do jedné z těchto dvou kategorií, musíte požární řád vypracovat a následně vyvěsit na viditelném a pro všechny osoby přístupném místě.

Jedna provozovna může mít více jak jeden požární řád, například pro suterén, kanceláře, sklady nebezpečných hořlavých látek apod.“

Mohlo by vás zajímat: Jak se dělá posouzení požárního nebezpečí a začlenění do kategorie podle míry nebezpečí

Kdo může zpracovávat požární řád

Požární řád může zpracovávat pouze odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. Jeho schvalování ale provádí podnikající fyzická osoba, případně její odpovědný zástupce, nebo statutární orgán právnické osoby, případně jím pověřený vedoucí zaměstnanec. Schválení požárního řádu je nutné udělat vždy před zahájením činnosti, pro kterou je dokumentace zpracovávána.

Důležité je také vědět, že dokumentace požární ochrany, to znamená i požární řád, se zpracovává, vede, popřípadě předkládá státnímu požárnímu dozoru, který ho musí zkontrolovat, posoudit a schválit. Dokumentace musí být zpracována vždy v českém jazyce.

Požadavky a náležitosti na obsah požárního řádu

Požadavky na obsah pro zpracování požárního řádu se řídí § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Co konkrétně by měl tedy požární řád obsahovat a jakých zásad se držet?

Požární řád musí obsahovat:

Jako přílohu k požárnímu řádu je nutné uvést také:

* Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky musí zpracovávat jen ty provozy, které mají povinnost zřídit preventivní požární hlídky. Provozy, kterých se to týká, jsou uvedeny v § 13 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Obsah pokynů pro činnost preventivní požární hlídky:

Mohlo by vás zajímat: Jaké jsou povinnosti na úseku zajištění požární ochrany? Zde je základní přehled

Nepřehlédněte: zpracujte a veďte si dokumentaci PO on-line přes BOZP-SYSTEM.

Jak zpracovat požární řád. Požadavky a náležitosti na obsah
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu