Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Druhy dokumentace požární ochrany a obsah jednotlivých dokumentů

21. 5. 2019
Zpět

Máte povinnost vést dokumentaci požární ochrany a nejste si jisti, co vše do ní patří? Připravili jsme pro vás ucelený přehled, ve kterém jsou uvedeny všechny základní druhy dokumentace požární ochrany, a to včetně jejich popisu a obsahu jednotlivých dokumentů.

Jednotlivé dokumenty dokumentace PO

Dokumentace požární ochrany slouží ke stanovení podmínek požární bezpečnosti provozu nebo podnikatelské činnosti. Kompletní dokumentace PO obsahuje celkem 11 základních dílčích dokumentů, které na sebe mohou navazovat. Dokumentace požární ochrany se tak rozděluje na následující druhy:

1. dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
2. posouzení požárního nebezpečí,
3. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
4. požární řád,
5. požární poplachové směrnice,
6. požární evakuační plán,
7. dokumentace zdolávání požárů,
8. řád ohlašovny požárů,
9. dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
10. požární kniha,
11. dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

Poznámka: Součástí dokumentace požární ochrany mohou být i další druhy dokumentů, které obsahují podmínky požární bezpečnosti. Tyto dokumenty se zpracovávají, schvalují, popřípadě vedou podle zvláštních předpisů. Jedná se například o:

12. požárně bezpečnostní řešení,
13. bezpečnostní dokumentace,
14. bezpečnostní listy,
15. doklady technických podmínek a návodů výrobků nebo činností,
16. rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se PO.

1. Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

Každá právnická a fyzická podnikající osoba má povinnost začlenit svou podnikatelskou činnost do kategorie podle požárního nebezpečí. Pokud podnikatelský subjekt spadá do kategorie se zvýšeným, nebo vysokým požárním nebezpečím, musí o tomto začlenění vypracovat dokumentaci, která by měla obsahovat:

Mohlo by vás zajímat: Začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí

2. Posouzení požárního nebezpečí

Do posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat, ale i majetku, patří:

Mohlo by vás zajímat: Jak se dělá posouzení požárního nebezpečí a začlenění do kategorie podle míry nebezpečí

3. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Tato část dokumentace požární ochrany představuje vytvoření vlastního organizačního systému, který je nezbytný pro plnění povinností v oblasti požární ochrany. Obsahuje například:

4. Požární řád

Požární řád představuje zásady požární ochrany tam, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Požární řád by měl obsahovat:

Neměli bychom zapomenout, že požární řád by měl obsahovat také pokyny pro preventivní požární hlídky, přehled umístění bezpečnostních a výstražných značek a věcných prostředků požární ochrany.

5. Požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice upravují, co mají dělat zaměstnanci a jiné osoby na pracovišti při vzniku požáru. Tyto směrnice by měly obsahovat:

6. Požární evakuační plán

Požární evakuační plán upravuje, jak postupovat při evakuaci osob, zvířat a materiálů ze zasaženého objektu. Měl by obsahovat:

7. Dokumentace zdolávání požárů

Dokumentace zdolávání požárů se skládá z operativního plánu a operativní karty. Ty upravují zásady rychlého a efektivního zdolávání požáru a záchrany osob, zvířat a majetku. Používá se pouze pro objekty, kde je zvýšené a vysoké požární nebezpečí nebo tam, kde jsou složité podmínky pro případný zásah. Dokumentace zdolávání požárů obsahuje:

8. Řád ohlašovny požárů

Pokud je podnikatelský subjekt povinen na základě posouzení požárního nebezpečí zřídit ohlašovnu požáru, je povinen k zajištění jejího provozu zpracovat řád ohlašovny požáru. Ten slouží pro určení způsobu přijímání ohlášení požáru, vyhlášení poplachu a oznámení požáru na operační středisko HZS. Řád ohlašovny požáru obsahuje:

9. Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

Dokumentaci o školení zaměstnanců, včetně vedoucích pracovníků, je tvořen tematickým plánem a časovým rozvrhem školení a záznamem o realizovaném školení. Záznam o provedeném školení musí obsahovat:

Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů je také tvořen tematickým plánem a rozvrhem a záznam o realizované odborné přípravě. Záznam o provedené odborné přípravě musí obsahovat:

10. Požární kniha

Požární kniha, nebo také kniha požární ochrany, je dokument, do kterého se zaznamenávají všechny důležité skutečnosti týkající se požární ochrany. Měla by obsahovat:

11. Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky

Akceschopnost jednotky požární ochrany představuje organizační, technickou a odbornou připravenost požárních sil a prostředků k provedení okamžitého zásahu. O akceschopnosti se vede dokumentace, která obsahuje:

Mohlo by vás zajímat: Konkrétní podmínky akceschopnosti jednotek jsou uvedeny v § 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

12. Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) je nedílnou součástí každé projektové dokumentace stavby, u které to stanoví stavební zákon. V tomto dokumentu jsou popsány preventivní protipožární opatření. PBŘ by mělo obsahovat:

Mohlo by vás zajímat: Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ). Legislativa, zpracovatelé a požadavky na obsah.

13. Bezpečnostní dokumentace

Bezpečnostní dokumentace je soubor informací o podniku. Je určena jak pro vlastní řídící činnost provozovatele, tak veřejnost, státní dozor, územní plánování a jiné potřeby příslušných orgánů. Měla by obsahovat:

14. Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy představují soubor bezpečnostních, ekologických, toxikologických či právních informací pro nakládání s nebezpečnými látkami nebo směsmi. Formu bezpečnostních listů určují směrnice Evropské unie. Bezpečnostní listy musí obsahovat například:

15. Doklady technických podmínek a návodů výrobků nebo činností

Při provozu technických a technologických zařízení je nutné mít doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů, které se vztahují k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. Prokazování se dokládá dokumenty o kontrolách, údržbě a opravách, které byly provedeny na základě požadavků právních předpisů, norem a průvodní dokumentace výrobců. Mezi tyto doklady patří:

16. Rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se PO

Dokumentace požární ochrany může obsahovat také dílčí rozhodnutí a stanoviska správních úřadů, které se týkají požární ochrany.

Mohlo by vás zajímat: Jaké jsou povinnosti na úseku zajištění požární ochrany? Zde je základní přehled nebo, Kdo vede dokumentaci PO podle příslušných právních předpisů?

Druhy dokumentace požární ochrany a obsah jednotlivých dokumentů
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference
close
Jednoduchý vstupní audit

Zda vaše aktuální agenda odpovídá legislativě snadno ověříme jednoduchým vstupním auditem BOZP a PO. Zkontrolujeme nejen potřebné dokumenty, ale také fyzický stav vašich provozoven. Upozorníme vás na nedostatky a pomůžeme vám je odstranit. Výstupem auditu BOZP je závěrečná zpráva s konkrétními body a doporučením, jak vše uvést do legislativního pořádku. Audit BOZP a PO můžete objednat jak jednorázově tak i opakovaně.

Rozsah auditu je předem dohodnut se zákazníkem, nejčastěji se však jedná o následující:

  • zpracování dokumentace BOZP, případně revize stávající dokumentace BOZP
  • zpracování dokumentace PO, případně revize stávající dokumentace PO
  • kontrola povinných školení zaměstnanců
  • kontrola poskytování OOPP
  • kontrola vybavení pracoviště prvky požární ochrany
  • dokumentace a evidence pracovních úrazů
  • kontrola bezpečnostního značení
  • kontrola plnění pracovně lékařských služeb
  • správnost provádění revizí
  • další body dle provozu