Novinky Zpět

4 největší chyby při tvorbě dokumentace BOZP. Na co si dát pozor?

19. 1. 2018
Zpět

V praxi se setkáváme se třemi skupinami podnikatelů, kteří mají rozdílný pohled na BOZP, včetně zpracování povinné dokumentace. První skupina jsou ti, kteří mají vše v naprostém pořádku, většinou proto, že jejich podnikání je velmi rizikové a sami moc dobře ví, že bezpečnost práce je pro ně zcela klíčová a nevyhnutelná agenda. Druhá skupina podnikatelů je naprosto odlišná, protože ta BOZP absolutně neřeší. Kontaktují nás většinou až v případě, že jim byla ohlášena kontrola BOZP. Třetí skupina má o BOZP částečný pojem a uvědomuje si sankce a postihy, které jim za nedodržování povinností hrozí. Řeší BOZP částečně, jen aby se neřeklo, tzv. na oko. Vnímají bezpečnost práce jako nutné zlo, které je podle nich jen zbytečná byrokracie, která jim stěžuje podnikání. A právě u této skupiny často narážíme na to, že většinu povinností z hlediska BOZP dělají špatně. Nejčastěji chybují v níže uvedených povinnostech.

Chyba č.1 - Nákup vzorové dokumentace BOZP

Když už se podnikatel rozhodne, že tedy tu dokumentaci zpracuje, snaží se to udělat co možná nejjednodušeji, nejrychleji a nejlevněji. Stráví desítky ne-li stovky hodin studováním, co vlastně všechno musí splňovat a co musí dokumentace BOZP obsahovat. Nakonec ale zjistí, že povinností je relativně hodně a že se v nich vůbec nevyzná. Alespoň tu dokumentaci ale mít chce, protože slyšel, že ta je ze všeho nejdůležitější, což je velký omyl. Nejdůležitější ze všeho je mít v pořádku vše, nikoliv jen část celku. Jak už bývá starým českým zvykem, rozhodne se najít cestu, jak to tzv. ošulit. Hledá a hledá a nakonec najde. Najde předpřipravené vzory dokumentace BOZP, které je možné si na internetu koupit. Najde vzor přesně pro svůj obor, a tak se raduje, jak jednoduché to bylo. Dokumentaci koupí, doplní kontaktní informace a založí. Vůbec ale netuší, co v dokumentaci je a co s ní vlastně má dělat. Hlavně že jí má.

Situace se diametrálně změní ve chvíli, kdy přijde na kontrolu inspekce BOZP z OIP. Ta si mimo jiné vyžádá nahlédnout také do dokumentace BOZP a zcela bez pochyb zjistí hned několik pochybení. Proč? Jednoduše proto, že žádné dokumentace BOZP nemůže být vzorově stejná, protože každý podnik a každá podnikatelská činnost obnáší odlišná rizika a nebezpečí. Teď si možná řeknete, že o pár řádků výš píšeme o vzorové dokumentaci, která je zaměřená na konkrétní obor, takže tam musí být zákonitě stejná rizika. To je ale velký omyl. Ani stejné obory nemusí mít pokaždé stejná rizika. Proč? Protože například v každé truhlárně, zubní ordinaci, skladu, pekárně, restauraci nebo dokonce na stavbě se mohou vyskytovat jiná zařízení, stroje, technologie či pracovní postupy, z čehož plyne, že každý provoz, i když se jedná o stejný obor, představuje odlišná rizika. Také v každé firmě jsou jiné odpovědnosti v rámci hierarchické struktury firmy. Z tohoto důvodu není možné bezhlavě koupit dokumentaci BOZP a založit ji do šanonu.

Pokud se přeci jen rozhodnete zakoupit oborový vzor dokumentace BOZP, protože jak někteří profesionálové píší, „Nevymýšlejte vymyšlené“, rozhodně ji nezakládejte bezhlavě do skříně s šanony aniž by nebyla přizpůsobena vaší podnikatelské činnosti nebo provozu. Pokud k tomu máte dostatečné znalosti, můžete si ji přizpůsobit sami, pokud si však nevíte rady, požádejte odborníka na BOZP. Zde ale narážíme na to, že pokud oslovíte odborníka na BOZP, aby vám přizpůsobil dokumentaci na míru, nevyhnete se dalšímu poplatku.

Mohlo by vás zajímat:

Chyba č. 2 - Neaktuálnost dokumentace BOZP

Druhá velká chyba, která částečně souvisí s chybou první, je fakt, že převážná část zaměstnavatelů neřeší aktualizaci dokumentace, protože ani nevědí, že je to jejich povinností. Opět zde narážíme na třetí skupinu podnikatelů, viz úvod, která řeší BOZP sporadicky, tzv. jen na oko. Něco spíchnou, buď sami nebo opět pomocí předpřipravených vzorů zakoupených na internetu, vyplní firemní údaje a založí do archivu. Jenže dokumentace BOZP je živý dokument, se kterým je třeba pracovat kontinuálně. Pokud s ní nepracujete, systém bezpečnosti práce nebude s velkou pravděpodobností fungovat správně. Určitě vás napadnou otázky: „A co mám jako aktualizovat? Jak často? A proč vlastně?“

Podle § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě toho pak vyhledávat a hodnotit potenciální bezpečnostní rizika a přijímat opatření k jejich eliminaci. Je také povinen pravidelně kontrolovat úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci celkově, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracoviště - stroje, přístroje, nářadí, pomůcky, žebříky a další. Pravidelné kontroly se provádí dle úrovně rizik, které se na pracovišti vyskytují, tzn., že například při administrativní činnosti stačí kontrola jednou za několik měsíců, v autodílně jednou týdně, ale na vysoce rizikové stavbě klidně každý den. Konečně se dostáváme k jádru pudla, jak to tedy souvisí s aktualizací dokumentace BOZP. Souvisí to tak, že každou kontrolu rizik a bezpečnosti práce, každé nové bezpečnostní opatření, riziko či odstraněné riziko, je nutné zaznamenat do dokumentace BOZP. A právě zde dochází k tzv. aktualizaci dokumentace.

Chyba č. 3. - Neseznámení zaměstnance s dokumentací BOZP

Dokumentace BOZP zahrnuje celou řadu dílčích dokumentů, jejichž základní výčet se dočtete v článku Co obsahuje dokumentace BOZP? Mít správně zpracovanou a pravidelně aktualizovanou dokumentaci ale nestačí. Aby opravdu plnila svůj účel a pomáhala ve zlepšování úrovně bezpečnosti práce, je bezpodmínečně nutné, aby s ní byli seznámeni také zaměstnanci. Není třeba, aby znali všechny její detaily, ale jen to, co je pro ně opravdu podstatné a důležité - nejčastěji to bývají dokumenty typu Registr rizik, Pravidla BOZP, Požárně poplachová směrnice, nebo také průvodní dokumentaci každého technického zařízení, se kterým zaměstnanec pracuje (obráběcí CNC stroj, motorová pila, bruska, laser, rentgen nebo i klasická rychlovarná konvice a další. Zaměstnavatel je tak povinen se všemi těmito povinnostmi zaměstnance seznámit, což je nutné stvrdit podpisem dokladu.

V případě, že neseznámí zaměstnavatel své zaměstnance s jejich povinnostmi v oblasti bezpečnosti práce nebo požární ochrany, bude mít v případě kontroly či vzniku pracovního úrazu zásadní problém. Kontrolní orgán totiž bude po odpovědné osobě, tedy zaměstnavateli, vyžadovat důkaz o školení zaměstnanců v otázkách BOZP, důkaz o seznámení s průvodní dokumentací technického zařízení a další dokumenty, které by měly být právě součástí seznámení zaměstnance s dokumentací BOZP.

Více informací se dočtete v článku: Seznámení zaměstnanců s dokumentací BOZP

Chyba č. 4. Halda papírů a šanonů. Chaos bez systému

Tato chyba se týká spíš těch zaměstnavatelů, kteří bezpečnost práce nepodceňují a myslí ji opravdu vážně, nebo těch, kteří jsou přímo OZO v prevenci rizik, případně OZO v požární ochraně. Nejen na začátku, ale i postupem času v průběhu podnikání, vzniká celá řada dokumentů týkající se právě BOZP či PO. Halda papírů a šanonů, ze kterých během několika let vznikne neřízený chaos zcela bez systému. Když je potřeba něco dohledat, například při kontrole, bývá to složité nebo dokonce nemožné. Protože je agenda bezpečnosti práce zejména u rizikových provozů celkem náročná disciplína, je důležité si v ní udělat pořádek, a to nejlépe na začátku. Ale jak toho docílit?

Zkuste náš přehledný CRDR šanon. Jedná se o papírovou formu dokumentace BOZP a PO. Šanon vznikl na základě mnohaleté praxe několika odborníků na bezpečnost práce a požární ochranu. Je strukturovaný tak, aby byl pro každého srozumitelný a přehledný. Je rozdělen na agendu BOZP, PO, prověrky, školení zaměstnanců, OOPP, dopravu, skladování, stroje a zařízení, pracovnělékařské služby a ostatní. Jednotlivé kategorie se doplňují dalšími potřebnými dokumenty, které s danou agendou souvisí.

Pokud jste ale příznivci moderních technologií, můžeme vám nabídnout ještě lepší variantu - elektronickou podobu šanonu, tzv. BOZP-SYSTEM. Jedná se o první český informační systém pro komplexní správu agendy BOZP a PO. Že jste o něm ještě neslyšeli? Umí toho opravdu hodně. Umožňuje efektivní vedení a správu dokumentace BOZP a PO, organizování pravidelných prověrek a kontrol, školení zaměstnanců včetně seznámení s důležitými směrnicemi a předpisy. BOZP-SYSTEM nevyžaduje žádnou instalaci, funguje přes internet, jako webová stránka. A co umí?

ZKUSTE SI DEMO VERZI

 

Více informací se dočtete v článcích:

4 největší chyby při tvorbě dokumentace BOZP. Na co si dát pozor?
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu